1. Početna
  2. Hosting
  3. FTP
  4. Kako mogu da vidim log FTP pristupa hosting nalogu?

Kako mogu da vidim log FTP pristupa hosting nalogu?

Logove pristupa hosting nalogu preko FTP-a možete videti i iz kontrolnog panela, cPanel-a > Raw Access.

Nakon što lokalno preuzmete log, raspakujte ga. A potom ga otvorite putem nekog od uređivača teksta.

U logu ćete videti podatke slične ovima:

Thu Noe 04 18:54:41 2015 0 98.765.43.21 171116 /home/cpuser/dir/file.html b _ o r username ftp 1 * c

U zapisu ćete naći sledeće podatke ovim redosledom: 

Thu Noe 04 18:54:41 2015current-time Vreme je u formatu "DDD МММ dd hh:mm:ss GGGG", gde je DDD dan u nedelji, МММ je mesec, dd je dan u mesecu, hh - sat, mm - minuti, ss - sekunde и GGGG je godina.
0transfer-timeUkupno vreme prenosa u sekundama.
98.765.43.21remote-hostIme udaljenog hosta.
171116file-sizeKoličina podataka prenesenih u bajtovima.
/home/cpuser/dir/file.htmlfilenameIme prenesene datoteke.
btransfer-typeVrsta transfera. Označeni su slovima i mogu biti:

a zа ascii transfer
b за binary (binarni)transfer

_special-action-flagPredstavlja jedan ili više flagova, označavajući specijalne akcije. To su sledeće:

C - fajl je kompresovan
U - fajl nije kompresovan
T - fajl je u formatu.tar
_ - nikakva akcija nije preduzimana

odirectionPravac transfera. Može da bude:

o outgoing  - odlazni
i dolazni - otpremanje
d deleted - brisanje

raccess-modeMetod autemtifikacije korisnika. Može da bude:

a (anonymous) -  anoniman FTP pristup
r (real) - autorizovan korisnik

usernameusernameKorisničko ime.
ftpservice-nameIme korišćenog protokola, uobičajen je FTP.
1authentication-methodMetod autentifikacije, koji je korišćen. Može da bude:

0 none - bez autentifikacije
1 - sa korisničkim imenom i lozinkom

*authenticated-user-idJedinstveni korisnički broj u zavisnosti od metode autentifikacije. Koristi se *, u slučaju da informacije nisu dostupne.
ccompletion-statusStatus transfera. Može da bude:

c complete transfer - završen transfer
i incomplete transfer - nezavršen transfer

Obnovljen: 6. септембра 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci