1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Imejl problemi
  4. Šta su zaglavlja mejla i koje informacije sadrže?

Šta su zaglavlja mejla i koje informacije sadrže?

Imejl poruke se sastoje iz dva dela. Prvi deo predstavlja zaglavlje koje sadrži sistemske informacije o poruci. Drugi deo predstavlja sadržaj poruke.

Zaglavlja (1) i sadržaj (2) imejl poruke
Zaglavlja (1) i sadržaj (2) imejl poruke

Zaglavlje (engl. header fields) čine polja (sačinjena od parova ime: vrednost) koja sadrže sistemske informacije o poruci kao što su njen pošiljalac, primalac, naslov, datum poruke, i druge.

Zaglavlja poruke dodaju se imejlu od strane pošiljaočevog imejl klijenta kao i od strane svakog od mejl servera za transfer (MTA agenta) kroz koji poruka prođe na svom putu do primaoca.

Samo najosnovnija polja zaglavlja se prikazuju u imejl klijentima/servisima kao što su From, To, Subject, Date i druga.

Zaglavlja poruke i njihovo značenje

From

From: [email protected]

Ovo zaglavlje pokazuje ko je pošiljalac poruke (Od:).

Vrednost ovog polja se može podesiti od strane pošiljaoca i ne mora odgovarati imejl adresi sa koje je imejl zaista poslat. Pravi pošiljalac poruke se može otkriti proverom zaglavlja Received.

Subject

Subject: =?utf-8?B?0J3QsNC/0YDQsNCy0Lg=?=

Ovo je naslov poruke (Naslov:).

To

To: [email protected]

Ovo zaglavlje sadrži imejl adresu primaoca (Kome:).

Cc

Cc: [email protected]

Ovo zaglavlje pokazuje primaoca koji će primiti kopiju (carbon copy) poruke (Kopija:).

Bcc (blind carbon copy) zaglavlja nisu vidljiva u poruci. Ovo zaglavlje se koristi da doda primaoca koji će primiti kopiju poruke, ali će ostati sakriven ostalim primaocima poruke (tj. oni ne mogu videti da je poruka poslata i tom primaocu).

Date

Date: Thu, 18 Apr 2019 10:40:02

Ovaj datum postavlja se od strane pošiljaočevog imejl klijenta. Datum i vreme zavise od podešavanja korisničkog uređaja sa kojeg je poruka poslata.

Napomena: datum koji se pojavljuje primaocu poruke uzima se iz drugog mejl zaglavlja - prvog odozgo (ili poslednjeg odozdo) Received zaglavlja. Ovo poslednje Received zaglavlje postavljeno je od strane primaočevog mejl servera nakon prispeća poruke.

Message-ID

Message-ID: [email protected]

Ovo zaglavlje sadrži jedinstveni identifikacioni broj, na osnovu kojeg se u logovima mejl servera mogu pronaći dodatne informacije.

X-Mailer i User-Agent

X-Mailer: WPMailSMTP/Mailer/smtp 1.4.1

X-Mailer zaglavlje postavlja se od strane aplikacije posredstvom koje je poruka poslata.

X-Mailer: PHPMailer 5.2.22 (https://github.com/PHPMailer/PHPMailer)

Na primer, PHP aplikacije na hosting nalogu mogu koristiti PHPMailer biblioteku za slanje imejlova.

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Thunderbird/60

Imejl klijenti, kao što su veb-pregledači (browsers), mogu postaviti svoje User-Agent zaglavlje koje sadrži korisničke informacije.

Return-Path

Return-Path: [email protected]

Prikazuje gde (na koju imejl adresu) automatski vratiti odbačenu poruku (bounce message) sa mejl servera, ukoliko ova nije dostavljena primaocu (ili nije prosleđena). Ovo zaglavlje se automatski postavlja od strane svih mejl servera duž čitave putanje poruke (pomoću MAIL FROM komande tokom SMTP komunikacije između dva mejl servera (MTA agenta) za transfer).

Neki od najčešćih razloga za odbacivanje su:

  • na tom mejl serveru ne postoji registrovani korisnik sa navedenom imejl adresom
  • poštansko sanduče primaoca je puno
  • primaočeva anti-spam zaštita je blokirala prijem poruke

Reply-To

Reply-To: [email protected]

Za razliku od Return-Path, ovo mejl zaglavlje može postaviti pošiljalac poruke. U Reply-To, pošiljalac može navesti koju god imejl adresu želi i ona se može razlikovati od imejl adrese sa koje je poruka zapravo poslata. Ako ovo zaglavlje nije navedeno, odgovor će biti poslat na imejl adresu navedenu u From (Od🙂 polju zaglavlja.

Received

Received: from sendingmailserver.com
by recipientmailserver.com
for [email protected]

Redovi ovog zaglavlja prikazuju informacije o svakom serveru kroz koji je poruka prošla na svom putu od pošiljaoca ka primaocu. U ovom zaglavlju možete videti IP adresu i ime servera. Zaglavlje Received je automatski postavljeno od strane mejl servera i sadrži informacije o serveru koji prima poruku (by) kao i o serveru sa kojeg je poruka primljena (from).

Received zaglavlja se tumače odozdo nagore. Poslednje Received zaglavlje koje se nalazi na vrhu, potiče od primaočevog mejl servera. Kada mejl klijent uspostavi konekciju sa mejl serverom da preuzme mejl, ne dodaje zaglavlja.

Prvo Received zaglavlje, odozdo nagore, predstavlja prvu "stanicu" poruke na njenom putu do primaoca. Obzirom da mejl klijent ne može samostalno da pošalje mejl primaocu, konektuje se na odlazni mejl server (MSA) (što je predefinisano u njegovim postavkama).

Kada želimo da proverimo ko je pravi pošiljalac poruke, najpouzdaniju informaciju nam može pružiti prvo odozdo Received zaglavlje. Ono najčešće dolazi od strane odlaznog mejl servera (MSA) sa kojim se pošiljaočev imejl klijent povezao da bi dostavio poruku. U njemu može biti sadržana IP adresa pošiljaoca.

X-Spam-Status

X-Spam-Status: No, score=3.1

Ovo zaglavlje dodaje automatski anti-spam sistem zaštite. Ukazuje na to da li se poruka tretira kao spam, ili ne, i koliko poena je sakupila.

U ovom zaglavlju mogu biti sadržane i dodatne informacije, kao što su npr. primenjeni testovi i odgovarajući poeni. Na primer, SpamAssassin spam filter će navesti testove na kojima je poruka prošla u X-Ham/Spam-Report zaglavlju.

X-Ham-Report: Spam detection software, running on the system "server.superhosting.bg",
has NOT identified this incoming email as spam.

Content analysis details: (3.1 points, 5.0 required)

pts rule name description
---- ---------------------- -------------------------------
-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record
0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message
X-Spam-Flag: NO

rule name - ime primenjenih testova nad porukom; pts - broj dodatih, ili oduzetih, poena na/od ukupnog skora;

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci