1. Početna
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Kako omogućiti/onemogućiti pristup fajlu ili direktorijumu preko .htaccess fajla

Kako omogućiti/onemogućiti pristup fajlu ili direktorijumu preko .htaccess fajla

Da biste onemogućili pristup određenom fajlu, upišite sledeća pravila u .htaccess fajl:

<Files "config.php">
	Order Allow,Deny
	Deny from All
</Files>

config.php– zamenite sa nazivom Vašeg fajla.

Fajl .htaccess mora biti lociran u direktorijumu fajla kom želite da ograničite pristup.

Možete onemogućiti pristup fajlu i omogućiti pristup samo određenoj IP adresi:

<Files "config.php">
	Order Deny,Allow
	Allow from xxx.xxx.xxx.xxx
	Deny from All
</Files>

xxx.xxx.xxx.xxx – zamenite sa željenom IP adresom

Zabranu pristupa direktorijumu ćete izvršiti tako što ćete kreirati .htaccess fajl u istom direktorijumu i upisati u njega:

Deny from All

Ako želite da dozvolite pristup samo za određenu IP adresu, dodajte:

Deny from All
Allow from xxx.xxx.xxx.xxx

gde je xxx.xxx.xxx.xxx treba da zamenite sa IP adresom.


Da biste zaštitili određeni fajlu sa lozinkom, upišite sledeće u .htaccess fajl koji se nalazi u istom direktorijumu gde i taj fajl:

<FilesMatch "file.php">
 	AuthName "Members Only"
 	AuthType Basic
 	#fajl, u kome se nalaze informacije o korisničkom imenu i lozinci
	 AuthUserFile /home/cpaneluser/.htpasswds/.htpasswd
 	require valid-user
</FilesMatch>


Možete da zaštitite i pristup određenim tipovima datoteka pomoću:

<FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$">
	AuthName "Restricted"
	AuthType Basic
	AuthUserFile /home/cpaneluser/.htpasswds/.htpasswd
	require valid-user
</FilesMatch>


Fajl .htpasswd

Osnovnom direktorijumu hosting naloga /home/cpaneluser u direktorijumu .htpasswds napravite fajl .htpasswd (naziv treba da počinje sa tačkom “.”). Ovaj fajl ne bi trebao da se nalazi u public_html direktorijumu ili njegovom poddirektorijumu.

U .htpasswd datoteci unesite korisničko ime i lozinku u jedan red, lozinka mora biti šifrovana, na primer:

user:$2y$10$uUhSAZpSNO9AWgNjeU0T0OGoMeLy7xUDeDPEdbf1oEoXlS1iWR9T6

Lozinku možete da šifrujete pomoću sledeće funkcije: password_hash

Drugi način za kreiranje korisnika i šifrovane lozinke je pomoću opcije cPanel za zaštitu direktorijuma sa lozinkom. Kreirajte direktorijum na svom hosting nalogu, a zatim iz menija u cPanelu „Zaštita direktorijuma lozinkom“ odaberite ovaj direktorijum i postavite korisnika i lozinku. Korisničko ime i šifrovana lozinka sačuvani su u fajlu /home/cpaneluser/.htpasswds/naziv_zaštićenog_direktorijuma/passwd. Možete ih prekopirati u fajl /home/cpaneluser/.htpasswds/.htpasswd, gde i treba da budu i izbrišite kreirani direktorijum.

Obnovljen: 18. фебруара 2021.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci