1. Home
  2. Hosting
  3. MySQL
  4. MySQL (relaciona baza podataka)

MySQL (relaciona baza podataka)

MySQL je relaciona baza podataka koja koristi SQL (Structured Query Language) – najpopularniji jezik za rad sa informacijama u bazama podataka, njihov unos, pristup i obradu. Baza je otvorenog koda; može je bilo ko skinuti sa interneta i koristiti prema svojim potrebama bez licence.

Prednost MySQL-a je što specifične informacije mogu biti smeštene u veliki broj zasebnih manjih tabela, koje su međusobno povezane, umesto jedne velike tabele. Ovo ubrzava obradu podataka u značajnoj meri i čini je dosta jednostavnijom.

Koja je adresa MySQL servera?

Adresa (host) za povezivanje sa MySQL serverom na SuperHosting.rs je: localhost

Updated on 28. May 2019.

Was this article helpful?

Related Articles