1. Home
  2. Hosting
  3. HTTP
  4. Da li podržavate mod_rewrite?

Da li podržavate mod_rewrite?

mod_rewrite je instaliran i konfigurisan na svim serverima SuperHosting.RS.

Da biste koristili mod_rewrite, na početku .htaccess fajla morate staviti sledeći red:

RewriteEngine On

Nakon ovoga će se pravila za prepisivanje linkova sačuvati.

Više informacija o tome šta je mod_rewrite i kako se može koristiti možete pogledati ovde: Apache v.2.2 (mod_rewrite), Apache v.2.4 (mod_rewrite).

Updated on 4. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles