1. Home
 2. Imejl (e-mail)
 3. Imejl problemi
 4. Najčešći SMTP statusni kodovi i saopštenja

Najčešći SMTP statusni kodovi i saopštenja

Postoji mnogo razloga zašto imejl nije isporučen u poštansko sanduče primaoca. Ukoliko se ovo desi, pošiljaocu se automatski šalje poruka o grešci.

Poruka sadrži informacije o SMTP statusnom kodu za tu grešku, kao i dodatni opis. Prema SMTP statusnom kodu i tekstu poruke, možete saznati zbog čega mejl nije isporučen.

Imejl adresa nije pravilno napisana ili ne postoji

Kada adresa primaoca nije važeća, poruka o grešci sadrži sledeći tekst:

 • No Such User Here, Invalid Recipient, Mailbox not found, Invalid mailbox, User unknown, Mailbox unavailable.
 • 550 5.1.1 Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table.
 • 554 delivery error: Sorry, your message to [email protected] cannot be delivered. This mailbox is disabled (554.30).

Pažljivo proverite kako ste ukucali imejl adresu primaoca. Ako je potrebno, korigujte je i ponovo pokušajte da pošaljete imejl. Ukoliko opet primite istu poruku o grešci, vrlo je verovatno da ta imejl adresa ne postoji (više).

Poštansko sanduče primaoca je prepunjeno

Kada je poštansko sanduče primaoca prepunjeno, saopštenje o grešci izgleda ovako:

 • Mailbox Full, Mail quota exceeded, Not enough disk quota, Over quota, Mailbox size limit exceeded.
 • 452-4.2.2 The email account that you tried to reach is over quota.
 • 452 4.2.2 Mailbox is full / Blocks limit exceeded / Inode limit exceeded
 • 552 5.2.2 Mailbox is full / Blocks limit exceeded / Inode limit exceeded
 • 552 5.2.2 Quota exceeded (mailbox for user is full)

Obično saopštenje za prepunjeno poštansko sanduče ima kod 4.2.2 i u tom slučaju imejl server će probati oper da pošalje imejl posle određenog vremenskog perioda.

Ako je primljeno saopštenje sa kodom 5.2.2, imejl server neće pokušati ponovno slanje imejla. Tada možete možete probati sami pošaljete imejl posle nekog vremena ili da potražite drugu imejl adresu dotičnog primaoca.

Imejl je verovatno spam, pošiljalac je na crnoj listi ili sl.

Kada imejl server prepozna poruku kao SPAM, pojaviće se slična poruka o grešci: 

 • High probability of spam, Rejected due to IP Reputation policy, Message not allowed, The mail server detected your message as spam and has prevented delivery, Command rejected, Service unavailable, Client host blocked using Customer Block list, Rejecting due to security policy.
 • 550 Anti Spam Engine has blocked this Email because the sender IP Address is blacklisted.
 • 554 Reject due to policy restrictions.
 • 550 5.7.1 Message rejected as spam by Content Filtering.
 • 550 5.7.1 Unfortunately, messages from [IP Address] weren’t sent.
 • 550 #5.7.1 DMARC verification failed.
 • 550 5.7.1 Service unavailable, MailFrom domain is listed in Spamhaus.

Ako primite takvu poruku o grešci, pažljivo ispitajte imejl u cilju pronalaženja elemenata koji mogu biti prepoznati kao SPAM.

Posle toga proverite i aktivirajte SPF i DKIM zapise za domen. Potrebne instrukcije za aktiviranje ovih zapisa možete naći prateći link: https://help.superhosting.rs/aktivacija-spf-i-dkim-u-cpanelu-imejl-autentifikacija/

DMARC zapis možete dodati preko cPanel-a>> Uređivač DNS zone.

Druga mogućnost je da su domen ili IP adresa sa koje se imejlovi šalju na crnoj listi ( blacklist). Pomoću sledećih alata možete proveriti da li je vaš domen na crnoj listi: ultratools, mxtoolbox, dnsstuff.


Ako se domen / IP adresa nalazi na takvoj listi, možete podneti zahtev za uklanjanje sa liste. Međutim, pre toga morate promeniti lozinke imejl naloga koje koristite. Takođe morate da skenirate uređaje sa kojih pristupate svojim imejlovima i uslugama hostinga jer su možda zaraženi virusom. Nakon što ste se uverili da su uređaji čisti, možete zatražiti uklanjanje domena / IP adrese sa crne liste.

Imejl je preveliki

Kada je imejl preveliki (MB), poruka o grešci će biti slične sadržine: 

 • 552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit

Razlog za ovo je što poruka prelazi maksimalnu veličinu navedenu koja je navedena za dolazni imejl server. 

Ako šaljete neki veliki fajl, možete ga kompresovati u .zip format i ponovo pokušati da pošaljete imejl. Ukoliko ponovo primite isto saopštenje, možete da pošaljete fajl preko nekog od specijalnih internet servisa za slanje fajlova. U tom slučaju je potrebno da u imejl dodate samo URL adresu.


Dostignut je maksimalan broj imejlova po satu

Kada se dostigne maksimalan broj dozvoljenih imejlova po satu, primićete sličnu poruku:

 • Domain mydomain.com has exceeded the max emails per hour (438/350 (125%)) allowed. Message discarded.

Ako niste Vi poslali toliki broj imejlova, moguće je da je neko neovlašćeno pristupio nalogu i da šalje SPAM sa njega. Promenite lozinku za svoj imejl nalog i skenirajte sve uređaje sa kojih pristupate ovom nalogu kako biste pronašli zlonamerni softver (virusa, trojana, špijunskog softvera i sl.). Nakon što ste sigurni da su uređaji čisti, možete ponovo da promenite lozinku.

Ukoliko šaljete biltene velikom broju primalaca i primite ovu poruku o grešci, možete podesiti aplikaciju koju koristite za slanje da šalje određen broj imejlova po satu (na primer, 300).


Ako šaljete veće imejl kampanje, možda će Vam biti od koristi neki od eksternih specijalizovanih imejl servisa, kao što je MailChimp. Ova usluga je namenjena za masovne imejlove i ima širok spektar korisnih funkcija.

Napomena: Sa SuperHosting.RS servera nije dozvoljeno slanje SPAM-a i neželjenih komercijalnih imejlova. Imejlove sa hosting naloga možete slati samo primaocima koji su se prethodno saglasili da žele da primaju takve imejlove od Vas.

Važno: Ukoliko ne uspete da otkrijete uzrok problema vezanim za isporuku Vaših imejlova, pišite nam na [email protected], kako bismo izvršili dodatne provere. Molimo Vas da nam dostavite i imejl zaglavlja, kao i sve dodatne informacije kojima rapolažete.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles