1. Početna
  2. Hosting
  3. Logovi pristupa sajtu (Raw Access Logs)
  1. Početna
  2. Kontrolna tabla cPanel
  3. Logovi pristupa sajtu (Raw Access Logs)

Logovi pristupa sajtu (Raw Access Logs)

Raw Access - logovi pristupa veb-sajtovima na hosting nalogu

Svaki SuperHosting.RS hosting paket u okviru podržava logove (evidencije) pristupa veb sajtovima na hosting nalogu. Informacije su dostupne u cPanel-u u meniju Raw Access.

Logovi sadrže informacije o pristupu sajtovima na hosting nalogu putem HTTP-a, HTTPS-a i FTP-a.

Grafički programi poput AWStats-a i menija Posetioci u cPanelu koriste ove statističke podatke. Logovi pristupa sadrže IP adrese posetilaca, User Agent-a, kojim resursima se pristupa i još mnogo toga.

Preuzimanje logova pristupa

Videćete dostupne evidencije za svaki domen (primarni domen, Addon domene i poddomene). Kliknite na domen da biste preuzeli dnevnik pristupa. 

Raw Logs pristupa sajtovima u okviru hosting nalogaPodrazumevano su logovi na listi za tekući mesec, a resetuju se poslednjeg dana u mesecu.

Ako želite da čuvate evidenciju za prethodne mesece, potvrdite izbor u polju za potvrdu „Arhiviraj logove u svom direktorijumu na kraju svakog meseca“. Logovi će biti sačuvani u home / cpuser / direktorijumu. Moći ćete da ih preuzmete kako preko cPanel-a,tako i preko FTP-a.

Nakon preuzimanja logova, morate ih raspakovati. Možete koristiti program poput WinRar, 7zip i još mnogo toga. Nakon što se log raspakuje, možete ga otvoriti pomoću uređivača teksta. Preporučujemo rad sa uređivačima teksta kao što su Notepad ++, Ultraedit, PSPad i još mnogo toga. Imajte na umu da ako je log veliki, otvaranje i pregledanje može potrajati neko vreme.

Kompersovanje direktorijuma access-logsLogove za tekući period je moguće preuzeti i preko cPanel-a -> Menadžer fajlova. Da biste t učinili, potrebno je da prvo kompresujete direktorijum home/cpuser/access-logs.

Nakon pristupa osnovnom direktorijumu/ home/cpuser, potražite i označite direktorij access-logs (1) bez pristupanja istom. 

Zatim u meniju izaberite Kompresuj (2). 

Ovisno o odabranom tipu kompresije, arhivski fajl, poput access-logs.zip (3), pojaviće se u direktoriju home / cpuser. 

Premestite ovaj fajl u direktorijum koji nije osnovni. Nakon što ga raspakujete, videćete sve trenutno dostupne logove pristupa. 

Arhivirani logovi

Ako je omogućena opcija „Arhiva logova u Vašem osnovnom direktorijumu na kraju svakog meseca.“, arhive logova za svaki mesec biće sačuvane u direktorijum home / cpuser / logs.

Arhivske zapise možete preuzeti putem FTP-a, kroz cPanel -> Raw Access ili preko Menadžera fajlova - iz direktorijuma home /cpuser/logs


Napomena: Ako za zadati mesec dana nema nikakvih poseta, putem Veba ili FTP-a, možda za taj mesec neće biti dostupna arhiva logova.

Format logova veb pristupa

Opis podataka FTP logova možete pronaći u članku: Kako mogu da vidim FTP logove pristupa hosting nalogu ?

Zapisi logova veb pristupa (http / https) prate određeni format: 

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-agent}i""

Kada otvorite log, videćete informacije slične ovima: 

98.765.43.21 - - [06/Feb/2013:15:19:53 +0200] "GET /administrator/ HTTP/1.1" 200 4514 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0"
98.765.43.21 - - [06/Feb/2013:15:20:02 +0200] "POST /administrator/index.php HTTP/1.1" 200 4736 "http://domain.com/administrator/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0"
98.765.43.21 - - [06/Feb/2013:15:19:53 +0200] "GET /administrator/templates/system/css/system.css HTTP/1.1" 200 1131 "http://domain.com/administrator/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0"

Evo opisa prvog reda: 

98.765.43.21 - - [06/Feb/2013:15:19:53 +0200] "GET /administrator/ HTTP/1.1" 200 4514 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0"
98.765.43.21%hIP adresa. Ako između posetioca i sajta postoji proxy server, to će biti IP adresa proxy servera.
-%lIdentifikacija korisnika preko identd (ne koristi se)
-%uKorisničko ime je poslato pomoću HTTP identifikacije. Ako je veb stranica zaštićena lozinkom, ovde se prikazuje ID korisnika koji će se koristiti za identifikaciju.
[06/Feb/2013:15:19:53 +0200]%tOvo su datum i vreme posete. U ovom primeru poseta je bila 6 februara 2013, u 15:19:53.
"GET /administrator/ HTTP/1.1""%r"Prikazuje podatke iz HTTP zahteva koji je poslao korisnik. Prvi deo prikazuje metod zahteva. GET i POST zahtevi su najčešći. Posle toga resurs, koji je tražen /administrator/ i naposletku HTTP v.1.1 protokol koji je korisnik upotrebio.
200%>sStatusni kod, Koji je veb server vratio.
4514%bVeličina odgovora veb servera u bajtovima (ne uključuje zaglavlje odgovora) .
"-""%{Referer}i"Referer daje informacije odakle je zahtev došao. U slučaju da nema Referer-a, tj. ovo je direktan zahtev. U trećem redu ovog primera Referer-а jehttp://domain.com/administrator/, tj. to je direktan zahtev koji učitava sam sistem.
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0""%{User-agent}i"Informacije o User agent-u. Pregledači i pretraživači su nejčešće susretani user agent-i.

GET zahtevi se šalju radi pristupa resursu, kao što je poseta veb-sajtu. POST zahtevi se podnose prilikom dostavljanja podataka na veb-sajt (npr. Autentifikacija mesta, objavljivanje komentara, upit za kontakt obrazac, itd.).

Najčešći HTTP statusni kodovi: 

Obnovljen: 6. септембра 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci