1. Home
  2. Hosting
  3. FTP
  4. FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol)

Ovo je protokol klijent-server tipa koji pruža mogućnost za razmenu fajlova između raznih računarskih sistema. FTP koristi TCP protokol (eng. Transmission Control Protocol) za komunikaciju. FTP klijenti – aplikacije – su FileZilla, CuteFTP, itd. FTP je podržan u sklopu usluga koje nudi SuperHosting.RS.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles