1. Home
  2. Web aplikacije
  3. OpenCart
  4. OpenCart2 – Instalacija teme (theme)

OpenCart2 – Instalacija teme (theme)

Dodatne teme za OpenCart možete naći u kategoriji Themes na zvaničnom OpenCart sajtu: Themes. Pre nego što odaberete temu, proverite da li je kompatibilna sa vašom OpenCart verzijom.

Nakon što odaberete temu, preuzmite i raspakujte kompresovanu datoteku.

U slučaju da u raspakovanoj datoteci nađete fajl sa nazivom installation, userguide, readme ili slično, prvo pregledajte njihov sadržaj.

Pre nego što nastavite sa instaliranjem nove teme, toplo se preporučuje da napravite rezervnu kopiju veb-sajta. Možete napraviti kompletan bekap ili samo da arhivirate sadržaj osnovnog (root) direktorijuma Vašeg sajta.

Povežite se sa Vašim hosting nalogom preko FTP i otpremite sadržaj raspakovane datoteke u OpenCart direktorijum.

Sadržaj može da se sastoji iz dve ili više foldera, uglavnom su to admin, catalog i image, ali kod različitih tema može da bude i više (system, vqmode i dr.).

Nakon što se sadržaj teme prebaci, pristupite administratorskom panelu OpenCart.

Uđite u meni sa leve strane Extensions > Extensions > iz padajućeg menija za tip ekstenzije izaberite Modules.

Pojaviće Vam se lista instaliranih modula. Iz liste izaberite temu koju ste otpremili i kliknite na dugme Install.

Ponovo izaberite tip ekstenzije iz padajućeg menija ali ovog puta Themes.

Pojaviće Vam se podrazumevana tema prodavnice. Kliknite na Edit i u General > Theme directory izaberite nedavno instaliranu temu i sačuvajte podešavanja sa Save.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles