1. Home
 2. Hosting
 3. HTTP
 4. Šta je .htaccess fajl i kako da ga koristim?

Šta je .htaccess fajl i kako da ga koristim?

.htaccess (izvedeno od hipertekst i access) je konfiguracioni fajl koji koristi Apache veb server. Ovo je tekstualni fajl koji se može kreirati pomoću uređivača teksta. .htaccess fajl deluje rekurzivno, tj. primenjuje se na direktorijum u kome se nalazi i na sve njegove poddirektorijume. Naziv .htaccess fajla mora početi tačkom.

Glavne karakteristike .htaccess fajla su:

 • Omogućavanje/onemogućavanje pristupa stranicama za određene IP adrese
 • Omogućavanje/onemogućavanje prikaza liste datoteka u direktorijumu, kao i promena načina prikaza
 • Omogućavanje pristupa direktorijumu samo nakon unosa ispravnog korisničkog imena i lozinke (koristi se poseban fajl za skladištenje lozinke)
 • Može da podesi preusmeravanje na drugu URL adresu
 • U njemu mogu da se zadaju pravila da se promeni URL adresa (mod_rewrite)
 • Može da zabrani/dozvoliti pristup određenim fajlovima
 • МMože da promeni index fajl direktorijuma
 • Može da promeni Apache poruke o greškama 404, 500, 401, 403 i sl.
Otvorite uređivač teksta, kao što je Gedit ili Notepad, i kreirajte fajl. Za naziv upišite samo tačku i ekstenziju (htaccess). Kako fajl praktično nema ime, imajte na umu da to može izazvati neke poteškoće jer ga neki operativni sistemi neće prepoznati.

Ako ne možete da kreirate fajl, dajte mu drugi naziv, kao što je htaccess.txt, postavite ga na hosting nalog, a zatim preimenujte (preko File Manager-a ili FTP-a).

Sintaksa .htaccess komandi mora biti tačna, inače fajl neće ispuniti svoju svrhu.

Najčešće korišćena funkcionalnosti u .htaccess fajlu
Postavite svoju 404 stranicu sa greškom

Sintaksa komande je:

ErrorDocument errornumber /page.html

Na primer:

ErrorDocument 404 /notfound.html

ili

ErrorDocument 404 errorfolder/notfound.html

Drugi primer se koristi kada fajl nije u osnovnom direktorijumu.

Postavite alternativni index fajl.

Kada ne želite da Vaš fajl bude index.html ili index.htm, možete da navedete drugu datoteku kao indeks pomoću naredbe:

DirectoryIndex file

stavljanjem željenog indeks fajla na mesto, na primer:

DirectoryIndex index.php
ili
DirectoryIndex index2.html
ili
DirectoryIndex mypage.pl
ili
DirectoryIndex index.wml itd.

Moguće je podesiti nekoliko alternativnih fajlova, na primer:

DirectoryIndex index.php mypage.pl index2.html index.htm index.wml

U ovom slučaju će server proveriti redosled sa leva na desno koji fajl postoji da bi ga prikazao kao indeks.

Nema ograničenja za kreiranje indeks fajlova – ako imate fajl blabla.bla, možete ga postaviti kao index kroz DirectoryIndex blabla.bla

Preusmerite folder koristeći .htaccess

Redirect /mydir https://mysupersite.com/mynewdir

Moguće je da će ceo direktorijum sa sajta (na primer mydir) biti preusmeren na drugi direktorijum sa drugog sajta (na primer, mynewdir sa sajta mysupersite.com):

Redirect /mydir https://mysupersite.com/mynewdir
I još:

Zabrana pristupa za IP adresu preko .htaccess

Onemogućiti / Omogućiti pristup u .htaccess – Pristupite fajlu ili direktorijumu

Preusmeravanje preko .htaccess – od jedne na drugu URL adresu

Preusmeravanje pomoću .htaccess fajla – Vaš veb-sajt počinje da se učitava preko sigurne HTTPS veze

Updated on 5. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles