1. Home
  2. WordPress
  3. Aktivacija HTTPS (SSL) za WordPress sajt

Aktivacija HTTPS (SSL) za WordPress sajt

Da biste omogućili HTTPS vezu za Vaš WordPress veb-sajt, prvo morate imati instaliran SSL sertifikat.

info-iconZa sve domene koji su dodati u cPanel i usmereni ka hosting nalogu, automatski se instalira i obnavlja AutoSSL sertifikat. Status AutoSSL sertifikata možete da vidite u cPanelu » SSL/TLS Status.

Aktivacija HTTPS (SSL) za WordPress sajt

Nakon što instalirate SSL sertifikat za domen, možete aktivirati bezbednu (SSL) vezu za Vaš WordPress sajt – promenom adrese u podešavanjima. Kako biste ručno promenili HTTP u HTTPS, izmenite adresu sajta u meniju Podešavanja (Settings) > Opšte (General).

Osnovna podešavanja WordPress sajta

Promeniti protokol sa http:// na https:// za sledeće opcije (!) “WordPress Address (URL)” i “Site Address (URL)” veb-sajta.

Šta treba uraditi nakon aktivacije HTTPS (SSL) za WordPress sajt

Prilikom promene protokola postoji mogućnost da neki resursi Vašeg WordPress sajta još uvek učitavaju putem HTTP-a. Ove resurse je potrebno dodatno ispraviti tako da se kompletan sadržaj učitava putem HTTPS protokola.

Izmenite sve HTTP resurse sajta na HTTPS

Nakon što je Vaš sajta podešen da učitava putem bezbedne SSL konekcije, browser Vas može i dalje upozoravati da sajt nije bezbedan. Do toga može doći ako se neki od resursa koje koristite na Vašm sajtu učitava putem HTTP veze. Više o tome možete pročitati u našem članku.

1. Pomoću dodatka

Možete instalirati jedan od mnogobrojnih dodataka (plugins) koji će popraviti linkove na Vašem sajtu, tako da se oni učitavaju putem HTTPS protokola. Jedan od njih je Better Search Replace.

Promena URL adrese resursa sa HTTP na HTTPS
Better Search Replace plugin

2. Preko WP-CLI interfejsa

Ako Vam je lakše da svojim WordPress sajtom upravljate preko interfejsa komandne linije, onda možete to uraditi preko WP-CLI . WP-CLI je instaliran na svim shared hosting serverima kod SuperHosting.RS.

Važno: Kako biste radili sa WP-CLI na Vašem hosting nalogu, možete koristiti komandu wp-cli u konzoli.

Na ovaj način u bazi podataka možete pronaći URL adrese resursa Vašeg sajta koji se otvaraju putem HTTP protokola i zameniti ih sa HTTPS. Sve ovo možete uraditi jednom komandom! Pre svake promene, potrebno je kreirati backup baze podataka:

wp-cli db export backup-before-search-replace.sql –all-tables

Sledećom komandom možete proveriti koliko puta se ova URL adresa pojavljuje u bazi podataka i na koliko mesta bi je trebalo zameniti.

wp-cli search-replace ‘http://mojsajt.com’ ‘https://mojsajt.com’ –dry-run –skip-columns=guid

Zatim URL adrese zamenite uz pomoć komande:

wp-cli search-replace ‘http://mojsajt.com’ ‘https://mojsajt.com’ –skip-columns=guid

Napravite 301 redirekciju na nove HTTPS adrese

Redirekcija 301 za sve HTTP adrese na HTTPS može da se izvrši pomoću pravila u .htaccess fajlu. Na primer ispod reda RewriteEngine On postavite kod:

RewriteCond %{HTTPS} off 
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L] 

Ovim preusmeravanjem će se veb-sajt i sve njene stranice uvek učitavati putem HTTPS-a.

Provera i dodeljivanje adresa sa kanonskim oblikom (canonical url)

Sada kada veb-sajt već učitava putem HTTPS protokola, proverite da li je u kodu stranice navedena ispravna meta oznaka rel = “canonical”. Adresa sa kanonskim oblikom treba da bude sa HTTPS protokolom. Ako ste do sada koristili dodatak za kreiranje ovih metaoznaka, samo se uverite da su one već https://.

Google Search Console i Google Analytics

Sada kada veb-sajt već koristi HTTPS, Google-ovi alati će morati da promene adresu podnošenjem nove verzije, https://, umesto ranije korišćene http:// Prvo morate da dodate https:// veb-sajt u Google Search Console kao novi veb-sajt.

Na Google Search Console na Home stranici, dodajte nov proizvod putem opcije Add a Property.

1. Add a Property. Dodajte sajt sa https:// (na primer https://mojsupersajt.com)

2. Sitemap. Postavite mapu Vašeg sajta na sajt sa https:// (na primer https://mojsupersajt.com/sitemap.xml)

3. URL inspection. Proverite da li Google indeksira Vašu stranicu ili zahtevajte indeksiranje za URL.

4. Google Analytics. Prijaviter se na svoj profil na Google Analytics i pristupite podešavanjima u odeljku Admin. I u dva dela: Property Settings i View Settings promenite Default URL sa http:// na https://. Sačuvajte izvršene promene.

Pogledajte više informacija o prelasku sa HTTP na HTTPS sa Google-a: HTTP » HTTPS migration FAQs

Pročitajte još:

HTTPS – Deo sadržaja veb-sajta se učitava posredstvom nebezbedne (HTTP) konekcije

Updated on 20. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles