1. Home
  2. Hosting
  3. HTTP
  4. HTTP statusni kodovi

HTTP statusni kodovi

HTTP protokol opisuje HTTP statusne kodove koje veb server šalje kao odgovor na zahteve veb pregledača. 

Postoji nekoliko vrsta statusnih kodova, a samo poslednje dve vrste ukazuju na poruku o grešci. Organizovani prema veb specifikaciji, izgledaju ovako: 

404 Not Found статус код
  • 1хх : Informativno
  • 2хх : Uspešno
  • 3хх : Preusmeravanje
  • 4хх : Greška klijenta
  • 5хх : Greška servera
100 Continue

Ovaj statusni kod nije greška, već potvrda da je sve „OK“. 

200 OK

Kad veb server odgovori na zahtev veb pregledača, prikazuje statusni kod 200 OK. 

201 Created

Označava da je novi resurs uspešno kreiran na serveru. 

202 Accepted

Zahtev je prihvaćen, ali implementacija nije završena, radnja će se nastaviti asinhrono. 

204 No Content

Zahtev je uspešno izvršen, ali traženi resurs je prazan (bez sadržaja, nulte dužine). 

206 Partial Content

Zahtev se prekida pre nego što je u potpunosti ispunjen – poruku daju neki programi, obično kada je korisnik umoran od čekanja da se fajl otvori i prelazi na sledeći.

300 Multiple Choices

Zahtev je nejasan i potrebno je navesti koji se resurs tačno traži. 

301 Moved Permanently и 302 Found

Kod 301 označava da je preusmeravanje trajno i da će klijent ubuduće morati da koristi novu veb adresu. 302 kod ukazuje veb klijentima da je nova adresa resursa privremena, odnosno da treba da koriste staru veb adresu.

HTTP statusni kodovi – 301 (Moved Permanently) и 302 (Found)

304 Not Modified

Poruka ukazuje da je klijentska kopija traženih informacija aktuelna i da ne mora ponovo da se preuzima sa servera. 

400 Bad Request

Zbog loše sintakse, server nije mogao da razume zahtev. Klijent treba da ponovi zahtev tek nakon što ga izmeni. 

401 Unauthorized

Pristup resursima zahteva identifikaciju. Poruka znači da nemate dozvolu za pristup traženim informacijama. Obratite se administratoru Vašeg servera.

403 Forbidden

Pristup je zabranjen. Server razume zahtev, ali odbija da ga izvrši. Neki od mogućih razloga za ovu poruku su: pokušaj pristupa direktorijumu koji nema indeksnu stranicu, kao što je index.html; pokušaj pristupa izvorima zaštićenim lozinkom kada unosite pogrešnu lozinku; Pokušaj pristupa bezbednoj stranici sa SSL-om; pristup zabranjen za vašu IP adresu i još mnogo toga.

HTTP statusni kod – 403 (Forbidden)

404 Not Found

Server nije mogao pronaći traženi resurs. Moguća URL adresa možda nije u redu ili resurs ne postoji. Ako greška se greška ponavlja, preporučljivo je kontaktirati administratora veb-sajta.

405 Method Not Allowed

Metoda kojom je podnet zahtev za pristup resursima nije dozvoljena. 

406 Not Acceptable

Neprihvatljiv zahtev. 

407 Proxy Authentication Required

Morate se identifikovati preko proxy servera da biste primili traženi resurs. 

408 Request Time-Out

Vreme za zahtev je isteklo. 

409 Conflict

Postoji unutrašnja protivrečnost, koja onemogućava pristup traženom resoru. 

410 Gone

Zatraženi resurs nije dostupan na serveru i nema preusmeravanja na njegovu moguću novu lokaciju. 

413 Request Entity Too Large

Zahtev je predugačak. 

414 Request-URL Too Large

URL zahteva je predug. 

415 Unsupported Media Type

Server ne podržava traženi tip resursa. 

500 Server Error

Server nije u mogućnosti da ispuni zahtev zbog unutrašnje greške servera. Pokušajte ponovo kasnije ili se obratite administratoru Vašeg servera. 

501 Not Implemented

Zahtev iziskuje funkciju koja nije instalirana na serveru. 

502 Bad Gateway

Radeći kao gateway ili proxy, server prima nevažeći odgovor od izvornog servera koji mora izvršiti zahtev. 

503 Out of Resources

Zahtev se ne može privremeno ispuniti, najverovatnije zbog iscrpljenosti resursa. 

504 Gateway Time-Out

Nije moguće povezivanje sa izvorom (drugim serverom). Traženi resurs nije dostupan, verovatno zbog loše veze ili problema povezanih sa veb stranicom.

505 HTTP Version not supported

Zahtjev koristi verziju HTTP-a koja nije podržana. 

Updated on 18. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles