1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. SuperCache Manager by SuperHosting

SuperCache Manager by SuperHosting

SuperCache Manager u cPanel-uSuperCache Manager je jedan od SuperAlata dostupnih u cPanel-u, koji vam omogućava da značajno ubrzate svoje veb-sajtove.

SuperCache je tzv. veb-akcelerator koji kešira čitav izvorni kod (eng. source code) stranice, a obuhvata oba – njen statički i dinamički sadržaj. Za razliku od Memcached i Redis koji funkcionišu na nivou aplikacije, SuperCache radi “ispred” pravog servera na kojem je veb-sajt hostovan.

SuperCache Manager je podržan u okviru SuperHosting paketa usluga koje pruža SuperHosting.RS.

Ovaj alat kešira finalnu verziju stranice nakon što se svi drugi procesi – kao što su upiti ka bazi podataka i izvršavanje PHP skripti – završe.

Keširanje podataka, što znači njihovo čuvanje od strane SuperCache za buduće potrebe, odigrava se na nivou servera “ispred” izvornog servera (servera na kojem se nalaze hostovani fajlovi sajta). Svi dolazeći upiti za ovom stranicom obrađuju se od strane SuperCache bez slanja bilo kojeg od upita izvornom serveru. Jednom keširana, veb-stranica počinje da se učitava brzinom jednostavne HTML stranice, a ubrzanje je primetno. Učitavanje keširanih stranica posredstvom SuperCache ne zahteva pokretanje PHP procesa na hosting nalogu, niti izvršavanje upita ka bazi podataka.

Aktivacija SuperCache za veb-sajt u cPanel-ulink-to-this-section

Da ubrzate veb-sajt u cPanel-u, potrebno je samo izabrati domen i dodati ga u SuperCache pomoću dugmeta Dodaj.

Alat možete aktivirati za čitav veb-sajt ili za određeni direktorijum/URL adresu. Ako dodate domen veb-sajta (npr. moj-sajt.rs) ubrzaće se čitav sajt, sa svim pripadajućim pod-URL adresama kao npr. moj-sajt.rs/blog, moj-sajt.rs/dir/web/resource, moj-sajt.rs/direktorijum/neki-fajl.html i svim ostalim.

Dodaj veb-sajt za keširanje

Da biste dodali sajt ili URL adresu, odaberite njegov domen (1) iz padajućeg menija. Na listi ćete videti sve domene, dodatne (eng. addon), parkirane i poddomene, konfigurisane u cPanel-u.

Upišite dodatni URL (2) ukoliko je veb-sajt lociran u poddirektorijumu, npr. moj-sajt.rs/shop.

Dodajte veb-sajt u SuperCache koristeći dugme Dodaj (3).

Nakon toga, veb-sajt će postati keširani objekat. Svi keširani objekti mogu se videti pod Konfigurisane URL adrese.

Važno: Sa uslugom deljenog hostinga dodavanje veb-sajta u SuperCache će automatski pokrenuti promenu IP adrese domena (A zapis) na kojem se sajt nalazi. Ona će biti zamenjena sa SuperCache IP adresom koju alat koristi za taj hosting nalog. U slučaju da se DNS zonom domena ne upravlja sa tog istog hosting servera ili korišćenjem DNS hostinga na SuperHosting.RS-u, neophodno je ručno izmeniti IP adresu. U takvim slučajevima, dobićete imejl koji sadrži IP adresu SuperCache-a koju je potrebno upisati za domen.

Važno: Ubrzavanje je aktivirano odmah po dodavanju sajta u SuperCache. Biće aktivno čak i ako domen još uvek nije usmeren A zapisom na IP adresu SuperCache-a. Savetujemo preusmeravanje domena veb-sajta na SuperCache IP adresu kako bi veb-sajt izvukao maksimalnu korist od ovog alata za ubrzanje.

Nekoliko različitih veb-sajtova na jednom domenu

Ukoliko imate domen sa više sajtova na njemu (npr. moj-sajt.rs/blog, moj-sajt.rs/shop, moj-sajt.rs/site), preporučujemo da svaki od njih dodate kao zasebnu URL adresu u SuperCache. Na taj način će svaki od veb-sajtova imati individualna kešing podešavanja.

Ovako je lakše upravljati i preciznije podesiti različite parametre sajta kao što su kolačići (eng. cookies) ili HTTP zaglavlja.

URL za integraciju sa eksternim sistemima

URL adresa za integraciju sa eksternim sistemimaAko veb-sajt koristi dodatak (plugin) ili modul čiji se rad zasniva na Varnish tehnologiji, možete upisati ovu URL adresu u njegovim podešavanjima. Dodatak će je koristiti da automatski očisti keširane podatke ukoliko dođe do promene u sadržaju veb-sajta.

Dodatak W3 Total Cache (W3TC) za WordPress podržava Varnish tehnologiju. U okviru njega, u delu Varnish Settings samo je potrebno upisati IP adresu:port.

Neki sistemi mogu zahtevati unos IP adrese i porta (IP:port) bez dela koji se odnosi na protokol (npr. http://), tj. 45.80.132.80:26408.

Konfigurisane URL adreselink-to-this-section

Nakon što dodate veb-sajt u SuperCache, isti će se pojaviti na spisku (listi) u delu Konfigurisane URL adrese. Postoje i dodatne opcije za veb-sajt (keširan objekat). Status – aktivacija/deaktivacija / Očisti keš / Napredna podešavanja / Ukloni.

URL adrese dodate u SuperCache za koje je ubrzanje omogućeno

(1) Konfigurisane URL adrese – Ovo su keširani objekti, npr. veb-sajtovi i URL adrese dodati u SuperCache za koje je aktivirana veb akceleracija (ubrzanje).

(2) Status – Kada je ubrzanje aktivirano, status je “Uključeno” (On), u suprotnom je “Isključeno” (Off). Odavde možete deaktivirati ili aktivirati ubrzanje za keširani objekat. Sva podešavanja za keširani objekat biće automatski sačuvana nakon deaktivacije.

(3) Čišćenje keša – Možete očistiti keš za odabrani objekat. U slučaju da je bilo nekih izmena na veb-sajtu, a želite da promene budu vidljive odmah, očistite keš koristeći ovu opciju.

(4) Napredna podešavanja – Odavde možete pristupiti podešavanjima keširanja za izabrani objekat. Napredna podešavanja postoje u još jednom delu, ali to zahteva detaljno znanje o tome kako funkcioniše vaš veb-sajt (kao što je npr. tip kolačića koje koristi, ili HTTP zaglavlja koja se prikazuju korisnicima prilikom učitavanja konkretne stranice).

(5) Ukloni – Uklanjanje objekta iz SuperCache-a.

Važno: Sa uslugom deljenog hostinga uklanjanjem veb-sajta iz SuperCache-a automatski se pokreće promena IP adrese domena i povraćaj na staru IP adresu (deljenog hostinga). U slučaju da se DNS zonom domena ne upravlja sa tog istog hosting servera ili korišćenjem DNS hostinga na SuperHosting.RS-u, neophodno je ručno izmeniti IP adresu. U takvim slučajevima, dobićete imejl koji sadrži IP adresu koju je potrebno upisati za domen.

Napredna podešavanjalink-to-this-section

Napredna podešavanja

Nakon što ste dodali veb-sajt u SuperCache, možete izvršiti dodatna podešavanja kešinga. U sekciji “Napredna podešavanja” takođe možete pogledati koja su to napredna podešavanja.

Automatsko čišćenje kešalink-to-this-section

Automatsko čišćenje kešaOvde možete očistiti keširane podatke veb-sajta koristeći opciju Obriši keš.

Nakon inicijalne aktivacije SuperCache-a postavlja se interval od 15 minuta.

U zavisnosti od postavljenog intervala ovde, SuperCache će automatski očistiti keširane podatke. Interval možete postaviti na 5, 15 ili 30 minuta, kao i na 1, 6 ili 12 sati.

Važno: Nakon izmene SuperCache podešavanja, očistite keš kako bi se promene momentalno odrazile.

URL adrese izostavljene iz keširanjalink-to-this-section

URL adrese izostavljene iz keširanjaOvde možete dodati URL adrese sajta(ova) koje želite da izostavite iz keširanja.

Možda ne želite da keširate URL-ove na kojima se pristupa administratorskom delu sajta ili veb-stranice sa permalinkovima na kojima se sadržaj redovno menja (ažurira).

Da biste dodali novu URL adresu, koristite Dodaj novi unos.

Da biste uklonili URL adresu, kliknite na X sa desne strane.

Važno: Ukoliko koristite specifičnu (personalizovanu) URL adresu za pristup administratorskom delu sajta, a ta adresa nije jedna od sledećih: wp-admin, admin, wp-login.php, login, user/login, ?q=user ili administrator – dodajte je ovde.

Izostavljene IP adreselink-to-this-section

Izostavljene IP adreseOve IP adrese neće dobiti keširan sadržaj po pristupanju veb-sajtu.

Koristite ovu funkcionalnost da dodate svoju IP adresu ili IP adresu administratora stranice (tj. veb-sajta).

Svoju IP adresu možete saznati na: https://www.superhosting.rs/web-hosting-page-ip-check.php.

Da bi dodali novu IP adresu, koristite opciju Dodaj novi unos.

Da bi uklonili IP adresu, kliknite na X sa desne strane.

Nakon opcije za izostavljanje pojedinih IP adresa, možete pristupiti Naprednim podešavanjima (i odatle fino podesiti keširanje).

Updated on 4. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles