1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. SPF (Sender Policy Framework)

SPF (Sender Policy Framework)

SPF (Sender Policy Framework) je sistem za validaciju imejlova proverom njihovih pošiljalaca.

SPF je način zaštite od spama i sprečavanja slanja imejlova sa servera koji nisu autorizovani (odobreni) od strane vlasnika domena.

Aktivacija SPF: SPF zapis može biti dodat za svaki domen iz cPanel-a koji koristi servere SuperHosting.RS-a. Za sve hosting usluge SuperHosting.RS-a, SPF zapis se generiše automatski. Samo je potrebno aktivirati ga. Pogledajte kako možete omogućiti SPF i DKIM verifikaciju za svoj domen u članku: Aktivacija SPF i DKIM u cPanel-u (Imejl autentifikacija).

Izmena SPF: postojeći SPF zapis se može izmeniti u cPanel » Imejl autentifikacija » izaberete domen čiji SPF zapis želite da izmenite, pa desno od njega kliknite na dugme Uredi. Za više informacija o podešavanjima SPF zapisa, pogledajte članak: Izmena SPF zapisa u cPanel-u.

Princip autentifikacije pošiljaoca zasniva se na verifikaciji IP adrese mejl servera sa kojeg se šalje imejl (elektronska pošta). U ovu svrhu, kreira se SPF zapis u DNS zoni domena, koji sadrži IP adresu mejl servera sa kojeg se šalje imejl. SPF zapis je tekstualni DNS zapis. Mejl serveri koji primaju imejl (elektronsku poštu) proveravaju da li se IP adresa sa koje je imejl poslat nalazi u SPF zapisu.

SPF zapis navodi sve mejl servere koji će slati imejlove sa konkretnog domena. Na primer, ukoliko je Vaš domen moj-sajt.com i imate samo jedan mejl server sa IP adresom 11.22.33.44, a preko kojeg šaljete imejlove sa tog domena (npr. sa imejl adrese moja-imejl_adresa@moj-sajt.com), morate je dodati (tu IP adresu) u SPF (Sender Policy Framework) zapis na sledeći način:

“v=spf1 ip4:11.22.3.44 -all”

Svaki primalac Vaše imejl poruke (poslate sa adrese moja-imejl_adresa@moj-sajt.com), koji ima mogućnost provere SPF zapisa iz DNS zone moj-sajt.com domena, moći će da vidi mejl server (11.22.3.44) u zapisu i potvrdi njegovu autentičnost. Ako je imejl poslat sa moja-imejl_adresa@moj-sajt.com, ali IP adresa sa koje je zapravo poslat nije sadržana u SPF zapisu domena, mejl server koji prima imejl ga može odbaciti ili označiti kao SPAM.

Updated on 3. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles