1. Home
  2. Hosting
  3. PHP
  4. PHP Manager by SuperHosting u cPanel-u

PHP Manager by SuperHosting u cPanel-u

cPanel - PHP Manager by SuperHosting.RS

PHP postavke Vašeg hosting plaketa možete menjati uz pomoć cPanel menija PHP Manager by SuperHosting.

Putem ovog menija možete promeniti verziju PHP-a, omogućiti ili onemogućiti PHP module i promeniti PHP direktive.

Da biste promenili PHP postavke, ulogujte se u cPanel i izaberite “PHP Manager by SuperHosting” u meniju SuperHosting Tools.

Izaberite verziju PHP-a za hosting nalog

Prvi deo podešavanja tiče se izbora PHP verzije za Vaš hosting nalog.

Možete da vidite PHP verziju koja je aktivirana po podrazumevanju.

PHP verzija naloga koja je aktivirana po podrazumevanju.

U spisku “Dostupne PHP verzije” videćete sve dostupne alternativne PHP verzije koje su instalirane na serveru.

Alternativne PHP verzije koje možete da aktivirate.

Pored svake verzije postoji dugme za odabir iste. Klikom na dugme “Promeni” omogućićete odabranu verziju za čitav hosting nalog i sve hostovane sajtove.

Da biste promenili PHP verziju za određeni direktorijum/veb-sajt na hosting nalogu, pogledajte odeljak “Podesi PHP verziju za određeni direktorijum“.

Promena PHP verzije odražava se na ceo hosting nalog; međutim, ako ste omogućili različitu PHP verziju u Vašem .ini fajlu za poddirektorijum public_html-a pre toga, promena PHP verzije se neće odraziti na potonji. Relevantni direktorijum će nastaviti da koristi omogućenu verziju i prethodne postavke, dok će nove postavke važiti za preostale direktorijume naloga.

Napomena: Promena PHP verzije može izazvati probleme zbog nekompatibilnosti aplikacija instaliranih na hosting nalogu, ukoliko one nisu posebno razvijene za izabranu PHP verziju. Zbog toga se preporučuje da se uverite u ispravno funkcionisanje veb-sajtova nakon promene.

Promena PHP direktiva

Changing the PHP Directives

Najčešće korišćene i postavljane PHP direktive izlistane su u odeljku “Promenite PHP direktive” i možete ih izmeniti.

Pored svake direktive na listi nalazi se padajući meni, koji možete koristiti za odabir željene vrednosti. Klikom na dugme “Sačuvaj“, vrednost će biti promenjena za ceo hosting nalog i sve hostovane sajtove.

Ako želite da promenite direktivu koja nije uključena u listu, možete direktno izmeniti konfiguracioni fajl php.ini. Ovaj fajl je dostupan za modifikaciju preko opcije Napredna podešavanja (poslednja sekcija PHP menadžera).

Upravljanje PHP modulima

PHP Modules Management

U odeljku “Upravljanje PHP modulima” videćete listu svih PHP modula/ekstenzija (link) instaliranih za odgovarajuću PHP verziju, koji se mogu omogućiti/onemogućiti.

Da biste omogućili ili onemogućili modul, označite ili opozovite izbor u polju levo od odgovarajućeg modula. Ili koristite opciju Izaberi sve da biste izabrali sve module na listi.

Sa opcijom Vrati na podrazumevano, postavke se mogu vratiti u prvobitno stanje.

Klikom na dugme “Sačuvaj“, nova postavka će biti omogućena za ceo hosting nalog i sve hostovane veb-sajtove.

Ako vam je potreban PHP modul koji nije na listi, pošaljite upit odseku za tehničku podršku.

Napredna podešavanja

Advanced Settings - edditing the php.ini file

U delu Napredna podešavanja možete izmeniti sadržaj php.ini fajla.

Klikom na dugme Napredna podešavanja učitaće se sadržaj php.ini fajla.

Kada završite sa izmenama, sačuvajte promene pomoću dugmeta “Sačuvaj“.

Ovaj php.ini fajl je za PHP verziju koja je omogućena za hosting nalog.

Izbor PHP verzije za određeni direktorijum

Možete omogućiti drugu PHP verziju za određeni direktorijum (link) (veb- sajt) u dva jednostavna koraka.

Iz opcija, izaberite PHP verziju i navedite željeni direktorijum. Završite podešavanje klikom na dugme Dodaj.

Morate kreirati .htaccess fajl ili urediti postojeći, koji se nalazi u istom direktorijumu. Posle toga, trebalo bi da dodate sledeće linije koda u fajl:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpuser/dir/php.fcgi .php
</IfModule>
/home/cpuser/dir/ – zamenite putanjom do direktorijuma;

Nakon sačuvanih promena u .htaccess fajlu, izabrana PHP verzija će biti omogućena za navedeni direktorijum. Možete proveriti PHP verziju omogućenu za direktorijum tako što ćete unutar njega kreirati jedan PHP fajl sa phpinfo() (link).

Važno: Ukoliko već postoji .htaccess fajl koji sadrži liniju koda za podešavanje PHP verzije, kao što je AddHandler x-httpd-phpXX .php, moraćete da je uklonite.

Updated on 13. February 2023.

Was this article helpful?

Related Articles