1. Home
  2. Hosting
  3. MySQL
  4. Daljinski pristup bazama podataka (korisnički profil)

Daljinski pristup bazama podataka (korisnički profil)

SuperHosting.RS pruža mogućnost daljinskog pristupa bazama podataka koje se nalaze na hosting nalogu.

Važno: Daljinski pristup je dostupan jedino za administraciju baza podataka. Nije dozvoljeno koristiti ga od strane drugih aplikacija sa drugih računarskih sistema osim onog na kom se nalazi odgovarajuća baza podataka.

Kako biste koristili daljinski pristup bazama podataka:

  • Potrebno je prvo omogućiti daljinski pristup putem Vašeg korisničkog profila.
  • Nakon toga, potrebno je instalirati OpenVPN lokalno na Vaš računar.
  • Ako se radi o MySQL bazi podataka, potrebno je izvršiti jedno dodatno podešavanje u cPanel-u » Daljinski pristup MySQL-u.

1. Aktiviranje daljinskog pristupa bazama podataka putem korisničkog profila

Daljinski pristup bazama podataka može se aktivirati direktno iz korisničkog profila na sajtu SuperHosting.RS, pomoću menija “Daljinski pristup bazama podataka“.

Kako biste omogućili daljinski pristup bazama podataka, pritisnite dugme “Aktiviraj“.

Daljinski pristup nije aktiviran.

Nakon aktiviranog daljinskog pristupa bazama podataka, podaci za povezivanje putem OpenVPN-a (korisničko ime i lozinka) će biti poslati na kontakt imejl adresu.

Daljinski pristup bazama podataka - aktivacija putem korisničkog profila
Daljinski pristup bazama podataka je aktiviran.

Preuzmite konfiguracione datoteke jer će Vam biti neophodne za podešavanje OpenVPN-a i uspešno povezivanje.

2. Instalacija OpenVPN-a

Kada daljinski pristup bude omogućen i raspolažete konfiguracionim datotekama, možete preći na instalaciju OpenVPN-a: Instalacija OpenVPN-a.

Sledite uputstva opisana na pomoćnoj stranici i instalirajte OpenVPN lokalno na Vašem računaru.

3. Podešavanje u cPanel-u » Daljinski pristup MySQL-u

Каdа se uspostavlja daljinski pristup MySQL bazi podataka, potrebno je izvršiti dodatno podešavanje na kontrolnoj tаbli cPanel » Daljinski pristup MySQL-u.

Uđite u meni Daljinski pristup MySQL-u u cPanel-u.

U odeljku Dodaj hosta za pristup u polje “Host (% džoker je dozvoljen)” unesite simbol procenta “%“.

Dodavanje hosta za daljinski pristup bazama podataka hosting naloga
Unesite samo “%” i sačuvajte podešavanja.

Sačuvajte podešavanja klikom na Dodaj hosta.

Ako ovo podešavanje nije izvršeno, možete da dobijete sledeće obaveštenje o grešci prilikom povezivanja sa MySQL serverom: “Host ‘10.x.x.x’ is not allowed to connect to this MariaDB server”.

Updated on 2. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles