1. Home
  2. Hosting
  3. MySQL
  4. Kako da kreiram i koristim MySQL bazu podataka na svom hosting nalogu?

Kako da kreiram i koristim MySQL bazu podataka na svom hosting nalogu?

Da bi korsitili MySQl baze podataka u svom hosting nalogu, treba da:

  1. kreirate bazu podataka;
  2. kreirate korisnika za tu bazu podataka;
  3. povežete tog korisnika sa kreiranom bazom i dodelite mu ovlašćenja.

Da kreirate i podesite novu bazu podataka, prijavite se u svoj kontrolni panel (cPanel) na hosting nalogu. Na glavnoj cPanel stranici, iz sekcije BAZE PODATAKA, kliknite na “MySQL baze podataka”.

Kreiranje nove baze podataka

kreiranje MySQL baze podatakaDa kreirate novu bazu podataka, unesite njen naziv u polje “Nova baza podataka:” i kliknite na dugme “Kreiraj bazu podataka“.

Nova baza podataka pojaviće se na vrhu stranice i imaće ime poput “cpuser_dbname”, gde je “cpuser” cPanel ime, a “dbname” ime baze podataka.

Kada koristite ime novokreirane baze podataka, potrebno je da unesete njen kompletan naziv – homepaners_mojsajtdb.

Kreiranje novog korisnika

kreiranje korisnika za MySQL bazu podatakaDa bi pristupili bazi podataka, potrebno je da kreirate korisnika za nju.

Da kreirate korisnika, unesite “Korisničko ime” (1) i “Lozinku” (2), pa kliknite na dugme Kreiraj korisnika.

Koristite Generator lozinke kako bi kreirali kompleksnu i “jaku” lozinku.

Pročitajte nekoliko saveta za kreiranje jake lozinke: Par saveta za izbor jake lozinke.

Analogno kreiranju baze podataka, korisničko ime biće poput “cpuser_dbuser”, gde je “cpuser” cPanel ime, a “dbuser” korisničko ime.

Kada upotrebljavate korisničko ime, potrebno je da unesete njegov kompletan naziv – homepaners_sajtadmin.

Povezivanje korisnika za bazom podataka

Nakon što kreirate bazu i korisnika, morate povezati ovog korisnika sa tom bazom i dodeliti mu ovlašćenja za razne operacije koje može vršiti nad bazom.

dodavanje korisnika bazi podataka

Da povežete korisnika sa bazom, u sekciji Dodaj korisnika u bazu, iz padajućeg menija “Korisnik” izaberite korisnika kojem želite da dodelite ovlašćenja. Iz sledećeg padajućeg menija – “Baza podataka” – izaberite bazu podataka.

Pošto kliknete na dugme Dodaj, na stranici koje će se odmah potom učitati, možete izabrati koja sva ovlašćenja (privilegije) želite da date korisniku (podrazumevano, korisnik ima sva ovlašćenja).

Da završite sa dodavanjem ovlašćenja, kliknite na dugme “Napravi izmene“.

Povezivanje sa bazom podataka posredstvom aplikacije

Kada se posredstvom neke aplikacije povezujete sa bazom podataka, potrebno je uneti sledeće podatke:

Host: localhost

Baza podataka: pun naziv baze podataka, sa prefiksom

Korisnik baze podataka: puno korisniičko ime, sa prefiksom

Lozinka: korisnička lozinka

Koja je adresa MySQL servera?

Adresa (host) na kojoj se možete povezati na MySQL server SuperHosting.RS je: localhost.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles