1. Početna
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. cPanel Menadžer fajlova – Premeštanje i kopiranje fajla/direktorijuma

cPanel Menadžer fajlova – Premeštanje i kopiranje fajla/direktorijuma

Premeštanje ili kopiranje fajlova i direktorijuma preko Menadžera fajlova ( File Manager) u cPanel-u se može obaviti na nekoliko načina. Proces premeštanja i kopiranja se veoma brzo obavlja od strane sistema.

Premeštanje ili kopiranje fajla ili direktorijuma

Premeštanje se može izvršiti označavanjem objekta, zatim klikom na njega i prevlačenjem u drugi direktorijum (1).

Nakon što označite direktorijum/fajl, možete koristiti i opciju Premesti iz glavnog menija (2).

U prozoru koji se otvori morate da unesete putanju do direktorijuma gde će se objekat pomeriti.

Kopiranje fajlova/direktorijuma je isto kao i premeštanje, samo držite taster Ctrl na tastaturi kada kliknete i pomerate objekat.

Kopiranje se može izvršiti i preko opcije Kopiraj iz glavnog menija (2). Nakon što označite direktorijum / datoteku, kliknite na Kopiraj. Učitataće se prozor u kojem morate popuniti putanju direktorijuma gde će se sadržaj kopirati.

Ako želite da kopirate fajl/direktorijum u isti direktorijum, moraćete da unesete novo ime za kopirani sadržaj.

Premeštanje ili kopiranje velikog broja fajlova i direktorijuma je mnogo lakše i praktičnije ako se pre toga kompresuju. Na taj način ćete raditi samo sa jednim folderom, a nakon premeštanja/kopiranja, ovaj folder može da se raspakuje.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci