1. Home
  2. Hosting
  3. FTP
  4. Kako da kreiram FTP korisnika?

Kako da kreiram FTP korisnika?

Meni FTP nalozi u cPaneluAko koristite usluge hostinga koje pruža SuperHosting.RS, FTP nalozi se mogu kreirati sa samo nekoliko klikova mišem.

Da biste kreirali FTP nalog, pristupite kontrolnom panelu naloga u cPanel →(Fajlovi) FTP nalozi.

Dodajte FTP nalog

Kreiranje novog FTP korisnikaU polje “Nalog” (1) unesite korisničko ime za nalog koje želite.

Ako je više od jednog domena dodato u cPanel, izaberite željeni domen iz padajućeg menija.

U polja (3) “Lozinka” i “Lozinka (ponovo)” unesite lozinku za FTP nalog.

U polju “Direktorijum” (4) možete da izaberete direktorijum kojem se može pristupiti pomoću ovog FTP naloga. Kada popunjavate ime naloga, automatski se popunjava direktorijum. Ako želite da FTP račun ima pristup čitavom prostoru na disku hosting naloga, upišite kosu crtu (/).

Polje “Kvota” (5) je podrazumevano podešeno na “Neograničeno“. Kvota je prostor na disku, od naloga za deljeni hosting koji ftp korisnik može imati. Kada je kvota puna, korisnik neće moći da pošalje više sadržaja.

Kada popunite sva polja, kliknite na dugme “Kreiraj FTP nalog“. Ako je sve prošlo uspešno, videćete sledeće:

Nalog je kreiran

Podešavanja za povezivanje sa hosting nalogom preko FTP-a

  • FTP korisničko ime: ftpuser@mojdomen.com
  • Lozinka: lozinka za ftp nalog
  • FTP server: ftp.mojdomen.com
  • port FTP servera: 21

Možete koristiti navedene FTP pristupne podatke.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles