1. Početna
  2. Hosting
  3. MySQL
  4. Uvoz i izvoz baze podataka putem SSH

Uvoz i izvoz baze podataka putem SSH

Uvoz i izvoz velike baze podataka (preko 100 MB) na hosting nalog može se obaviti putem SSH pristupa.

Napomena: SSH pristup treba da je prethodno aktiviran.
Nakon što se povežete sa hosting nalogom putem SSH veze možete da izvezete ili uvezete bazu podataka.

Uvoz (import) baze podataka

Kako biste uvezli .sql fajl potrebno je prvo da se postavi u folder na hosting nalogu, nakon čega je potrebno izvršiti sledeću komandu:

mysql -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE < /home/CPUSER/db.sql

DBUSER  – ime korisnika baze
PASSWORD – lozinka korisnika baze
DATABASE – ime baze
home/CPUSER/ – putanja do foldera u kom je postavljen .sql fajl
db.sql – naziv .sql fajla

Izvoz (export) baze podataka (sqldump)

Komanda za izvoz baze podataka:

mysqldump -h127.0.0.1 -uDBUSER -pPASSWORD DATABASE > /home/CPUSER/db.sql

DBUSER  – ime korisnika baze
PASSWORD – lozinka korisnika baze
DATABASE – ime baze
home/CPUSER/ – putanja do foldera u kom je postavljen .sql fajl
db.sql – naziv .sql fajla

Nakon što se izvrši ova komanda baza se izvozi u vidu .sql fajla u home/cpuser/ folderu na hosting nalogu.

Izvoz podataka može da se izvrši i tako što će se kreirati rezervna kopija baze u slučaju da je potrebno izvršiti neke promene na sajtu.

Obnovljen: 17. јуна 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci