1. Home
  2. WordPress
  3. Uvoz – WordPress Manager by SuperHosting

Uvoz – WordPress Manager by SuperHosting

Funkcije menija WordPress Manager by SuperHosting Vam omogućavaju brzo i lako upravljanje svim WordPress instalacijama na Vašem hosting nalogu. Ukoliko je WordPress ručno instaliran ili je neki veb-sajt premešten, može doći do toga da instalacija neće biti prikazana na spisku sa svim ostalim instalacijam. Da biste upravljali takvim WordPress instalacijama, prvo morate da ih uvezete.

Uvoz WordPress instalacija

Ako Vaš hosting nalog sadrži WordPress instalacije, ali one nisu vidljive na spisku svih instalacija, pokušajte da ih uvezete uz pomoć opcije „Uvezi“.

Ovu opciju je poželjno koristiti tek nakon ručne instalacije novog sistema ili nakon premestanja / kopiranja instalacije sa drugog naloga.

Tokom uvoza, kompletan hosting nalog se proverava za WordPress instalacije koje nisu na listi.

Updated on 26. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles