1. Home
  2. Imejl (e-mail)
  3. Imejl problemi
  4. Šta su zaglavlja mejla i koje informacije sadrže?

Šta su zaglavlja mejla i koje informacije sadrže?

Mejl zaglavlja (engl. header fields) čine polja koja sadrže sistemske informacije o poruci kao što su njen pošiljalac, primalac, naslov, datum poruke, i druge.

Zaglavlja poruke dodaju se imejlu od strane pošiljaočevog imejl klijenta kao i od strane svakog od mejl servera za transfer (MTA agenta) kroz koji poruka prođe na svom putu do primaoca.

Samo najosnovnija polja zaglavlja se prikazuju u imejl klijentima/servisima kao što su FromToSubjectDate i druga.

Kako mogu da vidim zaglavlja mejla?

Imejlovi se sastoje od dva dela:

Prvi deo su zaglavlja i tu se nalaze informacije o sistemu. Ona sadrže tehničke informacije o pošiljaocu, aplikaciji ili imejl klijentu koji se koristi za sastavljanje poruke, kao i imejl serverima preko kojih je imejl prošao pre no što je stigao do primaoca.

Drugi deo imejla je sama poruka, sadržina.

Zaglavlja (1) i sadržaj (2) imejl poruke
Zaglavlja (1) i sadržaj (2) imejl poruke

Zaglavlja mogu poslužiti za proveru razloga zbog kog je npr. pismo odbijeno od strane primaoca ili je označeno kao neželjena pošta. SPAM filteri i sigurnosni štitovi često stavljaju sopstvena zaglavlja sistema u imejl gde se navodi razlog za obeležavanje mejla kao spam. Na primer, SpamAssassin filter će pokazati testove za koje je pismo dobilo pozitivan rezultat u “X-Spam-Report: SA TESTS “.

Da bi se proverilo zašto je došlo do problema nastalih prilikom isporuke imejla, naša tehnička podrška može zahtevati da im pošaljete zaglavlje imejla. Kada slanje zaglavlja nije moguće, može se proslediti ceo imejl u formi EML fajla.

Kompletna zaglavlja se mogu pregledati putem imejl klijenta/servisa koristeći se odgovarajućom opcijom, npr. View Source, Message Source i sl.

Zaglavlja mejla i njihovo značenje

From

From: goodexample@sendermail.com

Ovo zaglavlje pokazuje ko je pošiljalac poruke (Od:).

Vrednost ovog polja se može podesiti od strane pošiljaoca i ne mora odgovarati imejl adresi sa koje je imejl zaista poslat. Pravi pošiljalac poruke se može otkriti proverom zaglavlja Received.

Subject

Subject: =?utf-8?B?0J3QsNC/0YDQsNCy0Lg=?=

Ovo je naslov poruke (Naslov:).

To

To: receiver@goodexample.eu

Ovo zaglavlje sadrži imejl adresu primaoca (Kome:).

CC

Cc: receiver@goodexample.eu

Ovo zaglavlje pokazuje primaoca koji će primiti kopiju (carbon copy) poruke (Kopija:).

Bcc (blind carbon copy) zaglavlja nisu vidljiva u poruci. Ovo zaglavlje se koristi da doda primaoca koji će primiti kopiju poruke, ali će ostati sakriven ostalim primaocima poruke (tj. oni ne mogu videti da je poruka poslata i tom primaocu).

Date

Date: Thu, 18 Apr 2019 10:40:02

Ovaj datum se postavlja od strane pošiljaočevog imejl klijenta. Datum i vreme zavise od podešavanja korisničkog uređaja sa kojeg je poruka poslata.

Napomena: Datum koji se pojavljuje primaocu poruke uzima se iz drugog mejl zaglavlja – prvog odozgo (ili poslednjeg odozdo) Received zaglavlja. Ovo poslednje Received zaglavlje postavljeno je od strane primaočevog mejl servera nakon prispeća poruke.

Message-ID

Message-ID: 21213896@mailserver2.sendermail.com

Ovo zaglavlje sadrži jedinstveni identifikacioni broj, na osnovu kojeg se u logovima mejl servera mogu pronaći dodatne informacije.

X-Mailer i User-Agent

X-Mailer: WPMailSMTP/Mailer/smtp 1.4.1

X-Mailer zaglavlje postavlja se od strane aplikacije posredstvom koje je poruka poslata.

X-Mailer: PHPMailer 5.2.22 (https://github.com/PHPMailer/PHPMailer)

Na primer, PHP aplikacije na hosting nalogu mogu koristiti PHPMailer biblioteku za slanje imejlova.

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Thunderbird/60

Imejl klijenti, kao što su veb-pretraživači (browsers), mogu postaviti svoje User-Agent zaglavlje koje sadrži korisničke informacije.

Return-Path

Return-Path: bounce@sendermail.com

Prikazuje gde (na koju imejl adresu) automatski vratiti odbačenu poruku (bounce message) sa mejl servera, ukoliko ova nije dostavljena primaocu (ili nije prosleđena). Ovo zaglavlje se automatski postavlja od strane svih mejl servera duž čitave putanje poruke (pomoću MAIL FROM komande tokom SMTP komunikacije između dva mejl servera (MTA agenta) za transfer).

Neki od najčešćih razloga za odbacivanje su:

  • na tom mejl serveru ne postoji registrovani korisnik sa navedenom imejl adresom
  • poštansko sanduče primaoca je puno
  • primaočeva anti-spam zaštita je blokirala prijem poruke

Reply-To

Reply-To: some@othermail.com

Za razliku od Return-Path, ovo mejl zaglavlje može postaviti pošiljalac poruke. U Reply-To, pošiljalac može navesti koju god imejl adresu želi i ona se može razlikovati od imejl adrese sa koje je poruka zapravo poslata. Ako ovo zaglavlje nije navedeno, odgovor će biti poslat na imejl adresu navedenu u From (Od: ) polju zaglavlja.

Received

Received: from sendingmailserver.com
by recipientmailserver.com
for thismail@mailserver.com

Redovi ovog zaglavlja prikazuju informacije o svakom serveru kroz koji je poruka prošla na svom putu od pošiljaoca ka primaocu. U ovom zaglavlju možete videti IP adresu i ime servera. Zaglavlje Received je automatski postavljeno od strane mejl servera i sadrži informacije o serveru koji prima poruku (by) kao i o serveru sa kojeg je poruka primljena (from).

Received zaglavlja se tumače odozdo nagore. Poslednje Received zaglavlje koje se nalazi na vrhu, potiče od primaočevog mejl servera. Kada mejl klijent uspostavi konekciju sa mejl serverom da preuzme mejl, ne dodaje zaglavlja.

Prvo Received zaglavlje, odozdo nagore, predstavlja prvu “stanicu” poruke na njenom putu do primaoca. Obzirom da mejl klijent ne može samostalno da pošalje mejl primaocu, konektuje se na odlazni mejl server (MSA) (što je predefinisano u njegovim postavkama).

Kada želimo da proverimo ko je pravi pošiljalac poruke, najpouzdaniju informaciju nam može pružiti prvo odozdo Received zaglavlje. Ono najčešće dolazi od strane odlaznog mejl servera (MSA) sa kojim se pošiljaočev imejl klijent povezao da bi dostavio poruku. U njemu može biti sadržana IP adresa pošiljaoca.

X-Spam-Status

X-Spam-Status: No, score=3.1

Ovo zaglavlje dodaje automatski anti-spam sistem zaštite. Ukazuje na to da li se poruka tretira kao spam, ili ne, i koliko poena je sakupila.

U ovom zaglavlju mogu biti sadržane i dodatne informacije, kao što su npr. primenjeni testovi i odgovarajući poeni. Na primer, SpamAssassin spam filter će navesti testove na kojima je poruka prošla u X-Ham/Spam-Report zaglavlju.

X-Ham-Report: Spam detection software, running on the system “server.superhosting.rs”,
has NOT identified this incoming email as spam.

Content analysis details: (3.1 points, 5.0 required)

pts rule name description
—- ———————- ——————————-
-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record
0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message
X-Spam-Flag: NO

rule name – ime primenjenih testova nad porukom;
pts – broj dodatih, ili oduzetih, poena na/od ukupnog rezultata.

Želite imejl sa sopstvenim domenom? Iskoristite promociju i registrujte bilo koji .RS domen potpuno besplatno uz hosting paket sa do 75% popusta!

Pročitajte još: Šta je mejl server?

Updated on 25. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles