1. Početna
  2. Hosting
  3. PHP
  4. Kako promeniti verziju PHP-a za pojedinačni direktorijum?

Kako promeniti verziju PHP-a za pojedinačni direktorijum?

U PHP Manager sekciji cPanel-a možete promeniti verziju PHP-a za čitav hosting nalog ili za pojedinačni direktorijum.

U nastavku možete pročitati kako podesiti različitu verziju PHP-a za pojedinačni direktorijum (veb-sajt) na Vašem hosting nalogu.

Izbor PHP verzije (FastCGI) za pojedinačni direktorijum

Različitu verziju PHP-a za pojedinačni direktorijum (veb-sajt) možete omogućiti u dva jednostavna koraka.

Najpre treba da pristupite „Postavi PHP verziju za pojedinačni direktorijum“ delu u okviru PHP Manager sekcije cPanel-a.

Od opcija tamo, potrebno je izabrati PHP verziju (1) i uneti željeni direktorijum (2). Završite postavku pritiskom na dugme Dodaj (3).

Potrebno je da kreirate .htaccess fajl ili da izmenite postojeći, koji se nalazi u istom direktorijumu. Nakon toga, potrebno je dodati sledeće linije koda u fajl:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpuser/dir/php.fcgi .php
</IfModule>
/home/cpuser/dir/ – zamenite putanjom do direktorijuma;

Možete kopirati ove linije koda direktno iz PHP Manager-a nakon dodavanja sistemskih fajlova u željeni direktorijum.

Nakon što sačuvate izmene u .htaccess fajlu, odabrana verzija PHP-a biće omogućena za odabrani direktorijum. Možete proveriti verziju PHP-a omogućenu za direktorijum postavljanjem PHP fajla sa phpinfo() unutar njega.

Nakon aktivacije PHP verzije, dva fajla – php.fcgi i phpXX-fcgi.ini – će automatski biti dodata u direktorijum. Možete koristiti phpXX-fcgi.ini da izmenite PHP direktive. Dodatno, kreira se poseban phpXX.ini konfiguracioni fajl, koji se koristi samo za upravljanje PHP modulima. Ovaj fajl možete naći u hosting nalogu, u direktorijumu:

/home/cpaneluser/.sh.phpmanager/phpXX.d

phpXXzamenite verzijom PHP-a;

Važno: Ukoliko već postoji .htaccess fajl koji sadrži liniju koda za postavljanje PHP verzije kao što je AddHandler x-httpd-phpXX .php, moraćete da je uklonite.

Ukoliko imate poteškoća sa PHP podešavanjima u svom hosting nalogu, nemojte oklevati da kontaktirate Superhosting.RS Tehničku podršku.

Obnovljen: 19. фебруара 2021.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci