1. Home
  2. Hosting
  3. FTP
  4. Kako kreirati FTP nalog?

Kako kreirati FTP nalog?

Meni FTP nalozi u cPaneluAko koristite usluge hostinga koje pruža SuperHosting.RS, FTP nalozi se mogu kreirati sa samo nekoliko klikova mišem.

Da biste kreirali FTP nalog, pristupite cPanel-u Vašeg hosting naloga i iz sekcije “Fajlovi” izaberite meni “FTP nalozi“.

Dodavanje FTP naloga

Kreiranje novog FTP nalogaU polje “Nalog” (1) unesite korisničko ime za nalog koje želite.

Ako je na cPanel-u dodato više domena, neophodno je izabrati željeni domen iz padajućeg menija “Domen“.

U polja (3) “Lozinka” i “Lozinka (ponovo)” unesite lozinku novog FTP naloga.

U polje “Direktorijum” (4) je potrebno navesti direktorijum, kojem se može pristupiti pomoću ovog FTP naloga. Kada popunjavate ime naloga, automatski se popunjava i polje direktorijum. Ako želite da FTP nalog ima pristup čitavom hosting nalogu, u polje direktorijum upišite kosu crtu (/).

Polje “Kvota” (5) je podrazumevano podešeno na “Neograničeno“. Kvota je prostor na disku koji FTP korisnik može može koristiti. Kada je kvota puna, korisnik neće moći da postavi dodatni sadržaj.

Kada su sva polja popunjena, klikom na dugme “Kreiraj FTP nalog” se kreira novi FTP nalog. Ukoliko je sve prošlo uspešno, videćete sledeće obaveštenje:

Nalog je kreiran

Podešavanja za povezivanje sa hosting nalogom preko FTP-a

  • FTP korisničko ime: ftpuser@mojdomen.com
  • Lozinka: lozinka za nalogu
  • FTP server: ftp.mojdomen.com
  • Port FTP servera: 21

Možete koristiti navedene FTP pristupne podatke.

Updated on 29. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles