HTTP zaglavlja

HTTP HeadersHTTP linije zaglavlja su komponente zaglavlja u porukama  HTTP zahteva info-icon i HTTP odgovora info-icon koji se prenose između klijenta i servera. Ovo mogu biti veb pretraživač i veb server. Linije HTTP zaglavlja sadrže instrukcije koje određuju HTTP prenos podataka od servera do klijenta. Opšta HTTP zaglavlja (zahtev,odgovor) su definisana u HTTP protokolu.

Lista svih osnovnih zaglavlja, kao i besplatno preuzimanje privremenih zaglavlja su dostupni na IANAMessage Headers.

Polja HTTP zaglavlja se sastoje od imena polja i vrednosti polja. Oni se generalno mogu podeliti na dva tipa: polja zahteva (koje koristi klijent) ili polja odgovora (koje koristi server). Međutim, neka HTTP zaglavlja kao što su Cache-Control, Via, Content-Length, Content-Tipe, itd. mogu biti istovremeno korišćena i od strane klijenta i servera.

Kako videti HTTP zaglavlja?

HTTP zaglavlja zahteva ili odgovora se mogu videti preko alatki veb pregledača kao što je Web Console za Firefox koji se može pokrenuti pomoću prečice na tastaturi Ctrl + Shift + K.

HTTP zaglavlja možete dobiti i pomoću sledećih PHP funkcija: getallheaders() apache_request_headers() za zahtev i apache_response_headers() za odgovor.

Evo nekih uobičajenih zaglavlja zahteva klijenta:

request line GET /http-headers-request-response-header-fields.html HTTP/1.1
HTTP headers (request)info-iconweb browser Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cache-Control: no-cache
Host: help.superhosting.bg
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Firefox/45.0

Evo nekih uobičajenih zaglavlja odgovora servera:

status line HTTP/1.x 200 OK
HTTP headers (response)web server Content-Encoding: gzip
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Last-Modified: Wed, 30 Mar 2016 08:15:07 GMT
Server: Apache
Vary: User-Agent

Upravljanje HTTP zaglavljima

HTTP zaglavljima se upravlja i konfigurišu u mod_headers Apache modulu kroz modifikovanje .htaccess fajl. Na primer:

<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary: User-Agent
</IfModule>

Modul mod_headers Apache podržavaju svi svi Linux hosting serveri u okviru SuperHosting.RS.

HTTP zaglavljima se takođe može upravljati preko aplikacija hosting naloga. To se može uraditi preko PHP-a, na primer, da biste podesili zaglavlje Last-Modified koje pokazuje datum poslednje izmene dokumenta:

$modify_time = filemtime($file);
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", $modify_time) . " GMT");

Zaglavlja odgovora HTTP servera možete postaviti preko zaglavlja PHP () funkcije. Headers_list () pruža informacije o tome koja su HTTP zaglavlja poslata ili će biti poslata klijentu. Headers_sent () Vam omogućava da proverite da li su i gde HTTP zaglavlja poslata.

Budite pažljivi pri korišćenju header() PHP funkciju, inače ćete primiti poruku: „Warning: Cannot modify header information – headers already sent by…“.

Obnovljen: 18. фебруара 2021.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci