1. Home
  2. WordPress
  3. Nova instalacija – WordPress Manager by SuperHosting
  1. Home
  2. Prvi koraci
  3. Nova instalacija – WordPress Manager by SuperHosting

Nova instalacija – WordPress Manager by SuperHosting

Možete instalirati novi WordPress veb-sajt koristeći meni Nova WordPress instalacija u WordPress Manager-u. Instalacija se obavlja lako i brzo, sa samo par klikova.

Podešavanja sajta

Osnovna podešavanja sajta tokom instlacije WordPress-a

Popunite glavne informacije o sajtu.

(1) Izaberite protokol: http://, http://www., https:// ili https://www. Ako ćete koristiti SSL sertifikat, izaberite https:// ili https://www.

(2) Izaberite domen na kojem će WordPress biti instaliran. Iz padajućeg menija možete videti sve domene i poddomene koji su dodati u Vaš cPanel.

(3) Instalacija vrši u root direktorijumu Vašeg domena (/). U slučaju da root direktorijum sadrži drugu instalaciju, polje će automatski prikazati poddirektorijum, na primer /wp.

(4) Upišite ime veb-sajta. (5) Upišite kratak opis. (6) Izaberite jezik veb-sajta.

Nakon instalacije WordPress-a, možete izmeniti ime veb-sajta, opis ili jezik u meniju Podešavanja → Opšta.

Administratorski korisnički podaci

Kreiranje administratorskog naloga za pristup novoj WordPress instalaciji

(1) Unesite korisničko ime za administraciju. Korisničko ime se upisuje kao podrazumevano.

(2) Unesite administratorsku lozinku. Potrebno je izabrati snažnu lozinku, koja sadrži Velika i mala slova, brojeve i specijalne karaktere.

(3) Unesite imejl administratora.

Nakon što instalirate WordPress, možete izmeniti administrativne podatke tako što ćete ući u Administrativni podaci u WordPress Manager-u u cPanel-u.

Napredna podešavanja

Podešavanje baze podataka

Ovde možete da podesite ime, korisnika, lozinku i prefiks tabele za bazu podataka.

Podaci se automatski popunjavaju, ali možete da ih promenite.

Izaberite snažnu lozinku sa velikim i malim slovima, brojevima i simbolima.

Tema

Izbor teme za novu WordPress instalaciju

Pre početka procesa instalacije, izaberete jednu od ponuđenih WordPress tema.

Ako ne izaberete određenu temu, instaliraće se automatski prva tema sa spiska.

Nakon instalacije WordPress-a, možete promeniti temu sa menijem AppereanceTeme.

Kad izaberete temu, pokrenite proces instalacije tako što ćete kliknuti na Instaliraj.

Čim instalacija bude uspešno završena, dobićete potvrdnu poruku. Takođe, na imejl adresu koju ste uneli prilikom instalacije, dobićete obaveštenje. Ova imejl poruka će sadržati informacije o URL adresi veb-sajta i pristupnim podacima za WordPress administratorski panel.

Pročitajte još:

Kako kreirati stranice u WordPress-u?

Updated on 26. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles