1. Home
  2. Hosting
  3. HTTP
  4. HTTP statusni kodovi – 301 (Moved Permanently) i 302 (Found)

HTTP statusni kodovi – 301 (Moved Permanently) i 302 (Found)

301 Moved Permanently i 302 Found su HTTP statusni kodovi koje veb server šalje u odgovoru veb klijentima i botovima pretraživača kada pokušaju da pristupe preusmerenoj veb adresi.

HTTP statusni kod je inicjalna linija u HTTP zaglavljima koja se koriste u odgovoru servera. Kodovi 301 i 302 su opisani detaljno u HTTP specifikaciji.

301 Moved Permanently

Status 301 znači da je veb stranica trajno premeštena na novu veb adresu. Veb klijenti više ne bi trebalo da koriste staru veb adresu.

Kad je ovaj status primljen, pretraživači (Google, Bing) će zameniti staru sa novom veb adresom u svojojj bazi. Posle toga će se nova veb adresa pojavljivati u rezultatima pretraživanja.

Na primer, kada kreirate preusmeravanje 301 sa sourcedomain.com na targetdomain.com, veb klijent i veb server razmenjuju sledeća HTTP zaglavlja:

Veb pretraživač zahteva učitavanje sourcedomain.com zahtevom sa HTTP zaglavljem:

Request-LineGET / HTTP/1.1
HTTP headers (request)
web browser
Host: sourcedomain.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:46.0) Firefox/46.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml

Veb server će odgovoriti na zahtev ovim HTTP zaglavljem:

Status LineHTTP/1.1 301 Moved Permanently
HTTP headers (response)
web server
Date: Fri, 16 May 2016 12:20:50 GMT
Server: Apache
Location: http://targetdomain.com/

Veb klijent, u ovom slučaju veb pretraživač Mozilla Firefox, će ovaj odgovor pročitati i poslati novi zahtev za veb adresu u polju Location. Takođe će zameniti sourcedomain.com sa targetdomain.com u Bookmarks listi.

Kada se 301 Preusmeravanje koristi?

-Kada je domen sajta promenjen; na primer, mysitename.com/blog se zvati blog.mysitename.com ili će somesitename.com postati mysitename.rs;

-Kada se sajtu pristupa sa nekoliko različitih veb adresa, kao što su http://home.misitename.com, http://www.mysitename.com, http://mysitename.net (parkirani domeni), itd.

-Kada sajt počne da koristi novu strukturu i adrese.

301 Found

Status 302 znači da se stranica privremeno nalazi na drugoj veb adresi. Veb klijenti moraju da nastave da koriste originalni URL. 

Kada koristiti 302 preusmeravanje? 

– Samo kada je preusmeravanje zaista privremeno;

– Na primer, kada se vrše neke manje izmene na sajtu ili je pristup vebu privremeno ograničen;

– U slučajevima kada veb sajt još nije spreman za objavljivanje, ali biste želeli prikazati nešto umesto njega na toj adresi (npr. “Sajt je u pripremi”).

Postavljanje 301 ili 302 redirekcije

U meniju Domeni->Peusmeravanja u cPanel-u možete da podesite automatsko preusmeravanje domena i URL-ova. Takođe možete koristiti meni Alijasi u cPanel-u za preusmjeravanje parkiranih domena.

Preusmeravanje se može implementirati postavljanjem pravila u .htaccess datoteci. 

Ako podesite preusmeravanje kroz .htaccess, možda ćete morati da obrišete keš pretraživača da biste videli rezultate. 

HTTP statusni kodovi su deo HTTP zaglavlja i njima se može upravljati pomoću aplikacije na hosting nalogu. Ovako se, na primer, podešava 301 preusmeravanje pomoću PHP koda: 

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://targetdomain.com/new.html");
exit();
?>
Updated on 18. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles