1. Home
  2. Web aplikacije
  3. OpenCart
  4. Aktivacija Memcached u OpenCart verzijama 2.x

Aktivacija Memcached u OpenCart verzijama 2.x

Pre nego što započnemo sa objašnjenjem kako aktivirati/omogućiti Memcached keširanje, želimo da pojasnimo neke stvari oko terminologije koju ćemo koristiti ovde.
*Memcached je servis (eng. deamon) za keširanje. Postoje dve PHP ekstenzije koje omogućavaju rad sa Memcached servisom – (starija) memcache i (novija) memcached. Potonja (memcached) koristi biblioteku (libmemcached) kako bi obezbedila okruženje (eng. interface) za komunikaciju sa serverima na kojima se nalazi instaliran Memcached servis. Više o razlikama između ove dve ekstenzije možete saznati na stranici: https://haydenjames.io/memcache-php-extensions-for-memcached-caching-daemon/.
Ovde ćemo se osvrnuti na aktivaciju Memcached keširanja posredstvom PHP-ove memcache ekstenzije koja je dostupna u svim PHP verzijama podržanim na našim serverima, zaključno sa verzijom PHP 5.6. Počevši od verzije PHP 7.0 pa nadalje, memcache je prevaziđen.

U OpenCart verzijama 3.0.2.0, 2.3.0.2, 2.2.0.0, 2.1.0.2, 2.0. može se aktivirati/omogućiti Memcached keširanje.

Kako to učiniti za verziju OpenCart 1.5.6.x, pročitajte u sledećem članku: Aktivacija Memcached u OpenCart 1.5.6.x.

Napomena: pre nego što aktivirate Memcached na svom sajtu (online prodavnici), proverite da li je Memcached servis aktiviran u cPanel-u » Memcached Manager by SuperHosting. Zatim proverite da li je PHP-ov modul memcache takođe aktiviran u cPanel-u » PHP Manager by SuperHosting.

Aktivacija Memcached za OpenCart verzije 3.0.2.0, 2.3.0.2 i 2.2.0.0 vrši se posredstvom izmena u tri sistemska fajla:

/system/config/default.php
/config.php
/admin/config.php

Ove fajlove možete videti i izmeniti posredstvom File Manager-a u cPanel-u, ili pristupanjem svom nalogu preko FTP-a (npr. koristeći FileZilla FTP klijent).

Prvi fajl koji treba izmeniti je:

/system/config/default.php

Preporučljivo je da prethodno napravite kopiju originalnog fajla. Možete ga preimenovati i iskopirati. Treba zameniti ‘file‘ metod keširanja:

// Cache
$_['cache_type'] = 'file'; // apc, file or mem
$_['cache_expire'] = 3600;

sa ‘mem‘:

// Cache
$_['cache_type'] = 'mem'; // apc, file or mem
$_['cache_expire'] = 3600;

Sačuvajte izmene u fajlu.

Pređite na izmenu preostala dva fajla:

/config.php
/admin/config.php

U oba fajla, prekopirajte donje redove između <?php i ?> tagova:

// CACHE
define('CACHE_HOSTNAME', 'localhost');
define('CACHE_PORT', '11334');
define('CACHE_PREFIX', 'oc_');

Važno: potrebno je da zamenite port 11334 odgovarajućim portom za Memcached server. Nakon aktivacije Memcached u cPanel-u -> Memcached Manager, videćete odgovarajući port.

Nakon što sačuvate izmene načinjene i u ova dva fajla, Memcached će biti omogućen/aktiviran za vaš OpenCart sajt.


Za OpenCart verziju 2.1.0.2 potrebno je izvršiti izmene u četiri fajla:

/index.php
/admin/index.php
/config.php
/admin/config.php

Prva dva fajla koja treba izmeniti su:

/index.php
/admin/index.php

Preporučljivo je da prethodno napravite kopije originalnih fajlova. Možete ih preimenovati i iskopirati. U oba fajla treba zameniti ‘file‘ metod keširanja:

// Cache
$cache = new Cache('file');
$registry->set('cache', $cache);

sa ‘mem‘:

// Cache
$cache = new Cache('mem');
$registry->set('cache', $cache);

Sačuvajte izmene.

Pređite na preostala dva fajla:

/config.php
/admin/config.php

I u ova dva fajla, prekopirajte donje redove između <?php i ?> tagova:

// CACHE
define('CACHE_HOSTNAME', 'localhost');
define('CACHE_PORT', '11334');
define('CACHE_PREFIX', 'oc_');

Važno: potrebno je da zamenite port 11334 odgovarajućim portom za Memcached server. Nakon aktivacije Memcached u cPanel-u -> Memcached Manager by SuperHosting, videćete odgovarajući port.

Nakon što sačuvate izmene načinjene i u ova dva fajla, Memcached će biti omogućen/aktiviran za vaš OpenCart sajt.

Updated on 12. November 2019.

Was this article helpful?

Related Articles