1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. cPanel- Uređivanje fajlova

cPanel- Uređivanje fajlova

Prvo označite fajl a onda izaberite jedan od uređivačaUređivanje sadržaj određenih fajlova na hosting nalogu možete izvršiti putem cPanel menija “Menadžer fajlova”.Da biste uredili sadržaj određenog fajla na hosting nalogu, pristupite folderu u ko se taj fajl nalazi i označite ga.

Nakon toga kliknite desnim tasterom miša na označeni fajl.

U zavisnosti od vrste fajla i načina uređivanja koje izaberete, možete odabrati najpogodniji od dostupnh alata – Edit ili HTML editor.

Pre učitavanja editora, otvoriće se dodatni prozor za izbor kodiranja prilikom uređivanja. Izaberite kodiranje koje je postavljeno prilikom kreiranja fajla.

Izbor encodinga za fajlPreporučuje se UTF-8 kodiranje . Ako izaberete drugačiji kod od onog kojoj je zapisan u sadržaju fajla, verovatno je da će tekst biti prikazan kao skup nečitljivih znakova. Kada uređujete fajl koristeći pogrešan kod i sačuvate izmene, sadržaj fajla će biti oštećen.

Možete da onemogućite prikaz ovog dodatnog prozora pre uređivanja fajla tako što ćete kliknuti na dugme Zaustavi proveru kodiranja. Ovu opciju možete da onemogućite i omogućite preko Podešavanja na vrhu prozora Menadžera fajlova.

Kada je ova opcija onemogućena, sistem Menadžera fajlova će pokušati automatski da prepozna kod fajla i zatim učitati fajl sa takvim kodiranjem.

1. Uređivanje (uređivač koda)

Uređivač koda pruža dodatne opcije za uređivanje. Redovi su numerisani i možete odabrati stil i boju za obeležavanje koda (na primer HTML, PHP ili drugi).

Encoding (kodiranje) (1)

Opcijom Encoding možete otvoriti fajl u drugom kodu za uređivanje.

Prečice na tastaturi (2)

Opcijom Keyboard shortcuts možete videti listu korisnih prečica pomoću kojih možete brzo da uredite sadržaj fajla.

Evo samo nekih od najinteresantnijih prečica koje možete da koristite da biste napravili određene izmene u kodu: 

Multicursor prečice

Kombinacije prečica ovog tipa odnose se na kursor i mogućnost da izaberete više redova i istovremeno ih menjate. Na primer, sa trenutne pozicije kursora, označavamo četiri reda sa Ctrl + Alt + Up i stavljamo znak “#” ispred svakog od njih.

Ovaj način za brzo označavanje više redova istovremeno je veoma pogodan za postavljanje i uklanjanje RewriteEngine pravila. 

Find/Replace prečice

Kada treba da nađete reč u tekstu koja je spomenuta više puta i želite da je zamenite drugom, koristite kombinaciju Ctrl + H. Ova prečica otvara opciju “pronađi i zameni”, gde možete tražiti reč koju ćete zameniti drugom. Takođe možete koristiti regularne izraze za pretragu. Sa Replace, jedan rezultat se zamenjuje, a All menja sve hitove za tu reč.

Go to prečice

Sa Ctrl + L, možete preći na određenu liniju u kodu. A sa Ctrl + P možete pronaći odgovarajući tag, na primer, ako se kursor nalazi pored otvarajućeg taga <p>, nakon izbora prečice Ctrl + P, kursor će se pomeriti na početak zatvarajući tag – </ p>.

Opcije uređivača (3):

– Search: Možete pretraživati sadržaj dokumenta .
– Go to Line: Unesite broj linije koju želite da vidite. Kursor će se pomeriti na početak izabranog reda. Kombinacija prečica za ovu opciju je Ctrl+L.
Undo & Redo: Korak unazad ili napred u uređivanju .
– Toggle word wrapping mode: Onemogućite / omogućite automatski prenos reči za duže linije teksta.
– Font size: Veličina fonta.
– Syntax: Označite sintaksu koda. Neki od podržanih stilova : C, CSS, HTML, Java, Javascript, Perl, Python, PHP, Ruby, SQL, Visual Basic, XML i drugi.

2. HTML uređivač (HTML edit)

HTML uređivač ( HTML edit)

Ovaj uređivač (editor) je vrlo pogodan za uređivanje i pregled HTML fajlova. 

Ona nudi mnoge opcije za razvoj veb sajtova kao što su formatiranje, stilovi, umetanje elemenata, oblika, tabela, lista i slika. 

Možete se birati između tri režima editora – izgled, izvorni kod i pregled u pretraživaču. 

Detaljna pomoć za ovaj editor može se naći u dokumentaciji: HTML Editor.

Updated on 25. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles