1. Home
  2. WordPress
  3. Premeštanje – WordPress Manager by SuperHosting

Premeštanje – WordPress Manager by SuperHosting

Ovaj meni Vam omogućava premeštanje WordPress veb-sajta sa jedne URL adrese ili iz jednog direktorijuma u drugi. Ovu funkciju možete koristiti i za WordPress instalacije.

Premeštanje WordPress instalacije

Prvo je potrebno podesiti novu URL adresu. Morate izabrati protokol (HTTP ili HTTPS), domen i poddirektorijum (ukoliko želite da instalaciju postavite u neki poddirektorijum root direktorijuma domena).

Podešavanje nove URL adrese WordPress sajta.

(1) Trenutna adresa – Trenutna adresa se ne menja, postavlja se u skladu sa odabranom WordPress instalacijom.

(2) Prikaži www? – Korišćenjem padajućeg menija odaberite protokol (http/https). Pored protokola izaberite da li će se nova URL adresa prikazivati sa ili bez www prefiksa.

(3) Novi domen – Ukoliko želite da se sadržaj Vašeg veb-sajta učitava sa nekog drugog domena, možete ga prebaciti sa starog na novi domen kroz samo nekoliko klikova. Ako novi domen nije vidljiv u padajućem meniju, dodajte ga kao parkirani domen ili addon domen na cPanel-u.

(4) Poddirektorijum – Ovo polje nije obavezno. Koristi se ukoliko želite da se WordPress instalacija prebaci u neki poddirektorijum novoizabranog domena, na primer http://mydomain.com/blog.

Kada završite sa ovim podešavanjima, pritisnite “Dalje“.

Zadržati staru instalaciju/URL?

Na ovom koraku možete izabrati da li želite da zadržite originalnu instalaciju ili želite da je uklonite sa Vašeg hosting naloga.

Ukoliko želite da se vratite na prethodna podešavanja, kliknite na dugme “Nazad”.

Na ovom koraku možete izabrati da li želite da zadržite originalnu instalaciju ili želite da je uklonite

Pokrenite proces premeštanja WordPress instalacije klikom na dugme “Dalje“.

Ukoliko je proces uspešno završen, dobićete obaveštenje kojim se to potvrđuje. U zavisnosti od konkretnog slučaja i Vašeg izbora tokom podešavanja, postoji nekoliko različitih obaveštenja, na primer:

Prebacivanje bez zadržavanja originalne instalacije:
Veb-sajt http://sh-mysuperblog.com/blog je uspešno premešten. Novi veb-sajt se nalazi na http://sh-mysuperblog.com.

Prebacivanje i zadržavanje originalne instalacije:
Veb-sajt http://svetlioshared.com je uspešno kopiran. Novi veb-sajt se nalazi na http://test.svetlioshared.com/.

Promena URL adrese i dodavanje www. prefiksa:
URL adresa Vašeg veb-sajta je uspešno promenjena iz http://sh-mysuperblog.com na http://www.sh-mysuperblog.com.

Ukoliko se prefiks www. izostavi iz URL adrese (npr. www.sh-mysuperblog.com promeni na sh-mysuperblog.com), podaci (datoteke ili baze podataka) neće biti premešteni. U takvim slučajevima će biti promenjene samo sistemske postavke kako bi se obezbedila buduća dostupnost nove URL adrese.

Proverite HTTP resurse (koji se učitavaju preko HTTPS veb-sajta) link to this section

Važno: Koristite opciju “Proveri HTTP resurse” nakon instalacije SSL sertifikata i Vaš veb-sajt već učitava putem SSL veze (https).

Provera HTTP resursa primjenjuje se na datoteke i bazu podataka Vašeg WordPress veb-sajta.

Da biste pokrenuli proveru, kliknite na “Proveri“.

Kada je provera izvršena, videćete dva odeljka – “Fajlovi” i “Baza podataka“. U slučaju da se pronađu HTTP resursi, videćete listu sa njihovim adresama i lokacijom u direktorijumu/bazi podataka.

Fajlovi

Sledeći fajlovi učitavaju se posredstvom HTTP-a

(1) Možete odabrati sve resurse ili jedan po jedan, označavanjem kvadratića na početku reda.

(2) HTTPS veza do resursa – Koristite HTTPS vezu da biste proverili da li je resurs dostupan putem https: // pre nego što ga promenite. Sve HTTPS veze će se otvoriti u novom prozoru/kartici pregledača. HTTP resursi mogu biti interni ili eksterni. Interni resursi se učitavaju sa ovog veb-sajta/servera, a spoljni resursi se učitavaju sa drugih veb-sajtova/servera.

(3) Resurs – Prikazuje punu adresu resursa kako je navedeno u fajlu.

(4) U fajlu– Prikazuje fajl i broj linije u kojoj se resurs nalazi.

Baza podataka (ime baze podataka)

Baza podataka sajta sadrži resurse koji se preuzimaju posredstvom HTTP-a

(1) Možete odabrati sve resurse ili jedan po jedan, označavanjem kvadratića na početku reda.

(2) HTTPS veza do resursa – Koristite HTTPS vezu da biste proverili da li je resurs dostupan putem https:// pre nego što ga promenite. Sve HTTPS veze otvoriće se u novom prozoru/kartici pregledača. HTTP resursi mogu biti interni ili eksterni. Interni resursi se učitavaju sa ovog veb-sajta/servera, a spoljni resursi se učitavaju sa drugih veb-sajtova/servera.

(3) Resurs – Prikazuje punu adresu resursa kako je navedeno u bazi podataka.

(4) Kolona – prikazuje u kojoj se tabeli (prefix_table.) i koloni (.column_name) nalazi resurs.

(5) Članak (eng. post)/stranica – Ako se resurs nalazi u sadržaju članka/stranice, ovde ćete videti vezu do nje, uz njegovo/njeno ime. Možete otvoriti stranicu u novom prozoru, a nakon što uredite resurse, ponovo je učitajte da biste videli da li se sada sve ispravno učitava.

Nakon što ste izabrali resurse koje želite da ispravite i nakon što se složite da posle proverite sajt, izaberite “Uredi resurse“.

Važno: Nakon što su resursi uređeni, ako koristite dodatak za keširanje, obrišite keširane podatke. U suprotnom, moguće je da ćete i dalje videti poruku u pretraživaču da veb-sajt učitava resurse posredstvom nebezbedne veze.

Ovaj članak odnosi se na: hosting usluge sa cPanel-om i WordPress Manager by SuperHosting alat.

Updated on 25. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles