1. Home
  2. Hosting
  3. MySQL
  4. Kreiranje MySQL baze podataka, korisnika i dodela ovlašćenja

Kreiranje MySQL baze podataka, korisnika i dodela ovlašćenja

Da biste korsitili MySQL bazu podataka na hosting nalogu, potrebno je proći kroz sledeće korake:

  1. kreiranje MySQL baze podataka;
  2. kreiranje korisnika koji će upravljati bazom podataka;
  3. povezivanje korisnika sa bazom i dodela ovlašćenja.

Za kreiranje i podešavanje nove baze podataka, potrebno je prijaviti se na kontrolni panel (cPanel). Na glavnoj cPanel stranici, iz sekcije BAZE PODATAKA izaberite “MySQL baze podataka“.

Kreiranje nove MySQL baze podataka

kreiranje MySQL baze podatakaDa kreirate novu bazu podataka, unesite njen naziv u polje “Nova baza podataka:” i kliknite na dugme “Kreiraj bazu podataka“.

Nova baza podataka pojaviće se na vrhu stranice i imaće ime poput “cpuser_dbname”, gde je “cpuser” cPanel ime, a “dbname” ime baze podataka.

Kada koristite ime novokreirane baze podataka, potrebno je da unesete njen kompletan naziv – homepaners_mojsajtdb.

Kreiranje novog korisnika

kreiranje korisnika za MySQL bazu podatakaDa bi pristupili bazi podataka, potrebno je da kreirate korisnika za nju.

Da kreirate korisnika, unesite “Korisničko ime” (1) i “Lozinku” (2), pa kliknite na dugme Kreiraj korisnika.

Koristite Generator lozinke kako bi kreirali kompleksnu i “jaku” lozinku.

Pročitajte nekoliko saveta za kreiranje jake lozinke: Par saveta za izbor jake lozinke.

Analogno kreiranju baze podataka, korisničko ime biće poput “cpuser_dbuser”, gde je “cpuser” cPanel ime, a “dbuser” korisničko ime.

Kada koristite korisničko ime u Vašim aplikacijama, potrebno je upisati njegov kompletan naziv – homepaners_sajtadmin.

Povezivanje korisnika za bazom podataka

Nakon što kreirate bazu i korisnika, morate povezati ovog korisnika sa tom bazom i dodeliti mu ovlašćenja za razne operacije koje može vršiti nad njom.

dodavanje korisnika bazu podataka

Da povežete korisnika sa bazom, u sekciji Dodaj korisnika u bazu, iz padajućeg menija “Korisnik” izaberite korisnika kojem želite da dodelite ovlašćenja. Iz sledećeg padajućeg menija – “Baza podataka” – izaberite bazu podataka.

Pošto kliknete na dugme Dodaj, na stranici koja će se odmah potom učitati, možete izabrati koja ovlašćenja (privilegije) želite da dodelite korisniku (podrazumevano, korisnik ima sva ovlašćenja).

Da završite sa dodelom ovlašćenja, kliknite na dugme “Napravi izmene“.

Povezivanje sa bazom podataka posredstvom aplikacije

Kada se posredstvom neke aplikacije povezujete sa bazom podataka, potrebno je uneti sledeće podatke:

Host: localhost

Baza podataka: pun naziv baze podataka, sa prefiksom

Korisnik baze podataka: puno korisničko ime, sa prefiksom

Lozinka: lozinka korisnika koji je povezan sa bazom podataka

Koja je adresa MySQL servera?

Adresa (host) na kojoj se možete povezati na MySQL server SuperHosting.RS je: localhost.

Updated on 2. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles