1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Dostupni SuperAlati (SuperHosting Tools) u cPanel-u

Dostupni SuperAlati (SuperHosting Tools) u cPanel-u

U cPanel-u možete pronaći nekoliko SuperAlata (SuperHosting Tools), specijalno razvijenih od strane SuperHosting-a, koji Vam omogućavaju jednostavnije i brže upravljanje sadržajem veb-sajtova, hostovanih na Vašem nalogu.

SUPERHOSTING TOOLS

U odeljku “SUPERHOSTING TOOLS” možete pronaći alatke, koje će Vam pomoći prilikom upravljanja hosting nalogom i uštedeti puno vremena!

SuperHosting Toolс - WordPress Manager by SuperHostingWordPress Manager

Posebno smo ponosni na ovu alatku. Izgradili smo je kako bismo Vam olakšali upravljanje WordPress veb-sajtovima. Konstatno radimo na unapređenju ove alatke i svaka nova verzija Vam donosi nove funkcije.

WordPress Manager Vam omogućava da:

povratite WordPress veb-sajt iz bekapa;
poboljšate bezbednost veb-sajta;
kopirate ili premestite WordPress na drugu URL adresu sa ili bez promene u imenu domena;
ubrzate WordPress posredstvom specijalno odabranih tehnologija koje nisu podrazumevano aktivirane u cPanel-u;
instalirate i aktivirate SSL sa automatskim podešavanjima veb-sajta tako da se učitava preko HTTPS (bezbedne veze);
izmenite administratorske podatke;
i još mnogo drugih funkcija koje će biti dostupne u novim verzijama WordPress Manager-a!

PHP Manager by SuperHostingPHP Manager

Pomoću PHP Manager SuperHosting tool-a možete upravljati PHP podešavanjima hosting naloga. Možete promeniti verziju PHP na čitavom hosting nalogu (eng. globally) ili za pojedinačni direktorijum (veb-sajt).

Najčešće korišćene PHP direktive su izdvojene i lako dostupne u delu Promenite PHP direktive kako biste mogli da ih izmeniti samo jednim klikom mišem. Ukoliko je potrebno podesiti neke druge direktive (koje ne vidite u ovom delu), kliknite na Napredna podešavanja. Odatle možete pristupiti konfiguracionom fajlu trenutno korišćene verzije PHP-a (fajl je php.ini). Tu se mogu izmeniti i podesiti sve postojeće direktive tako da odgovaraju potebama hostovanih aplikacija (Vašeg veb-sajta).

Kada određena aplikacija zahteva primenu nekog PHP modula, možete pristupiti sekciji Podešavanje PHP modula. Aktivacija i deaktivacija PHP modula moguća je uz samo jedan klik mišem.

SuperHosting Tool - Backup Manager by SuperHostingBackup Manager

Ovaj alat omogućava povratak podataka (sadržaj Vašeg veb-sajta) iz poslednjeg backup-a (rezervne kopije) hosting naloga. Korišćenjem različitih opcija, možete izabrati sadržaj koji želite da bude vraćen.

U odeljku Vrati fajlove i direktorijume, potrebno je izabrati direktorijum ili fajl koji će biti vraćen.

U odeljku Vrati baze podataka možete navesti jednu ili više baza podataka čiji će sadržaj biti vraćen iz backup-a.

Izborom datuma u kalendaru, birate jedan od raspoloživih backup-ova iz kog će podaci biti vraćeni.

Iz odeljak Zahtevaj sistemski bekap možete preuzeti i sačuvati poslednji backup čitavog hosting naloga. Pored sadržaja hosting naloga, ovaj backup takođe sadrži i postojeće imejl prosleđivače, filtere i ostala sistemska podešavanja.

Process Manager by SuperHostingProcess Manager

Process Manager vam omogućava da vidite i okončate (prekinete) trenutno aktivne procese na hosting nalogu.

Kada veb-sajt “radi”, npr. kada je posećen od strane korisnika, u pozadini, na hosting nalogu gde se sajt nalazi, dešavaju se različiti procesi. Neki od njih koriste PHP za dinamičko generisanje veb-sadržaja. Ponekad je potrebno okončati trenutno aktivne PHP procese kako bi se pokrenuli novi.

Na primer, ako ste ručno izmenili PHP direktive u php.ini fajlu i želite da vidite njihov efekat odmah nakon toga, potrebno je kliknuti na dugme Zaustavi PHP procese.

Dugme Zaustavi sve procese okončaće sve aktivne procese (ftp, imap i druge). Međutim, procesi pravljenja backup-a (rezervne kopije) hosting naloga, kao i aktivne sesije pristupa cPanel-u će ostati aktivni.

Fix Permissions by SuperHostingFix Permissions

Ovaj alat omogućava Vam popravku dozvola za pristup direktorijumima i PHP skriptama ili .htaccess fajlovima koji se nalaze u njima.

Da popravite dozvole za pristupanje na nivou čitavog hosting naloga kliknite na dugme Fix permissions. Takođe, možete izabrati konkretan direktorijum klikom na dugme Prikaži listu direktorijuma.

Neispravne dozovole za pristup datotekama i direktorijumima mogu doći kao posledica otpremanja novog sadržaja na Vaš hosting nalog, raspakivanja arhiviranih datoteka, pogrešnih podešavanja u aplikacijama, ili drugih razloga.

Inodes by SuperHostingInodes

Ovaj alat Vam omogućava proveru broja inodes (datoteka i direktorijuma) na Vašem hosting nalogu. Inode može biti bilo koja datoteka ili direktorijum. Možete videti njihov ukupan broj ili način na koji su grupisani po direktorijumima.

Alat je takođe koristan za detektovanje prevelikog broja inodes.

Informaciju o broju inodes možete videti i u Vašem korisničkom profilu; iz menija sa leve strane izaberite “Hosting nalozi”. Izaberite “Detalji” desno pored imena svog hosting naloga. Pri dnu stranice koja će se prikazati, videćete sekciju naslovljenu sa “Napredni sistemski parametri”, gde je ponovo potrebno kliknitu na još jedno dugme istog naziva – “Detalji”.

Files Detector by SuperHostingFiles Detector

Ovaj alat omogućava Vam da pronađete fajlove veće od 250MB kao i da pratite i oslobodite prostor na disku koji koristi sadržaj na Vašem hosting nalogu.

Takođe, možete odrediti tačnu lokaciju datoteke. Nakon toga je možete ukloniti sa hosting naloga.

SUPERHOSTING SPEED-UP

Pored odeljka SuperHosting Tools, postoji i SUPERHOSTING SPEED-UP, koji nudi alate za ubrzavanje Vaših veb-sajtova. Možete iskoristiti prednosti posebnih tehnologija koje nisu podrazumevano uključene u cPanel-u.

Memcached Manager by SuperHostingMemcached Manager

Memcached Manager Vam omogućava da aktivirate Memcached tehnologiju za ubrzavanje Vašeg veb-sajta.

Ova tehnologija prati objekte i podatke sa veb-sajta i čuva ih u sistemskoj (RAM) memoriji hosting naloga. Kada korisnik poseti veb-sajt, sadržaj se ne mora ponovo generisati, već se prikazuje direktno (keširani sadržaj).

Kako bi Vaš sajt mogao koristiti Memcached keširanje, potrebno je aktivirati PHP Memcached modul preko PHP Manager-a. Zatim je potrebno u podešavanjima samog sajta izabrati Memcached za tehnologiju keširanja. Kod većine CMS platformi (kao što su WordPress, Joomla! i sl.) dodavanje Memcached na sajt je moguće pomoću modula ili dodataka (eng. plugins).

Redis Manager by SuperHostingRedis Manager

Redis Manager Vam omogućava da aktivirate još jednu posebnu tehnologiju za ubrzavanje veb-sajta – Redis.

Redis tehnologija takođe čuva podatke sa veb-sajta u RAM memoriji. Nakon toga, Redis ih koristi svaki put kada se sajt ponovo učita. Stoga se sadržaj brzo prikazuje korisnicima bez potrebe za čekanjem da se procesa generisanja dinamičkog sadržaja okonča.

Da biste koristili Redis na Vašem veb-sajtu, potrebno je aktivirati PHP Redis modul preko PHP Manager-a. Zatim je potrebno u podešavanjima samog sajta izabrati Redis za tehnologiju keširanja. Na nekim CMS platformama Redis se može integrisati na veb-sajt korišćenjem dopunskih dodataka (eng. plugins) ili modula.

Na našem blogu:
SuperHosting ubrzanje sa Redis-om

SuperCache ManagerSuperCache Manager

SuperCache je veb akselerator koji kešira čitav izvorni kod veb-stranice, uključujući i njen dinamički i statički sadržaj. Za razliku od Memcached i Redis tehnologija koje funkcionišu na nivou aplikacije, SuperCache se nalazi “ispred” pravog veb-servera na kojem je sajt hostovan.

SuperCache kešira konačnu verziju stranice nakon što se svi drugi procesi završe, kao što su upiti ka bazi podataka i izvršavanje PHP koda.

Učitavanjem keširanih stranica sa SuperCache-a prestaje potreba za pokretanjem PHP procesa na hosting nalogu i izvršavanjem upita u bazi podataka.

Updated on 4. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles