1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Usmeravanje poddomena sa jednog na drugi hosting nalog

Usmeravanje poddomena sa jednog na drugi hosting nalog

Usmeravanje poddomena tako da učitava sadržaj sa drugog hosting naloga postiže se promenom IP adrese u njegovom A zapisu. Hosting nalog na kom je poddomen kreiran zvaćemo prvi hosting nalog, a ciljani hosting nalog, sa kojeg želimo da učitamo sadržaj stranice na poddomenu – drugi hosting nalog.

Napomena: IP adresa drugog hosting naloga se može naći u cPanel-u » desno u sekciji OPŠTE INFORMACIJE » Deljena IP adresa.

Deljena IP adresa hosting naloga

Poddomen takođe mora biti dodat na drugom hosting nalogu na jedan od sledećih načina – kao primarni, addon ili parkirani domen. Kad je poddomen dodat kao primaran ili parkiran, možete ga usmeriti menjajući njegovu IP adresu u (deljenu) IP adresu drugog hosting naloga.

Da promenite IP adresu sa koje će se učitavati poddomen, pristupite cPanel-u hosting naloga gde je poddomen kreiran. Idite na Uređivač DNS zone » izaberite Uredi (za domen u okviru kojeg se nalazi poddomen).

Upravljanje DNS zapisima domena iz Uređivača DNS zone
Upravljanje DNS zapisima domena iz Uređivača DNS zone

Važno: da bi koristili “Uređivač DNS zone” na cPanel-u, domenu moraju biti dodeljeni nejmserveri (NS – nameservers), koji odgovaraju hosting nalogu (nsxy.superhosting.rs i nsxy.superhosting.rs) na kom je taj domen hostovan. U tom slučaju, DNS zona tog domena se može izmeniti putem cPanel kontrolnog panela. DNS zona je skup svih DNS zapisa datog domena.

Pronađite A zapis poddomena u njegovoj DNS zoni. Poddomen možete pronaći uz pomoć polja za pretragu i videti samo A zapise korišćenjem filtera “A”.

Promena A zapisa poddomena - Uređivanje
Promena A zapisa poddomena – Uređivanje
Sačuvaj izmene klikom na dugme "Sačuvaj zapis"
Sačuvaj izmene klikom na dugme “Sačuvaj zapis”

Napomena: po isteku vremena naznačenog u TTL polju/koloni (na primer, 1800, što je 30 minuta), nova DNS podešavanja će “zaživeti” i poddomen će početi da se učitava sa servera ka kom je usmeren. Podrazumevano, vreme potrebno za globalno ažuriranje novih DNS postavki za poddomen je između 2-48 sati.

Nije neophodno da poddomen bude kreiran na prvom hosting nalogu. Dovoljno je da u DNS zoni ima A zapis koji usmerava taj poddomen ka željenom hosting nalogu. Ukoliko poddomen nije kreiran na prvom hosting nalogu, možete kreirati samo A zapis za njega putem menija “Uređivač DNS zone” (dodajte A zapis).

Imejl servis na poddomenu

Imejl servis datog poddomena takođe može biti rutiran (usmeren) na drugi hosting nalog dodavanjem MX zapisa za taj poddomen.

Posredstvom Uređivača DNS zone » padajući meni Dodaj zapis, kreirajte novi MX zapis. Za naziv unesite ime poddomena, postavite prioritet na 0, i za odredište ponovo upišite ime poddomena.

Postavljanje MX zapisa za poddomen
Postavljanje MX zapisa za poddomen

Ovaj MX zapis ukazuje na to koji mejl server će biti zadužen za prijem mejlova na ovom poddomenu. Imejl nalozi (adrese) se kreiraju i njima se upravlja sa drugog hosting naloga.

Napomena: nakon izvršenih promena DNS informacija (zapisa), potrebno je da protekne izvesno vreme kako bi se iste ažurirale na globalnom nivou (u DNS sistemu) – od 2 do 48 sati. Ovaj period se često sreće pod imenom “vreme propagacije”.

Updated on 24. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles