1. Home
  2. Hosting
  3. HTTP
  4. Kompresija uz pomoć mod _deflate
  1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Kompresija uz pomoć mod _deflate

Kompresija uz pomoć mod _deflate

Jedna od najčešće korišćenih tehnika za optimizaciju sajta radi smanjenja vremena učitavanja je kompresija sadržaja. Kompresija smanjuje veličinu sadržaja pre nego što ga pošalje korisnikovom pretraživaču. Jednom kada korisnik primi optimizovan sadržaj, pretraživač ga raspakuje i informacije se vizualizuju.

Kompresija statičkog sadržaja stranice može se izvršiti pomoću mod_deflate – modula za Apache veb server. Kada se koristi ovaj modul, obrađuje se statički sadržaj stranice, kao što su: HTML, CSS, JavaScripti drugi, izuzev slika (.gif, .jpg, .jpeg, .png itd.).

Modul mod_deflate podržan je na SuperPro i SuperHosting planovima.

Kompresija statičnog sadržaja sajta, putem mod_deflate, može se aktivirati preko cPanel-a > Optimizacija sajta

Da biste ubrzali sajt koji svoje podatke čuva u bazi podataka, možete da omogućite dinamičko keširanje sadržaja pomoću Memcached ili Redis modula.

Updated on 21. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles