1. Početna
  2. Ostalo
  3. Kreiranje i razvoj veb-sajta
  4. Razvoj veb-sajta
  5. Kreiranje novog Git repozitorijuma sa Git GUI / Bash (Windows)

Kreiranje novog Git repozitorijuma sa Git GUI / Bash (Windows)

Kreiranje novog lokalnog Git repozitorijuma sa Git GUI

Pri pokretanju Git GUI na Windows-u prikazaće se prozor sa nekoliko opcija.

Za kreiranje novog praznog repozitorijuma izaberite opciju Create New Repository.

Početni prozor u Git GUI

Druge dve opcije su: Clone Existing Repository – kloniranje postojećeg repozitorijuma i Open Existing Repository – otvaranje već kreiranog repozitorijuma.

Pomoću dugmeta Browse izaberite lokalni direktorijum u kome se nalazi Git repozitorijum. Kliknite na Create.

Odaberite direktorijum u kojem će se nalaziti Git repozitorijum.

Otvoriće se interfejs za rad sa Git-om.

Grafički (GUI) interfejs za rad sa Gitom

Otvorite direktorijum gde se nalazi Vaš projekat pomoću opcije u glavnom meniju Repository » Explore Working Copy.

Direktorijum gde je Git repozitorijum

Pošto je repozitorijum prazan, dodajte u njega jedan ili više fajlova.

Ako fajl već postoji i samo ga premeštate / kopirate u ovaj direktorijum, morate reći Gitu da prati izmene.

Nakon što dodate fajl, skenirajte promene u direktorijumu sa Rescan u Git klijentu.

Git otkriva promene u direktorijumu repozitorijuma, pronalazi novu datoteku koju još uvek ne prati.

Otkrivene promene biće prikazane u odeljku Unstaged Changes.

Ako se sadržaj datoteke prikazuje kao nerazumljivi znakovi, možete podesiti Git klijent da koristi UTF-8 kodiranje.

Sadržaj fajla je kodiran u UTF-8 i Git ga vizualizuje u cp1252.

Preko Edit » Options » Default File Content Encoding (Global) – kliknite na dugme Change i izaberite iz spiska Unicode (UTF-8) i sačuvajte promene sa Save.

Podrazumevano kodiranje za sadržaj fajla.

Ponovo pokrenite Git klijent, kako bi promene kodiranja stupile na snagu.

Git klijent ispravno prikazuje sadržaj fajla. Priprema za objavljivanje promena u njemu (stage).

Pripremite izmene za objavljivanje klikom na Stage Changed i izaberite Yes po prijemu poruke (da li da se doda fajl koji se u datom momentu ne prati (untracked)).

Stage Changed je status u kojem se fajl nalazi ili se može posmatrati kao privremeno virtuelno spremište koje sadrži promene spremne za objavljivanje (koje se dodaju u indeks lokalnog repozitorijuma). Možete sakupljati izmene, vratiti neke od njih u razvojnu fazu, a zatim ih vratiti u ovaj status. Ako imate mnogo izmena, možete odabrati samo one koje će biti objavljene.

Sve izmene u statusu Staged će se pregledati i ako se odobre, mogu se objaviti.

Da biste objavili promene u repozitorijumu (i da biste dodali novi fajl u sistem za praćenje promena Git-a), popunite kratak opis promena i kliknite na Commit.

Commit - objava promena

Fajl se uklanja iz odeljka Staged Changes i Git ga već prati da li ima izmena.

Možete otvoriti fajl u editoru teksta, da promenite nešto u njemu i sačuvate promene.

Zatim u Git klijentu kliknite Rescan i videćete promene u odeljku Unstaged Changes - čeka se provera i priprema za objavljivanje (premeštanje u Staged Changes).

Izvršene promene u fajlu

Promene svakog narednog fajla koji je dodat u repozitorijum će se upravljati putem Git klijenta na isti način.

Kreiranje novog lokalnog Git repozitorijuma sa Git Bash

Možete izvesti iste korake za kreiranje i upravljanje Git repozitorijumom izvršavanjem komandi preko Git Bash-a.

Kreirajte nov repozitorijum i dodajte fajl u njega putem Git Bash-a

Da biste kreirali nov prazan repozitorijum, ubacite Git Bash, unesite direktorijum koji će se koristiti za repozitorijum i izvršite komandu:

git init

Ova komanda inicijalizira Git repozitorijum i kreira u njemu .git direktorijum.

Dodavanje novog fajla u repozitorijum vrši se naredbom:

echo "contents of file" >> newfile.txt

Možete dodati nove fajlove u repozitorijum na bilo koji način, poput premeštanja u direktorijum ili kreiranja pomoću komandi za kreiranje fajlova (npr. touch).

Dodajte novi fajl u Git pomoću komande:

git add .

Objavite promene u lokalnom repozitorijumu:

git commit -m "New file added"

U slučaju da imate Git repozitorijum lokalno na svom uređaju, možete se povezati sa udaljenim repozitorijumom da biste objavili promene. Na primer, udaljeni repozitorijum može biti na Vašem hosting nalogu (kreiran preko cPanel – Git Version Control).

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci