1. Home
  2. Hosting
  3. MySQL
  4. Instalacija OpenVPN-a

Instalacija OpenVPN-a

Nakon aktivacije daljinskog pristupa bazama podataka putem korisničkog profila, na kontakt imejl adresu ćete primiti poruku koja sadrži potrebne podatke za povezivanje putem OpenVPN-a (korisničko ime i lozinka)

Aktivacija daljinskog pristupa bazama podataka
Slanje imejla sa pristupnim podacima

Ukoliko niste primili poruku sa pristupnim podacima, možete zatražiti njeno ponovno slanje putem korisničkog profila -> sekcija Podrška » “Daljinski pristup bazama podataka“.

Kliknite na dugme “Pošalji imejl” i proverite da li ste na kontakt imejl adresu primili novu poruku.

Iz korisničkog profila u odeljku Podrška » “Daljinski pristup bazama podataka“, potrebno je preuzeti konfiguracione datoteke OpenVPN-a, klikom na dugme “Preuzmi arhivu“.

U ovoj arhivi (superhosting-openvpn-config.zip) ćete pronaći konfiguracione datoteke koje će se koristiti u daljim instrukcijama.

Ako koristite Linux hosting sa cPanel kontrolnom tablom, potrebno je unapred izvršiti još jedno podešavanje. Uđite u cPanel kontrolnu tablu, iz odeljka Baze podataka izaberite Daljinski pristup MySQL-u i u polje Host upišite “%” (bez navodnika). Sačuvajte postavke klikom na dugme Dodaj hosta.

Instalacija OpenVPN-a

Započnite instalaciju softvera tako što ćete ga prvo preuzeti sa zvanične veb stranice:

Ukoliko koristite MacOSX uređaj, možete koristiti klijenta Tunnelblick.

Nakon preuzimanja instalacione datoteke (openvpn-install-x.x.x-x-x.exe), pokrenite i dovršite instalaciju.

Koraci tokom instalacije na Windows 10 operativnom sistemu:

Prvi korak u instalaciji OpenVPN-a
Uslovi korišćenja OpenVPN-a
Izbor komponenti koje će biti instalirane
Izbor lokacije na kojoj će OpenVPN biti instaliran
Proces instalacije
Poslednju korak u instalaciji

Konfiguracija OpenVPN-a

Nakon uspešne instalacije, potrebno je konfiguracione datoteke iz arhive (1) postaviti u konfiguracioni direktorijum (2) OpenVPN aplikacije.

Preuzimanje konfiguracionih fajlova

Datoteke superhosting.ca i superhosting.ovpn treba raspoložiti u direktorijumu C:\Program Files\OpenVPN\config.

Potreban Vam je administrativni pristup sistemu kako biste raspoložili konfiguracione datoteke u ovaj direktorijum.

Pokretanje i vezivanje putem OpenVPN-a

Pokretanje OpenVPN-a kao administrator
Pokretanje OpenVPN-a kao administrator

Nakon što su obe konfiguracione datoteke prebačene, pokrenite VPN.

Važno: Ukoliko koristite Windows Vista / 7, potrebno je da OpenVPN pokrenete kao administrator.

Važno: Pokrenite OpenVPN, tako što ćete kliknutu desnim tasterom miša na njegovu ikonicu (1) i izabrati opciju Run as administrator (2).

Prilikom pokretanja, aplikacija će u donjem desnom uglu ekrana dodati ikonicu.

Kliknite desnim tasterom miša na ovu ikonicu i izaberite opciju Connect.

Povezivanje sa bazom

Potrebni su Vam pristupni podaci koji su Vam ranije poslati putem imejla, nakon što je omogućen daljinski pristup.

Nakon unosa korisničkog imena (Username) i lozinke (Password), kliknite na OK.

Unos pristupnih podataka

Ukoliko je veza uspešno uspostavljena, pojaviće se obaveštenje – u donjem desnom uglu radne površine/ekrana.

Obaveštenje o uspešnoj konekciji

Kad konekcija bude uspešno uspostavljena, potrebno je koristiti sledeće primerne podatke kako biste se povezali sa bazom podataka:

host (host): server*.rdb.superhosting.rs

port: 3306

user (korisnik): korisnik baze podataka

password (lozinka): lozinka korisnika

*server – zamenite sa nazivom hosting servera na koji se povezujete;

U primljenom imejlu, nakon omogućenog daljinskog pristupa ćete videti nazive hosting servera do kojih je pristup aktivan.

Provera veze sa serverom

Ukoliko nakon povezivanja putem OpenVPN aplikacije ne možete uspostaviti vezu sa SQL serverom, možete pokušati sledeće:

  1. Isključite VPN softver i pokrenite ga ponovo, ali ovaj put kao administrator. Desnim tasterom miša kliknite na ikonicu OpenVPN-a i izaberite opciju Run as administrator (Pokreni kao administrator).
  2. Ako i dalje budete imali problema sa povezivanjem sa serverom, pokrenite naredbe ping i tracert ka serveru preko konzole, na primer:

ping server*.rdb.superhosting.rs

tracert server*.rdb.superhosting.rs

*server – zamenite sa nazivom hosting servera na koji se povezujete;

Rezultate izvršenih naredbi možete poslati na upit našem odeljenju za tehničku podršku.

Updated on 2. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles