1. Početna
  2. WordPress
  3. Aktivacija (bezbedne) HTTPS veze za Vaš veb-sajt – WordPress Manager by SuperHosting

Aktivacija (bezbedne) HTTPS veze za Vaš veb-sajt – WordPress Manager by SuperHosting

Da biste aktivirali SSL (bezbednu konekciju) za svoj WordPress veb-sajt, potreban Vam je SSL sertifikat. Možete koristiti već kupljen i izdat SSL sertifikat, ili besplatan AutoSSL sertifikat.

Da biste koristili AutoSSL sertifikat za svoj veb-sajt, nije potrebno preduzimati dodatne radnje. AutoSSL sertifikati su automatski instalirani za sve domene dodate u cPanel i (pre)usmerene na naš hosting server. Možete proveriti da li je za domen već instaliran AutoSSL sertifikat u delu cPanel » SSL/TLS Status.

Ukoliko imate SSL sertifikat, koji nije AutoSSL, nastavite sa instalacijom u delu cPanel » SSL/TLS » Upravljaj SSL sertifikatom za sajt. Nakon što je sertifikat instaliran, pokrenite alat u delu cPanel » WordPress Manager » SSL (https://).

Konfigurisanje SSL instalacije (https)

Ukoliko postoji instaliran sertifikat za domen na kojem se nalazi veb-sajt, ali se veb-sajt ne učitava preko HTTPS, u delu WordPress Manager » SSL (https://) videćete opciju Konfiguriši instalaciju da radi sa SSL (https).

Konfigurisanje instalacije sa SSL (https)

Nakon što kliknete na ovo dugme, veb-sajt će biti konfigurisan tako da radi sa SSL (https).

Napomena: Ukoliko dugme „Konfiguriši instalaciju sa SSL (https)“ ne postoji, a sertifikat je u statusu „neaktivan“, proverite detalje sertifikata u delu cPanel » SSL/TLS » Upravljaj SSL sertifikatom za sajt. Ukoliko za domen postoji tzv. Self-signed sertifikat – deinstalirajte ga, a zatim pokrenite izdavanje AutoSSL sertifikata iz dela cPanel » SSL/TLS Status » Pokreni AutoSSL.

Ukoliko AutoSSL nije završio sa instalacijom SSL sertifikata, videćete poruku upozorenja crvene boje.

Rešite sve potencijalne probleme na koje je AutoSSL naišao tokom instalacije sertifikata za domen tako da naredna procedura izdavanja bude uspešna.

Nakon uspešne SSL konfiguracije za veb-sajt, dobićete poruku kojom se to i potvrđuje.

Trenutna instalacija je konfigurisana da učitava Vaš sajt sa SSL (https).

Zahvaljujući opciji „Pregled“ u delu cPanel » WordPress Manager » SSL (https://) možete videti detalje o instaliranom sertifikatu kao što su izdavalac, rok važenja i naziv domena.

U istom delu, ovaj sertifikat može biti deaktiviran preko opcije „Deaktiviraj„.

Napomena: Odavde možete i obrisati sertifikat. Međutim, moguće je da ga koriste i druge aplikacije, koje se učitavaju sa domena te WordPress instalacije (tj. sajta). Na primer: borskipas.rs/joomla, borskipas.rs/dir/cms, ili druge. Brisanje SSL sertifikata može uticati na funkcionisanje ovih aplikacija. Ukoliko želite da pređete sa HTTPS na HTTP, nemojte obeležiti opciju „Izbriši sertifikat„.

Ukoliko Vaš veb-sajt ima interne ili eksterne resurse, koji se učitavaju posredstvom ne-enkriptovane (ne-šifrovane) veze, uprkos instaliranom AutoSSL, neki veb-pregledači (eng. browser) prikazaće poruku upozorenja, a mogu i blokirati ovakav sadržaj. Svi resursi na stranici (slike, video, skripta…) moraju dolaziti (učitavati se) preko enkriptovane (šifrovane) veze (HTTPS) da ove poruke ne bi bile prikazivane. Više informacija o tome kako proveriti da li Vaš sajt sadrži ovakve resurse možete naći na našoj stranici za pomoć.

Da biste proverili da li na Vašem sajtu postoje neki resursi koji se učitavaju posredstvom HTTP konekcije, koristite opciju „Proveri da li postoje http resursi (koji se učitavaju sa HTTPS veb-sajta)„. Na ovaj način možete izmeniti HTTP resurse na svom sajtu tako da počnu da se učitavaju preko HTTPS.

Ovaj članak odnosi se na: hosting usluge sa cPanel-om i WordPress Manager by SuperHosting alat.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci