1. Početna
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. SuperAlati dostupni u cPanel-u

SuperAlati dostupni u cPanel-u

cPanel nudi nekoliko Super alata specijalno razvijenih od strane SuperHosting-a koji vam omogućavaju da jednostavnije i brže upravljate sadržajem na svim svojim veb-sajtovima, hostovanim na svom nalogu.

SUPERHOSTING TOOLS

U SUPERHOSTING TOOLS meniju možete pronaći alate koji će vam pomoći prilikom upravljanja vašim hosting nalogom i uštedeti puno vremena!

WordPress Manager by SuperHostingWordPress Manager

Posebno se ponosimo što smo razvili ovaj alat kako bi vam olakšali upravljanje vašim WordPress veb-sajtom. Konstatno se radi na poboljšanjima ovog alata i svaka nova verzija vam donosi nove funkcionalnosti.

WordPress Manager vam omogućava da:

povratite WordPress veb-sajt iz bekapa;
poboljšate bezbednost veb-sajta;
kopirate ili premestite WordPress na drugu URL adresu sa ili bez promene u imenu domena;
ubrzate WordPress posredstvom specijalno odabranih tehnologija koje nisu podrazumevano aktivirane u cPanel-u;
instalirate i aktivirate SSL sa automatskim podešavanjima veb-sajta tako da se učitava preko HTTPS (bezbedne veze);
izmenite administratorske podatke;
i još mnogo drugih funkcionalnosti koje će biti dostupne u novim verzijama Manager-a!

PHP Manager by SuperHostingPHP Manager

Pomoću PHP Manager alata možete podešavati PHP. Možete promeniti verziju PHP na čitavom hosting nalogu (eng. globally) ili za pojedinačni direktorijum (veb-sajt).

Najčešće korišćene PHP direktive su izdvojene i lako dostupne u delu Promenite PHP direktive kako biste ih mogli izmeniti samo jednim klikom mišem. Ukoliko vam je potrebno da podesite neke druge direktive (koje ne vidite u ovom delu), idite do dela Napredna podešavanja. Odatle možete pristupiti konfiguracionom fajlu trenutno korišćene verzije PHP-a (fajl je php.ini). Tu se mogu izmeniti i podesiti sve postojeće direktive tako da odgovaraju potebama hostovanih aplikacija (vašeg veb-sajta, npr.).

Kada određena aplikacija zahteva primenu nekog PHP modula, možete pristupiti sekciji Podešavanje PHP modula. Aktivacija i deaktivacija PHP modula moguća je uz samo jedan klik mišem.

Backup Manager by SuperHostingBackup Manager

Ovaj alat omogućuje vam da povratite podatke (sadržaj vašeg veb-sajta, npr.) iz poslednjeg bekapa (rezervne kopije) hosting naloga. Korišćenjem dostupnih opcija u njemu možete izabrati hoćete li povratiti određeni direktorijum, fajl i/ili bazu podataka.

U delu Vrati fajlove i direktorijume, potrebno je da izaberete direktorijum ili fajl koji će biti vraćen.

U delu Vrati baze podataka možete navesti jednu ili više baza podataka za povraćaj.

Izborom datuma iz kalendara birate iz kojeg od raspoloživih bekapova će podaci biti vraćeni.

Iz dela Zahtevaj sistemski bekap možete preuzeti i sačuvati poslednji bekap čitavog hosting naloga. Pored sadržaja čitavog naloga, ovaj bekap takođe sadrži i postojeće imejl prosleđivače, filtere i ostala sistemska podešavanja.

Process Manager by SuperHostingProcess Manager

Process Manager vam omogućava da vidite i okončate (prekinete) trenutno aktivne procese na svom hosting nalogu.

Kada veb-sajt „radi“, npr. kada je posećen od strane korisnika, u pozadini, na hosting nalogu gde se sajt nalazi, odigravaju se različiti procesi. Neki od njih koriste PHP za dinamičko generisanje veb-sadržaja. Ponekad je potrebno okončati trenutno aktivne PHP procese kako bi se novi mogli pokrenuti.

Na primer, ako ste ručno izmenili PHP direktive u php.ini fajlu i želite da vidite njihov efekat odmah nakon toga, potrebno je da kliknete na dugme Zaustavi PHP procese.

Dugme Zaustavi sve procese okončaće sve aktivne procese (ftp, imap i druge). Međutim, procesi pravljenja bekapa (rezervne kopije) hosting naloga, kao i aktivne sesije pristupa cPanel-u – ostaće aktivni.

Fix Permissions by SuperHostingFix Permissions

Ovaj alat omogućava Vam da popravite dozvole za pristup direktorijumima i PHP skriptama ili .htaccess fajlovima koji se nalaze u njima.

Da popravite dozvole za pristupanje na nivou čitavog hosting naloga kliknite na dugme Fix permissions. Takođe, možete izabrati konkretan direktorijum klikom na dugme Prikaži listu direktorijuma.

Neispravne dozovole za pristupanje fajlovima i direktorijumima mogu doći kao posledica otpremanja novog sadržaja na vaš hosting nalog, raspakivanja arhiviranih fajlova, pogrešnih podešavanja u aplikacijama, ili drugih razloga.

Inodes by SuperHostingInodes

Ovaj alat vam omogućava da proverite broj inodes (fajlova i direktorijuma) na svom hosting nalogu. Inode može biti bilo koji fajl ili direktorijum. Možete videti njihov ukupan broj ili način na koji su grupisani po direktorijumima.

Alat je takođe koristan za detektovanje prevelikog broja inodes.

Informaciju o broju inodes možete videti i u svom korisničkom profilu; iz menija sa leve strane izaberite „Hosting nalozi“. Izaberite „Detalji“ desno od imena svog hosting naloga. Pri dnu stranice koja će se prikazati, videćete sekciju naslovljenu sa „Napredni sistemski parametri“, gde je ponovo potrebno kliknitu na još jedno dugme istog naziva – „Detalji“.

Files Detector by SuperHostingFiles Detector

Ovaj alat omogućava Vam da pronađete fajlove veće od 250MB kao i da pratite popunjenost i oslobodite prostor na disku koji koristi vaš hosting nalog.

Takođe možete odrediti tačnu lokaciju fajla kao i opciju da ga obrišete sa hosting naloga.

SUPERHOSTING SPEED-UP

SUPERHOSTING SPEED-UP meni nudi alate za ubrzavanje vaših veb-sajtova. Njihovim korišćenjem možete iskoristiti prednosti posebnih tehnologija koje nisu podrazumevano uključene u cPanel-u.

Memcached Manager by SuperHostingMemcached Manager

Memcached Manager vam omogućava da aktivirate Memcached tehnologiju za ubrzavanje vašeg veb-sajta.

Ova tehnologija prati objekte i podatke sa veb-sajta i čuva ih u sistemskoj (RAM) memoriji hosting naloga. Kada korisnik poseti veb-sajt, sadržaj se ne mora ponovo generisati već se prikazuje direktno (keširani sadržaj).

Kako bi vaš sajt mogao koristiti Memcached keširanje, potrebno je aktivirati PHP Memcached modul preko PHP Manager-a. Zatim je potrebno u podešavanjima samog sajta izabrati Memcached za tehnologiju keširanja. Na većini CMS platformi (kao što su WordPress, Joomla! i sl.) dodavanje Memcached na sajt je moguće pomoću modula ili dodataka (eng. plugins).

Redis Manager by SuperHostingRedis Manager

Redis Manager vam omogućava da aktivirate još jednu posebnu tehnologiju za ubrzavanje vašeg veb-sajta – Redis.

Redis tehnologija takođe čuva podatke sa veb-sajta u memoriji. Nakon toga, Redis ih koristi svaki put kada se sajt ponovo učita. Stoga se sadržaj brzo prikazuje korisnicima bez potrebe za čekanjem da se procesa generisanja dinamičkog sadržaja okonča.

Da biste mogli koristiti Redis na svom veb-sajtu, potrebno je da aktivirate PHP Redis modul preko PHP Manager-a. Zatim je potrebno u podešavanjima samog sajta izabrati Redis za tehnologiju keširanja. Na nekim CMS platformama Redis se može integrisati na vaš veb-sajt korišćenjem dopunskih dodataka (eng. plugins) ili modula.

Na našem blogu:
SuperHosting ubrzanje sa Redis-om

SuperCache ManagerSuperCache Manager

SuperCache je veb akcelerator koji kešira čitav izvorni kod veb-stranice, uključujući i njen dinamički i statički sadržaj. Za razliku od Memcached i Redis tehnologija koje funkcionišu na nivou aplikacije, SuperCache se nalazi „ispred“ pravog veb-servera na kojem je sajt hostovan.

SuperCache kešira konačnu verziju stranice nakon što se svi drugi procesi završe, kao što su upiti ka bazi podataka i izvršavanje PHP kôda.

Učitavanjem keširanih stranica sa SuperCache-a prestaje potreba za pokretanjem PHP procesa na hosting nalogu i izvršavanjem upita ka bazi podataka.

Obnovljen: 19. фебруара 2021.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci