1. Home
  2. Imejl (e-mail)
  3. Imejl problemi
  4. Provera portova za prijem i slanje imejlova (telnet)

Provera portova za prijem i slanje imejlova (telnet)

Ukoliko imate problem sa slanjem i/ili primanjem imejlova, uprkos korektnim podešavanjima imejl klijenta, možete proveriti portove za odlaznu/dolaznu imejl korespodenciju.

Jedan od najčešćih razloga za nemogućnost slanja imejlova je blokirani (zaključani) port za odlazne mejlove.

Blokiranje porta (filtriranje) se može izvršiti na nivou lokalne (LAN) mreže, na nivou Vašeg internet provajdera, ili na nivou Vašeg ličnog računara (od strane antivirusa ili drugog bezbednosnog softvera).

Da biste proverili da li je konkretan port blokiran, možete koristiti Telnet posredstvom Telnet klijenta.

Telnet predstavlja mrežni protokol koji se može koristiti za povezivanje sa drugim uređajem (mašinom) na daljinu. Većina operativnih sistema (OS) ima omogućen svoj Telnet klijent, ali možete instalirati i dodatni.

Upotreba telnet-a na Windows OS

Da biste koristili telnet na Windows-u 10, pokrenite Command Prompt terminal – kliknite na ikonicu za pretragu u donjem levom uglu Vašeg ekrana, ukucajte run ili cmd u polje za pretragu i u rezultatima pretrage prikazaće Vam se Command Prompt opcija, na koju treba kliknuti. Terminal je tada aktivan.

Rad sa telnet-om preko CMD-a na Windows-u

Napomena: U Windows-u 7, najpre je potrebno aktivirati Telnet klijent. Da biste ovo uradili, idite na Start -> Control Panel -> Programs and Features. U levom delu prozora, kliknite na opciju “Turn Windows features on or off“. Obeležite (“čekirajte”) opciju Telnet Client i sačuvajte izmene klikom na OK u donjem desnom uglu prozora.

Provera portova za slanje imejlova (25, 26, 465, 587)

Da povrdite postojanje konekcije preko standardnog porta za slanje imejlova – 25 – pokrenite sledeću komandu:

telnet mail.mojdomen.tld 25
gde ćete mojdomen.tld zameniti punim nazivom svog domena

ili

telnet server.superhosting.rs 25
gde ćete server.superhosting.rs zameniti punim imenom servera na kojem se nalazi Vaš hosting nalog

ili

telnet xxx.xx.xxx.xx 25
gde ćete xxx.xx.xxx.xx zameniti IP adresom gorepomenutog servera.

Nakon što unesete komandu, pritisnite Enter.

Uspešno povezivanje na server

Ukoliko ste se uspešno povezali, videćete ispisanu poruku: “220-server.superhosting.rs ESMTP …”.

Konekcija sa serverom preko navedenog porta je uspela

U ovom slučaju, konekcija sa serverom preko navedenog porta je uspela, pa isti (port) možete navesti u podešavanjima svog imejl klijenta.

Neuspešno povezivanje na server

Ukoliko se konekcija ne može uspostaviti, videćete ispisanu poruku: “Could not open connection to the host, on port 25: Connect failed“.

Konekcija sa serverom preko navedenog porta nije uspela

Ukoliko niste uspeli da se konektujete na server preko konkretnog porta, ponovite pokretanje komande sa alternativnim portom. Možete zameniti port 25 u gorenavedenoj komandi nekim od alternativnih portova – 26, 587, ili 465.

telnet mail.mojdomen.tld 26
gde ćete mojdomen.tld zameniti punim nazivom svog domena.

Provera portova za prijem imejlova (143, 110)

Da biste proverili konekciju preko porta za prijem imejlova, najpre je potrebno da utvrdite da li je vaš imejl klijent konfigurisan da koristi IMAP (port 143 ili 993 (preko bezbedne, SSL veze)) ili POP3 protokol (port 110 ili 995 (preko bezbedne, SSL veze)) da biste naveli odgovarajući port prilikom pokretanja komande.

Provera za IMAP port:

telnet mail.mojdomen.tld 143
gde ćete mojdomen.tld zameniti punim nazivom svog domena.

Ukoliko ste se uspešno povezali, videćete ispisanu poruku: “* OK …”

Konekcija sa serverom preko navedenog porta je uspela

Provera za POP3 port:

telnet mail.mojdomen.tld 110
gde ćete mojdomen.tld zameniti punim nazivom svog domena.

Konekcija sa serverom preko navedenog porta je uspela

Ukoliko ste se uspešno povezali, videćete sledeću poruku: “+OK Dovecot ready“.

Updated on 8. August 2019.

Was this article helpful?

Related Articles