1. Početna
  2. Hosting
  3. FTP
  4. FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol)

Ovo je protokol klijent-server tipa koji pruža mogućnost za razmenu fajlova između raznih računarskih sistema. FTP koristi TCP protokol (eng. Transmission Control Protocol , Protokol za kontrolu prenosa) za komunikaciju. FTP klijenti - aplikacije - su FileZilla, CuteFTP, itd. FTP je podržan u sklopu usluga koje nudi SuperHosting.RS.

Obnovljen: 28. маја 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci