1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Aktivacija Memcached u cPanel-u

Aktivacija Memcached u cPanel-u

Мemcached Мanager by SuperHosting

Memcached se podržava na SuperPro i SuperHosting planovima. Da biste koristili Memcached, morate ga aktivirati putem Memcached Manager by SuperHosting menija na cPanel-u.

Ako koristite PHP verziju 7.0 ili noviju, umesto Memcached-a, možete aktivirati Redis, u cPanel -> Redis Manager.

Prijavite se na cPanel i izaberite meni “Memcached Manager by SuperHosting“.

Aktivacija Memcached u cPanelu

U sledećem prozoru možete videti status Memcached-a.

Izaberite veličinu memorije (iz memorije hosting naloga) koja će biti dodeljena za Memcached. Kliknite na dugme “Sačuvaj i omogući“.

Sve promene će zaživeti u roku od 5 minuta.

Važno: Port se razlikuje za svaki hosting nalog. Nakon aktivacije, pojavljuje se poruka za port koji treba koristiti.

Memcached je aktirivan

Za ime hosta potrebno je koristiti (IP adresu) 127.0.0.1.

Napomena: Nakon aktivacije Memcached-a u cPanel-u, morate ga još jednom aktivirati u aplikaciji (veb-sajtu).

Imajte na umu da će se ukoliko se Memcached deativira pa ponovo aktivira, port promeniti.

To znači da morate da ga ažurirate i u podešavanjima veb-sajta.

U slučaju da nakon aktiviranja Memcached-a ne možete da ga omogućite za svoj veb-sajt (opcija je obojena sivo), proverite i aktivirajte PHP-ov Memcache modul u cPanel-u -> PHP Manager.

Updated on 12. April 2023.

Was this article helpful?

Related Articles