1. Početna
  2. WordPress
  3. Premeštanje – WordPress Manager by SuperHosting

Premeštanje – WordPress Manager by SuperHosting

Ovaj meni Vam omogućava da premestite veb-sajt sa jedne URL adrese ili direktorijuma u drugi, kao i da kopirate WordPress instalacije.

Premeštanje

Prvo je potrebno da konfigurišete novu URL adresu. Morate da postavite domen, šifrovanu vezu (https) ili poddirektorijum.

Definisanje nove lokacije za sajt

(1) Trenutna adresa – Trenutna adresa se ne menja, postavlja se u skladu sa odabranom WordPress instalacijom.

(2) Prikaži www? – Korišćenjem padajućeg menija odaberite protokol (http/https) i da li će se nova adresa podrazumevano učitati sa www.

(3) Novi domen – Ako želite da se Vaš veb-sajt učitava sa drugog domena, informacije možete da prebacite sa starog na novi domen uz samo nekoliko klikova. Ako domen nije dostupan u padajućem meniju, dodajte ga kao Parkirani domen ili Addon domen u cPanel-u.

(4) Poddirektorijum – Nije obavezno polje. Koristi se ako se učitava WordPress kao poddirektorijum, na primer http://mydomain.com/blog.

Kada završite sa ovim podešavanjima, pritisnite „Dalje„.

Zadržati staru instalaciju/URL?

Ovaj korak zahteva izbor želite li da zadržite ili uklonite originalnu instalaciju sa svog hosting naloga.

Takođe se možete vratiti početnim podešavanjima.

Želite li da zadržite ili obrišete stare informacije sa hosting naloga?

Završite konfiguraciju klikom na „Dalje„. Nakon toga će se pokrenuti prebacivanje.

Ako je uspešno završeno, dobićete obaveštenje kojim se to potvrđuje. U zavisnosti od konkretnog slučaja i izbora podešavanja, postoje različita obaveštenja, na primer:

Prebacivanje bez zadržavanja originalne instalacije:
Veb-sajt http://sh-mysuperblog.com/blog je uspešno premešten. Novi veb-sajt se nalazi na http://sh-mysuperblog.com.

Prebacivanje i zadržavanje originalne instalacije:
Veb-sajt http://svetlioshared.com je uspešno kopiran. Novi veb-sajt se nalazi na http://test.svetlioshared.com/.

Menjanje URL-a dodavanjem www.:
URL adresa Vašeg veb-sajta je uspešno promenjena iz http://sh-mysuperblog.com na http://www.sh-mysuperblog.com.

Ako se www. izostavi iz URL adrese (npr. www.sh-mysuperblog.com promeni na sh-mysuperblog.com), podaci (datoteke ili baze podataka) neće biti pomereni. U takvim slučajevima se samo sistemske postavke menjaju kako bi se obezbedila buduća dostupnost nove URL adrese.

Proverite HTTP resurse (koji se učitavaju preko HTTPS veb-sajta) link to this section

Važno: Koristite opciju „Proveri HTTP resurse“ nakon što instalirate SSL sertifikat i lokacija već radi na SSL (https).

Provera HTTP resursa primjenjuje se u datotekama i bazi podataka WordPress veb-sajta.

Da biste pokrenuli proveru, kliknite na „Proveri„.

Kada je provera izvršena, videćete dva odeljka – „Fajlovi“ i „Baza podataka„. U slučaju da se pronađu HTTP resursi, videćete listu sa njihovim adresama i lokacijom u fajlovima/bazi podataka.

Fajlovi

Sledeći fajlovi učitavaju se posredstvom HTTP-a

(1) Možete odabrati sve resurse ili jedan po jedan, označavanjem kvadratića na početku reda.

(2) HTTPS veza do resursa – Koristite HTTPS vezu da biste proverili da li je resurs dostupan putem https: // pre nego što ga promenite. Sve HTTPS veze otvoriće se u novom prozoru/kartici pregledača. HTTP resursi mogu biti interni ili eksterni. Interni resursi se učitavaju sa ovog veb-sajta/servera, a spoljni resursi se učitavaju sa drugih lokacija/servera.

(3) Resurs – Prikazuje punu adresu resursa kako je navedeno u fajlu.

(4) U fajlu– Prikazuje fajl i broj linije u kojoj se resurs nalazi.

Baza podataka (ime baze podataka)

Baza podataka sajta sadrži resurse koji se preuzimaju posredstvom HTTP-a

(1) Možete odabrati sve resurse ili jedan po jedan, označavanjem kvadratića na početku reda.

(2) HTTPS veza do resursa – Koristite HTTPS vezu da biste proverili da li je resurs dostupan putem https:// pre nego što ga promenite. Sve HTTPS veze otvoriće se u novom prozoru/kartici pregledača. HTTP resursi mogu biti interni ili eksterni. Interni resursi se učitavaju sa ovog veb-sajta/servera, a spoljni resursi se učitavaju sa drugih sajtova/servera.

(3) Resurs – Prikazuje punu adresu resursa kako je navedeno u bazi podataka.

(4) Kolona – prikazuje u kojoj se tabeli (prefix_table.) i koloni (.column_name) nalazi resurs.

(5) Članak (eng. post)/stranica – Ako se resurs nalazi u sadržaju članka/stranice, ovde ćete videti vezu do nje, uz njegovo/njeno ime. Možete otvoriti stranicu u novom prozoru, a nakon što uredite resurse, ponovo je učitajte da biste videli da li se sada sve ispravno učitava.

Nakon što ste izabrali resurse koje želite da ispravite i nakon što se složite da posle proverite sajt, izaberite „Uredi resurse„.

Važno: Nakon što su resursi uređeni, ako koristite dodatak za keširanje, obrišite keširane podatke. U suprotnom, moguće je da ćete i dalje videti poruku u pretraživaču da veb-sajt učitava resurse posredstvom nebezbedne veze.

Ovaj članak odnosi se na: hosting usluge sa cPanel-om i WordPress Manager by SuperHosting alat.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci