1. Početna
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. cPanel – Spisak imejl adresa (Mailing Lists)

cPanel – Spisak imejl adresa (Mailing Lists)

Spisak imejl adresa u cPanel

Na kontrolnoj tabli cPanel možete da kreirate i upravljate spiskovima sa imejl adresama. Spisak imejl adresa se može koristiti za slanje imejlova sa jedne imejl adrese na mnogo imejl adresa (koje su dodate na spisak).


Spiskovi imejl adresa se mogu podeliti u dve vrste:

Spisak imejl adresa za poruke

Ovo je spisak imejl adresa na koje se šalje imejl poruke. Najčešće su te poruke vesti, promotivne ponude ili druge informacije za koje je korisnik dao prethodnu saglasnost. Imejl prepiska na ovom spisku za razmenu poruka je jednosmerna, vlasnik spiska šalje poruke mnogim (pretplaćenim) primaocima, ali vraćene poruke od primaoca se ne šalju svim ostalim korisnicima na listi za slanje (kao na spisku za diskusiju).

Spisak imejl adresa za diskusiju

Pomoću ove vrste spiska bilo koji pretplaćeni korisnik može poslati imejl poruku na spisak koja će biti poslata svim ostalim korisnicima. Usluga Spisak imejl adresa u cPanelu spada u ovu vrstu spska.

info-iconPažnja! Spisak imejl adresa u cPanelu nije namenjen slanju neželjenih komercijalnih i spam poruka. Spisak za slanje je namenjen, prvenstveno svakodnevnoj komunikaciji među pretplatnicima na listi, kao npr. interna prepiska u kompaniji.

Kreiranje spiska imejl adresa

Kako biste kreirali spisak imejl adresa uđite u kontrolnu tablu cPanel i kliknite na (Imejl) Spisak imejl adresa.

Kreiranje spiska imejl adresa u cPaneluU prozoru koji se bude otvorio popunite detalje da biste kreirali novi spisak.

(1) Ime spiska: Unesite ime za spisak imejl adresa. Od ovog imena će se generisati imejl adresa od spiska. Na primer, ako unesete ime vesti, imejl adresa i ime spiska će biti [email protected]

(2) Domen: Ako je u cPanel dodato više od jednog domena, navedite za koji domen želite da kreirate spisak poštanskih adresa.

(3) Lozinka i Lozinka (Ponovo): Unesite složenu lozinku i ponovite je u sledećem polju. Možete da koristite generator lozinki da biste kreirali snažnu i sigurnu lozinku.

(4) Tip pristupa: Javni - Svako će moći da se pretplati na ovaj imejl spisak. Privatni - Samo administrator može odobriti i pretplatiti korisnika na imejl spisak. Podešavanja pristupa se mogu promeniti nakon kreiranja spiska.

Sačuvajte sve klikom na dugme Dodaj.

Administrativni panel spiska

Upravljanje spiskom

Jednom kada se kreira spisak imejl adresa u cPanelu, možete promeniti podešavanja putem njenog administrativnog panela. Možete da mu pristupite preko cPanela >> Spisak imejl adresa – Uredi ili direktno preko adrese:

http://mysitename.com/mailman/admin/ime-spiska_imemogsajta.com

ime-spiska_imemogsajta.com zamenite sa imejl adresom spiska, a umesto “@” u imejl adresi upišite donju crtu “_”.

Detaljan opis opcija u administrativnom panelu možete pronaći na sledećoj adresi: GNU Mailman List Management Guide

Administrator spiska

Pri kreiranju spiska imejl adresa, za administratora spiska automatski se postavlja sistemni korisnik cPanela, na primer [email protected] Nakon kreiranja imejl spiska, preporučuje se da dodate stvarnu imejl adresu administratora spiska.

Postavljanje administratora spiska

Nakon ovoga, svi sistemski imejlovi, koji su poslati sa spiska njegovom administratoru, biće primljeni u poštansko sanduče ove stvarne imejl adrese.

Dodavanje administratora spiska može da se izvrši u cPanelu >> Spisak imejl adresaDelegiranje ili preko administrativnog panela spiska General Options – opcija The list administrator email addresses. Multiple administrator addresses, each on separate line is okay. Kada se doda više administratora, svaka se imejl adresa se unosi u novi red.

Dodavanje korisnika u spisak

Da biste dodali jednog ili više pretplatnika na imejl spisak, pristupite administrativnoj tabli i kliknite na Membership Management i nakon toga na Mass Subscription.

Dodavanje korisnika u spisak
Dodavanje korisnika u spisak

(1) Odaberite da li želite odmah dodati nove korisnike na listu (Subscribe) ili im samo pošaljite poziv za pretplatu (Invite).

(2) Odaberite da li se novim korisnicima šalje poruka dobrodošlice (Yes) ili ne (No).

(3) Pošaljite poruku administratoru spiska kako biste se pretplatili na nove korisnike (Yes) ili ne (No).

(4) U ovo polje možete da unesete jednu ili više imejl adresa. Kada unesete više njih, svaka imejl adresa mora biti u novom redu.

(5) Možete dodati dodatni tekst u pozdravnu poruku koja će biti poslata novim korisnicima. Tekst koji unesete u ovo polje pojaviće se na početku poslatog imejla.

Sačuvajte izmene klikom na dugme Submit Your Changes.

Brisanje korisnika sa spiska

Uklanjanje jednog ili više korisnika sa imejl spiska može se obaviti ili preko menija Membership Management » Member List ili Membership Management » Mass Removal.

Na stranici sa spiskom korisnika Membership Management » Member List, kako biste uklonili korisnika kliknite na polje u prvoj koloni unsub (!) ispred datog korisnika i kliknite na dugme Submit Your Changes.

brisanje korisnika sa spiska

Na specijalnoj stranici Membership Management » Mass Removal da biste uklonili korisnike sa liste, unesite njihove imejl adrese, svaku u novi red (!) i kliknite na Submit Your Changes.

brisanje korisnika sa spiska

Podešavanja spiska imejl adresa

Ne šaljite korisniku kopiju njegove sopstvene poruke

Podešavanje je globalno za spisak imejl adresa i onemogućeno je prema podrazumevanim postavkama. To znači da će svaka poruka koju korisnik pošalje biti prosleđena korisniku kao kopija. Da biste prestali da dobijate kopiju sopstvenih poruka, pristupite meniju General Options » Default options for new members joining this list i označite opciju Do not send a copy of a member's own post. Promena ove postavke uticaće samo sledeći put kada se pretplate novi korisnici. Za već postojeće korisnike na listi, podešavanje će biti potrebno obaviti ručno kroz meni Membeship Management » Membership List gde treba da kliknete na korisničku imejl adresu i zatim odaberete No u opciji Receive your own posts to the list?

Broj primalaca imejla koji je poslat spisku

Administratorski panel ima postavku koja sprečava neželjenu poštu da uđe u spisak imejl adresa. Ovo podešavanje određuje broj primalaca imejla koji je poslat na imejl adresu spiska za slanje. Podrazumevano podešavanje je do 10 primalaca. Ovo nije broj korisnika na spisku za slanje.

Na primer, imejl je poslat na imejl adresu sa spiska za slanje, ali pored njega, imejl ima još deset primalaca (imejl adrese izvan spiska za slanje). Ovi primaoci su dodati u mejl u polju TO: i CC:. U ovom slučaju, imejl neće biti primljen na spisak (neće biti poslan svim korisnicima na listi) i čekaće odobrenje administratora.

Pošiljalac ovog imejla će primiti ovakvu poruku:

Your mail to Mail List 'Vesti' with the subject '...'Is being held until the list moderator can review it for approval.

The reason it is being held:

Too many recipients to the message

Either the message will get posted to the list, or you will receive notification of the moderator's decision.

Ako želite da promenite podrazumevanu vrednost ovog podešavanja, pristupite meniju Privacy options » Recipient filters i za opciju Ceiling on acceptable number of recipients for a posting upišite vrednost u polju.

Automatski odobravaj poruke koje šalje pošiljalac koji nije pretplaćen

Po podrazumevanim podešavanjima, imejl koji je poslat na adresu spiska sa adrese koja nije pretplatnik biće zadržan na odobrenje administratora spiska.

Automatsko zadržavanje imejla može biti deaktivirano i imejl će biti primljen od strane svih pretplatnika bez odobrenja administratora. Deaktiviranje zadržavanja imejla može se obaviti za bilo koju adresu koja nije pretplatnica ili imejl adresu sa određenog domena.

Ako želite da omogućite poruke od imejl adrese sa određenog domena, treba da navedete taj domen u podešavanjima spiska u Privacy options… » Sender filters » List of non-member addresses whose postings should be automatically accepted.

U polju pored opcije accept_these_nonmembers u novi red možete dodati određene imejl adrese (ili domene) od kojih će se imejl poruke automatski odobriti.

Da biste omogućili poruke sa određenog domena, moraćete da koristite regularne izraze. Na primer, kako bi se omogućile imejl poruke od nepretplaćenih ka domenu mojsupersajt.com u polje se unosi u novi red izraz:

^.*mojsupersajt\.com$

Ako želite da omogućite slanje poruka sa dva domena koji se završavaju na .com onda izraz može da se dopuni. Na primer, omogućavamo i domenu mojsuperwp.com

^.*(mojsupersajt|mojsuperwp)\.com$

Zabrana primanja poruka od bilo koga osim određenog domena

Kako biste sprečili dobijanje imejl poruka od imejl adresa koja ne pripada domenu sa spiska, pristupite podešavanjima spiska Privacy options... » Sender filters » List of non-member addresses whose postings will be automatically discarded.

U polju pored opcije discard_these_nonmembers unesite izraz:

^(?!.*mojsupersajt\.com$)

mojsupersajt i com zamenite sa domenom sa spiska

Ovaj izraz ukazuje na spisak imejlova gde je svim domenima osim mojsupersajt.com zabranjeno da objavljuju na spisku. Imejl poruke sa svih domena osim mojsupersajt.com će biti automatski odbijene.

Ako ne želite primati obaveštenja o automatski odbijenim imejl porukama (Auto-discard notification), deaktivirajte opciju Privacy Options... » Sender filters - Should messages from non-members, which are automatically discarded, be forwarded to the list moderator?(forward_auto_discards) sa „No“.

Ograničenje pretplate za sve osim za određeni domen

Možete da ograničite mogućnost pretplate na listu za bilo koji domen, osim za određeni. Podešavanja se vrše u Privacy Options » List of addresses which are banned from membership in this mailing list (ban_list). Na primer, sve imejl adrese sa domena mojsuperajt.com će moći da se pretplate ali će svi ostali imati zabranu:

^(?!.*mojsupersajt\.com$)

mojsupersajt i com zamenite sa domenom sa spiska

Ovaj izraz ukazuje na spisak imejlova gde je svim domenima osim mojsupersajt.com zabranjeno da se pretplate.

Podešavanja spiska za korisnike koji koriste DMARC

Kada korisnik ima omogućenu DMARC imejl zaštitu za njegov domen i pošalje imejl na spisak, njegov imejl može biti primljen u neželjenu poštu ostalih korisnika na spisku.

Razlog je taj, što će pri slanju imejla korisniku, spisak da postavi imejl adresu korisnika u polje From: a u stvarnosti će imejl biti poslat sa imejl adrese sa spiska.

Upravo zbog ovakve neusklađenosti, DMARC zaštita se aktivira na stvarnom pošiljaocu i na postavljenom pošiljaocu, koji se pojavljuje u polju From:.

Da biste podesili svoj spisak tako da korisnici koji koriste DMARC mogu lako da joj pošalju imejl poruke, pristupite administrativnoj tabli spiska.

U meniju Privacy options kliknite na Sender filters i u listi opcija pronađite:

Action to take when anyone posts to the list from a domain with a DMARC Reject/Quarantine Policy.
(Details for dmarc_moderation_action)

Videćete nekoliko mogućih opcija i treba da izaberete: Munge From ili Wrap Message.

Preporučujemo da probate prvo sa opcijom Wrap Message. Ako imejlovi i dalje budu označeni kao neželjena pošta, pređite na drugu opciju Munge From.

Wrap Message – Originalna poruka korisnika se postavlja u novi imejl koji se šalje sa spiska. Na ovaj način nema razlike između stvarnog i postavljenog pošiljaoca.

Munge From – U zaglavlje From: se postavlja imejl adresa sa spiska. Na ovaj način nema razlike između stvarnog i postavljenog pošiljaoca.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci