1. Home
  2. Web aplikacije
  3. OpenCart
  4. OpenCart-ručna instalacija

OpenCart-ručna instalacija

info-iconVažno: Ovaj članak opisuje postupak ručnog instaliranja OpenCart sistema. To znači da se sistemski fajlovi ručno dodaju na hosting nalog i da se odvojeno kreira nova baza podataka. OpenCart 3.x, 2.x ili 1.x možete instalirati i na na brži i lakši način – preko cPanel » Softaculous. Instalacija OpenCart-a preko Softaculous-a je automatska i nije potrebno pre toga kreirati bazu podataka, a možete odabrati koju god verziju želite. Verzije OpenCart-a u Softaculous-u se redovno ažuriraju, pa možete birati između najnovijih dostupnih verzija. Konačan rezultat i automatske i ručne instalacije OpenCart-a je isti.

Za instalaciju OpenCart-a (v.1.5.6.x) prvo morate preuzeti instalacione fajlove sistema. U tu svrhu posetite zvaničan sajt: http://www.opencart.com.

Preuzmite na Vaš lokalni računar instalacioni paket OpenCart-a i raspakujte fajlove. Nakon raspakivanja fajlova, potrebno je da ih otpremite na hosting nalog, a najlakši način da to uradite je da koristitite FTP klijenta. Pošto završite otpremanje fajlova na hosting nalog, potrebno je da kreirate bazu podataka i povežete je sa korisnikom kome ćete dodeliti sve privilegije za tu bazu.

Potrebno je da sačuvate i / ili zapamtite lozinku za bazu podataka jer će Vam biti potrebna prilikom instalacije.

Kada izvršavate gore opisane korake, trebalo bi da postavitie instalacione fajlove OpenCart-a (u direktorijum po Vašem izboru, na primer / opencart) i kreirati MySQL bazu podataka sa dodeljenim korisnikom.

Pre nego što započnete instalaciju, potrebno je da preimenujete ove dva sistemska fajla :

/config-dist.php
/admin/config-dist.php

tako što ćete ukloniti “-dist“:

/config.php
/admin/config.php

Preimenovanje fajlova se može izvršiti preko kontrolne table cPanel-a »File manager ili preko FTP klijenta .

Sada možete preći na instalaciju sistema. Potrebno je da unesete ime domena u veb pregledač. Ako ste sistemske datoteke stavili u poddirektorijum, tako treba i da ukucate, na primer: mysupersite/ shop. Nakon što ukucate ime domena u pregledač, učitaće se podrazumevana instalaciona stranica OpenCart-a:

Početna stranica prilikom instalacije OpenCart-a

Početna stranica prilikom instalacije OpenCart-a

Nakon što pročitate Ugovor o licenci, kliknite na Continue.

U koraku koji se zove Pre-Installation možete videti zahteve OpenCart sistema. Zajednički hosting serveri podržavaju OpenCart sistem i ispunjavaju potrebne zahteve. Kliknite na Continue.

Provera sistemskih zahteva pre instalacije OpenCart-a

Provera sistemskih zahteva pre instalacije OpenCart-a

Sledeći korak Configuration se sastoji od uvođenja baze podataka i podataka za administrativni nalog. Baza podataka i korisnik za nju prvo moraju biti kreirani preko cPanel kontrolne table. Kada dobijete podatke o novostvorenoj bazi i korisniku, unesite ih na ovom koraku.

Unos informacija za povezivanje sa bazom podataka i administrativnim korisnikom

Unos informacija za povezivanje sa bazom podataka i administrativnim korisnikom

Unesite podatke:

(1) Database Driver: MySQLI

(2) Host baze podataka: localhost

(3) Korisnik: korisničko ime baze podataka koju ste unapred kreirali. Unesite i prefiks.

(4) Lozinka: korisnička lozinka za bazu podataka

(5) Ime baze podataka: ime unapred kreirane baze podataka. Unesite prefiks.

(6) Prefiks baze podataka: Prefiks za tabele baze podataka možete ostaviti da se automatski generiše

(7) Korisničko ime: korisničko ime za administratora prodavnice

(8) Lozinka: administratorska lozinka

(9) E-mail: adresa administratora


Poslednji korak instalacije je Finished! Možete pristupiti OpenCart sajtu i administrativnom panelu.

Uspešna instalacija OpenCart-a

Uspešna instalacija OpenCart-a

Nakon instalacije je potrebno je obrisati instalacijski direktorijum iz sistemskog direktorijuma.

Updated on 19. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles