1. Home
  2. Hosting
  3. MySQL
  4. Upravljanje bazama podataka (MySQL/PostgreSQL)

Upravljanje bazama podataka (MySQL/PostgreSQL)

Usluge deljenog hostinga nude mogućnost kreiranja i upravljanja MySQL i PostgreSQL bazama podataka.

Kreiranje baza podataka na hosting nalogu vrši se preko cPanel kontrolne table. MySQL baze podataka kreiraju se preko cPanel » MySQL baza podataka, dok se PostgreSQL baze podataka kreiraju preko cPanel-a » PostregreSQL baze podataka.

Postoji nekoliko opcija za upravljanje bazama podatak na hosting nalogu.

Veb aplikacije za upravljanje bazom podataka

phpMyAdmin (MySQL baza podataka)

phpMyAdmin dostupan je na cPanel kontrolnoj tabli i služi za upravljanje MySQL bazama podataka.

phpMyAdmin - upravljanje MySQL bazama podataka

Dodatno instaliran phpMyAdmin

Pored alata u cPanelu, phpMyAdmin aplikacija može se dodatno instalirati na hosting nalog. Da biste mogli da pristupite određenoj bazi podataka pomoću ovlašćenog MySQL korisnika ili da omogućite pristup samo određenoj bazi podataka trećem licu, dodatni phpMyAdmin može biti instaliran na hosting nalog.

Kada je aplikacija instalirana na hosting nalog, može joj se pristupiti bez potrebe za prijavljivanjem na cPanel. Na primer, poddomen (kao što je mydb.mysupersite.com) može se koristiti za instaliranje aplikacije.

Instalacija phpMyAdmin-a može se izvršiti putem Softaculous »DB Tools ili postavljanjem datoteka ručno u direktorijum.

phpPgAdmin (PostgreSQL baza podataka)

phpPgAdmin koji služi za upravljanje PostgreSQL bazama podataka dostupan je na cPanel kontrolnoj tabli. phpPgAdmin koristi podatke korisnika cPanel-a i nisu dostupne sve funkcije u bazi podataka.

phpPgAdmin - upravljanje PostgreSQL bazama podataka

Dodatno instaliran phpPgAdmin

U phpPgAdmin, kojem se pristupa preko cPanela, možete se prijaviti samo kao cPanel korisnik. Da biste pristupili bazi podataka sa korisničkim podacima korisnika baze, moraćete da instalirate dodatni phpPgAdmin na hostinga nalog.

Daljinsko upravljanje bazom podataka putem aplikacije

Daljinski pristup bazama podataka aktivira se preko korisničkog profila na sajtu SuperHosting.RS, iz menija „Daljinski pristup bazama podataka“.

Zatim na računar morate da instalirate program OpenVPN.

Zatim u cPanel »Daljinski pristup MySQL-u dodajte % za dozvoljene hostove i sačuvajte klikom na Add Host.


Važno: Daljinski pristup dostupan je samo za administraciju baze podataka. Nije dozvoljeno da ga koriste aplikacije koje se pokreću na računarskim sistemima osim onog na kome se nalazi odgovarajuća baza podataka.

HeidiSQL (MySQL baza podataka)

HeidiSQL je aplikacija za upravljanje i rad sa MySQL (MariaDB) bazama podataka putem daljinskog pristupa. Za razliku od veb aplikacije phpMyAdmin, kojoj se pristupa putem veb pretraživača, HeidiSQL se instalira i pokreće lokalno na računaru korisnika.

HeidiSQL - daljinsko upravljanje MySQL baze

HeidiSQL može se preuzeti sa njihovog oficijalnog sajta https://www.heidisql.com/ i nakon toga se instalira na računar korisnika.

pgAdmin III (baza podataka PostgreSQL)

Za daljinsko administriranje PostgreSQL baza podataka može se koristiti aplikacija pgAdmin III.

connected to db pgadmin3

Može se preuzeti i instalirati lokalno na računaru korisnika.

Daljinsko upravljanje bazom podataka putem SSH-a

Bazama podataka (MySQL i PostgreSQL) je moguće upravljati putem SSH pristupa hosting nalogu. SSH pristup mora prvo biti omogućen za hosting nalog.

Aktiviranje SSH pristupa za hosting nalog | Help

Da biste pristupili određenoj bazi podataka putem SSH-a, možete koristiti sledeće komande:

MySQL

mysql -h127.0.0.1 -uDBUSER -p DATABASE

PostgreSQL

psql -h 127.0.0.1 -U db_username -d db_name

Uvoz i izvoz baze podataka putem SSH

Updated on 21. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles