1. Home
  2. WordPress
  3. Prvi koraci
  4. Kako da prikažem novu stranicu na mom sajtu u WordPress-u?

Kako da prikažem novu stranicu na mom sajtu u WordPress-u?

Kreirane WordPress stranice koje će biti u menijuNakon što kreirate i objavite WordPress stranice, one se neće automatski prikazati u meniju na Vašem veb-sajtu.

Možete proveriti da li je status stranice “Public” putem menija Pages na Dashboard-u. Da bi stranice bile vidljive, neophodno je da imaju ovaj status.

Nakon toga je potrebno odrediti gde biste tačno želeli da Vam se nova stranica prikaže – da li kao stavka u meniju, kao link u bočnoj traci ili nešto drugo.

U WordPress-u se stranice najčešće koriste kao stavke u glavnom meniju sajta, npr. Kontakti, O nama, Usluge itd.

Postoji nekoliko opcija za podešavanje postavki u zavisnosti od toga koju funkciju želite da Vaša stranica obavlja na veb-sajtu.

Početna stranica

WordPress Stranica će biti početnaPočetna stranica je sadržaj koji korisnici prvo ugledaju kada posete Vaš veb-sajt.

Podešavanja početne stranice WordPress-a su dostupna u meniju SettingsReading. Nakon što je Vaša stranica spremna i objavljena, sve što treba da uradite je da izaberete opciju “Static page” i nakon toga iz padajućeg menija “Front page”.

Stranica u meniju

WordPress stranica će se prikazivati kao postavka u menijuStranica može biti dodata kao stavka u meniju putem WordPress opcije Menus.

Prvo je neophodno kreirati meni, a potom dodati stranicu tako što ćete je izabrati iz panela sa leve strane.

Meniji mogu imati hijerarhijsku strukturu, tj. stranica se može lako dodati kao podmeni. Ova funkcija se često koristi za kreiranje podmenija, na primer, O nama bi mogla da sadrži podmenije kao npr. Naša priča, Naši ciljevi itd.

Stranica kao stavka u nenumerisanoj listi

WordPress stranice će biti prikazane na listiSve objavljene stranice se mogu prikazivati u vidu liste na Vašem WordPress veb-sajtu. Kako biste koristili takvu listu, aktivirajte widget Pages u sekciji Appearance -> Widgets.

Lista može biti sortirana po azbučnom redu, rednom broju ili ID-u. Možete izabrati stranice iz liste unosom njihovog ID-a.

Svaka nova stranica će biti automatski ubačena u listu.

Stranica sa člancima (novostima)

Na stranici će biti prikazivani WordPress članciStranica može da se koristi za prikazivanje svih članaka koji su kreirani.

Ovu opciju možete pronaći u sekciji sa leve strane SettingsReadingPosts Page.

Možete je koristiti za objavu novosti na veb-sajtu, npr. u posebno kreiranoj stranici Novosti, gde će se postavljati najnovije objave.

Stranica u vidu galerije slika

WordPress stranica se može koristiti i za prikaz slika. Kako biste kreirali galeriju, možete koristiti ugrađenu opciju na ekranu za otpremanje slika i snimaka (Media).

Da biste ubacili galeriju u stranicu, kliknite na dugme Add Media I potom kliknite na Create Gallery.

Možete dodati već postojeće fajlove iz Media Library-ja ili možete otpremiti nove.

Updated on 27. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles