1. Home
  2. Hosting
  3. PHP
  4. Kako promeniti verziju PHP-a?

Kako promeniti verziju PHP-a?

SuperHosting.RS serveri podržavaju različite verzije PHP-a za sve hosting pakete. Trenutno podržane verzije su: PHP 5.2, PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 i 8.2.

Važno: Verzija PHP-a se može postaviti preko cPanel-a » PHP Manager.

Možete promeniti verziju PHP-a za ceo hosting nalog ili samo za određeni direktorijum (veb-sajt).

Postavite verziju PHP-a za ceo hosting nalog

Da biste promenili PHP verziju za ceo hosting nalog, idite u cPanel »PHP Manager, odeljak „Izaberite verziju PHP-a za hosting nalog“. Izaberite željenu verziju i sačuvajte promene klikom na “Promeni“. Izabrana verzija će biti aktivirana za ceo hosting nalog i sve sajtove koje se nalaze u njemu.

Pročitajte više: PHP Manager by Superhosting

Postavite verziju PHP-a za određeni direktorijum

Postavljanje specifične PHP verzije za određeni direktorijum može se izvršiti preko cPanel-a » PHP Manager, odeljak „ Postavi verziju PHP-a za određeni direktorijum

Pročitajte više: Kako promeniti verziju PHP-a za pojedinačni direktorijum?

Updated on 8. February 2023.

Was this article helpful?

Related Articles