1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Podešavanje preusmeravanja u cPanelu

Podešavanje preusmeravanja u cPanelu

Meni “Preusmeravanja” Vam pruža mogućnost da usmerite sve domene u cPanelu i njihove unutrašnje resurse na druge domene i URL adrese. Preusmeravanje šalje sve posetioce domena (i botove pretraživača) na drugu URL adresu.

URL adresu predstavlja domen zajedno sa veb resursima posle njegovog imena, npr. http://domen.rs/site/adresa.php

Postoje dva tipa preusmeravanja: 301 trajno i 302 privremeno

Sve preusmeravanja koja su podešena preko cPanel-a ostavljaju deo koda u .htaccess fajlu.

Dodaj preusmeravanje

Dodajte izvorni domen (izvornidomen.rs) na cPanel (kao addon ili parkirani domen) sa NS zapisima Vašeg primarnog domena.

Ciljni domen (ciljnidomen.rs) ne mora biti dodat na isti cPanel. Takođe, ne mora imati NS zapise Vašeg primarnog domena.

Izbor preusmeravanja

(1) Tip: Izaberite tip preusmeravanja – trajno 301 ili privremeno 302. U većini slučajeva je bolje odabrati trajno preusmeravanje 301.

Odaberite preusmeravanje 302 ako će zaista biti privremeno, na primer, u slučajevima kada je sajt još u izradi ili je pristup veb resurs privremeno ograničen.

301 Moved permanently i 302 Found su HTTP statusni kodovi primljeni kao odgovor veb klijentima i botovima pretraživača koji pokušavaju da pristupe preusmerenom URL-u.

301 Moved permanently statusni kod će obavestiti pregledač posetioca da ažurira svoje obeleživače sa novom URL adresom. Takođe, obavestiće botove da traženi veb resurs ima novu URL adresu.

Izbor domena

(2) http://(www.)?: Izaberite izvorni domen iz padajućeg menija da biste postavili preusmeravanje.

Ako zadržite opciju ** Svi javni domeni ** u ovom polju, svi domeni na hosting nalogu će biti preusmereni.

Polje za preusmeravanje specijalnih direktorijuma

(3) /: Da biste preusmerili samo ovaj domen, polje ostavite prazno. Na primer, ako želite da preusmerite samo izvornidomen.rs bez unutrašnjih URL adresa, kao što su izvornidomen.rs/dir/file.html.

Ako preusmerite folder / fajl ili URL, oni će biti odvojeno preusmereni. Na primer, ako korisnici pristupe http://izvornidomen.rs, neće biti preusmereni.

Izbor adrese na koju se vrši preusmeravanje

(4) Se preusmerava na: Ovo je ciljni domen, tj. domen na koji se vrši preusmeravanje. Ovde je obavezno upisati i protokol, na primer http://, https:// or ftp://.

Unesite URL adresu na koju će posetioci biti preusmereni:

– domen
– URL adresa direktorijuma, npr. http://ciljnidomen.rs/folder
– URL adresa datoteke, npr. http://ciljnidomen.rs/folder/file.html

Adresa ciljnog domena biće prikazana u adresnoj traci nakon preusmeravanja.

Preusmeravanja sa www ili bez www prefiksa

(5) www. redirection: Ova opcija se odnosi na izvorni domen koji će biti preusmeren (izvornidomen.rs).

Preusmeri samo sa www. Preusmeravanje je aktivno samo za URL adresu sa www. prefiksom pre imena domena. Npr. izvornidomen.rs

Preusmeri sa ili bez www. Preusmeravanje je aktivno za obe URL adrese sa ili bez prefiksa www. pre imena domena. Npr. izvornidomen.rs ili www.izvornidomen.rs

Ne preusmeravaj www. Preusmeravanje je aktivno samo za URL bez www. prefiksa pre imena domena, npr. izvornidomen.rs. Ova je opcija pogodna za postavljanje preusmeravanja koje počinje sa www. Prefiksom, npr. izvornidomen.rs će biti preusmeren na www.izvornidomen.rs.

WildCard preusmeravanje

(6) Wild Card preusmeravanje: Odaberite opciju Wild Card preusmeravanje ako želite da sve datoteke unutar direktorijuma preusmerite na isto ime datoteke u novom direktorijumu. Wildcard opcija u osnovi preusmerava sve nakon imena izvornog domena i dodaje se novoj URL adresi. Na primer, kada pristupate:

http://izvornidomen.rs/dir/index.html

korisnici će biti preusmereni na isti resurs, ali sa novim domenom:

http://ciljnidomen.rs/dir/index.html

WordPress, Joomla!, Drupal

Prilikom preusmeravanja preko cPanel menija -> Preusmeravanja, sistem dodaje kod za preusmeravanje na kraj .htaccess fajla. Neki sistemi za upravljanje sadržajem kao što su WordPress, Joomla! ili Drupal možda neće moći da obrađuje taj kod. To je zbog činjenice da aplikacija sledi pravila iz određenog odeljka .htaccess fajla. Ovaj odeljak je uvek pre koda za preusmeravanje.

Na primer, WordPress pravila su u sledećem odeljku .htaccess fajla:

 # BEGIN WordPress
 <IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteBase /
 RewriteRule ^index\.php$ - [L]
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteRule . /index.php [L]
 </IfModule>
 # END WordPress 

U slučaju da preusmeravanje ne uspe, pomerite pravila na početak odeljka WordPress, posle linije RevriteEngine On, na primer:

 # BEGIN WordPress
 <IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sh\-mywordpress\.com$ [OR]
 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.sh\-mywordpress\.com$
 RewriteRule ^dir$ "http\:\/\/targetdomain\.com\/" [R=301,L]
 RewriteBase /
 RewriteRule ^index\.php$ - [L]
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteRule . /index.php [L]
 </IfModule>
 # END WordPress 

Važno: Uvek napravite rezervnu kopiju pre nego što promenite .htaccess datoteku. Takođe, ako postoje nepravilnosti u sadržaju .htaccess fajla, veb-sajt se može prestati učitavati i možete dobiti poruku o grešci Error 500.

Trenutna preusmerenja

U ovom odeljku možete proveriti sva dostupna preusmeravanja.

Spisak svih preusmeravanja

Uređivanje preusmeravanja nije podržano. Da biste modifikovali preusmeravanje, morate ga izbrisati i kreirati novo.

Možete pretražiti preusmeravanja po domenu, URL-u itd.

Da biste proverili da li preusmeravanje ispravno radi, kliknite na odgovarajuću link u koloni Direktorijum.

Updated on 4. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles