1. Home
  2. Hosting
  3. MySQL
  4. Uvoz i izvoz baze podataka putem SSH

Uvoz i izvoz baze podataka putem SSH

Uvoz i izvoz velike baze podataka (preko 100 MB) na hosting nalog može se obaviti putem SSH pristupa.

Napomena: Prvo je potrebno aktivirati SSH pristup. Nakon povezivanja sa hosting nalogom putem SSH veze, možete izvršiti uvoz i izvoz baze podataka.

Uvoz (import) baze podataka

Kako biste uvezli podatke u bazu, prvo je potrebno postaviti .sql datoteku u direktorijum na hosting nalogu. Nakon toga je potrebno izvršiti sledeću komandu:

mysql -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE < /home/CPUSER/db.sql

DBUSER  – ime korisnika baze
PASSWORD – lozinka korisnika baze
DATABASE – ime baze
home/CPUSER/ – putanja do direktorijuma u kom je postavljena .sql datoteka
db.sql – naziv .sql datoteke

Izvoz (export) baze podataka (sqldump)

Komanda za izvoz baze podataka:

mysqldump -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE > /home/CPUSER/db.sql

DBUSER  – ime korisnika baze
PASSWORD – lozinka korisnika baze
DATABASE – ime baze
home/CPUSER/ – putanja do direktorijuma u kom će biti postavljena .sql datoteka
db.sql – naziv .sql datoteke

Nakon izvršenja ove komande, baza se izvozi u vidu .sql datoteke u home/cpuser/ direktorijumu na hosting nalogu.

Izvoz podataka može da se izvrši i tako što će se kreirati rezervna kopija baze u slučaju da je potrebno izvršiti neke promene na sajtu.

Updated on 4. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles