1. Home
  2. Web aplikacije
  3. OpenCart
  4. Dodavanje reCAPTCHA u OpenCart

Dodavanje reCAPTCHA u OpenCart

Omogućivanje reCAPTCHA zaštite od spama u OpenCart 3.x može se obaviti aktiviranjem Google reCAPTCHA modula.

Za prethodne verzije OpenCart-a (1.5, 2), možete potražiti odgovarajući modul za aktivaciju reCAPTCHA u zvaničnom direktorijumu sa modulima:
https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension

Registracija na Google reCAPTCHA

Da biste mogli da koristite reCAPTCHA, prvo morate da se registrujete na:
https://www.google.com/recaptcha/admin

Jednom kada registrujete svoj veb-sajt na platformi, ona će generisati 2 ključa – Site key (Ključ veb-sajta) i Secret key (Tajni ključ).

Ova dva ključa će biti potrebna za aktivaciju reCAPTCHA na veb-sajtu.

Aktivacija reCAPTCHA na OpenCart 3.x

Jednom kada imate dva ključa, pristupite OpenCart administraciji, meniju Extensions » Extensions i instalirajte Google reCAPTCHA modul (Install).

Zatim otvorite njegove postavke (Edit).

U poljima Site key i Secret key popunite dva ključa koja ste dobili prilikom registracije veb lokacije pomoću Google reCAPTCHA. Status: Aktivirajte modul odabirom opcije Enabled. Sačuvajte podešavanja sa Save.

Nakon toga je potrebno da aktivirate korišćenje reCaptcha zaštitu za obrasce na sajtu.

Pristupite opciji System » Settings » Stores (Edit) >> tab Option >> odeljak Captcha (u dnu stranice).

Iz padajućeg menija izaberite upravo aktivirani kod reCAPTCHA i izaberite stranice na kojima će se prikazivati. Sačuvajte podešavanja sa Save.

Jednom kada je kod reCaptcha omogućen za obrasce, biće prikazan svakoj odabranoj stranici.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles