1. Home
  2. Hosting
  3. FTP
  4. Kako proveriti FTP log hosting naloga?

Kako proveriti FTP log hosting naloga?

Logove pristupa hosting nalogu preko FTP-a možete videti i iz kontrolnog panela, cPanel-a > Raw Access.

Nakon što lokalno preuzmete log, raspakujte ga. A potom ga otvorite putem nekog od uređivača teksta.

U logu ćete videti podatke slične ovima:

Thu Noe 04 18:54:41 2015 0 98.765.43.21 171116 /home/cpuser/dir/file.html b _ o r username ftp 1 * c

U zapisu ćete naći sledeće podatke ovim redosledom: 

Thu Noe 04 18:54:41 2015current-time Vreme je u formatu “DDD МММ dd hh:mm:ss GGGG”, gde je DDD dan u nedelji, МММ je mesec, dd je dan u mesecu, hh – sat, mm – minuti, ss – sekunde и GGGG je godina.
0transfer-timeUkupno vreme prenosa u sekundama.
98.765.43.21remote-hostIme udaljenog hosta.
171116file-sizeKoličina podataka prenesenih u bajtovima.
/home/cpuser/dir/file.htmlfilenameIme prenesene datoteke.
btransfer-typeVrsta transfera. Označeni su slovima i mogu biti:

a zа ascii transfer
b за binary (binarni)transfer

_special-action-flagPredstavlja jedan ili više flagova, označavajući specijalne akcije. To su sledeće:

C – fajl je kompresovan
U – fajl nije kompresovan
T – fajl je u formatu.tar
_ – nikakva akcija nije preduzimana

odirectionPravac transfera. Može da bude:

o outgoing  – odlazni
i dolazni – otpremanje
d deleted – brisanje

raccess-modeMetod autemtifikacije korisnika. Može da bude:

a (anonymous) –  anoniman FTP pristup
r (real) – autorizovan korisnik

usernameusernameKorisničko ime.
ftpservice-nameIme korišćenog protokola, uobičajen je FTP.
1authentication-methodMetod autentifikacije, koji je korišćen. Može da bude:

0 none – bez autentifikacije
1 – sa korisničkim imenom i lozinkom

*authenticated-user-idJedinstveni korisnički broj u zavisnosti od metode autentifikacije. Koristi se *, u slučaju da informacije nisu dostupne.
ccompletion-statusStatus transfera. Može da bude:

c complete transfer – završen transfer
i incomplete transfer – nezavršen transfer

Updated on 24. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles