1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Blokiranje IP adrese putem .htaccess datoteke

Blokiranje IP adrese putem .htaccess datoteke

Blokiranje IP adrese ili mreže pruža kontrolu pristupa veb-sajtu. Linux hosting paketi, koje nudimo Vam daju ovu mogućnost. IP adresa je osnovni identifikator na internetu. Uz njenu pomoć možete filtrirati posetioce na Vašem veb-sajtu.

Nakon blokiranja određene IP adrese, korisniku sa navedenom adresom će se prilikom posete Vašem sajtu prikazati poruka 403 (Forbidden).

Upravljajte internet pristupom preko cPanel-a

Pristup određenoj IP adresi najlakše možete ograničiti putem cPanel-a. U odeljku Sigurnost izaberite meni IP bloker.

Ograničavanje pristupa za IP adresu ili domen

Popunite polje “IP adresa ili domen” i kliknite na “Dodaj“. Ova funkcija Vam pruža mogućnost da blokirate IP adrese koje ne želite da imaju pristup Vašem sajtu.

Takođe, možete dodati čitav raspon IP adresa, zapisan u odgovarajućem formatu koji je naveden na stranici.

Da biste uklonili IP adresu sa liste blokiranih, kliknite na “Izbriši” i zatim “Ukloni IP adresu“.

Upravljajte internet pristupom preko .htaccess datoteke

IP adresu je moguće blokirati i ručno postavljanjem pravila u .htaccess datoteci na Vašem hosting nalogu.

U zavisnosti od resursa za koji želite da pristup na internetu bude ograničen, .htaccess datoteku morate postaviti u direktorijumu tog resursa. Na primer, da biste zaštitili WordPress administrativni panel, .htaccess datoteka mora biti locirana u direktorijumu /wp-admin.

Potpuna zabrana pristupa na internetu

Moguće je potpuno zabranite internet pristup Vašem sajtu u svrhu ažuriranja, sprečavanja zlonamernog napada i sl. pomoću direktive:

Deny From All

Zabrana pristupa određenoj IP adresi/mreži

U nekim situacijama je potrebno blokirati određene korisnike ili omogućiti pristup samo određenim posetiocima po određenom kriterijumu – iz određene zemlje, određene mreže kompanije itd.

U tom slučaju, u .htaccess datoteci morate dodati sledeće pravilo:

Deny From xxx.xxx.xxx.xxx

gde je xxx.xxx.xxx.xxx IP adresa / mreža koju želite blokirati.

Zabrana saobraćaja za određene države

Da biste ograničili pristup iz određene zemlje, potrebna Vam je lista IP adresa / mreža u toj zemlji. Sledeći sajt nudi automatsko generisanje spiska IP adresa za datu državu: https://www.ip2location.com/free/visitor-blocker

Omogućite pristup za određene IP adrese/mreže

Možete omogućiti internet pristup određenim delovima sajta, kao što su administrativni paneli i slično samo za Vas ili vlasnika sajta, sa direktivom:

Deny From All
Allow From xxx.xxx.xxx.xxx

gde je xxx.xxx.xxx.xxx Vaša IP adresa.

Ako ne znate koja je vaša IP adresa, možete proveriti na sledećoj Internet adresi: https://www.superhosting.rs/web-hosting-page-ip-check.php

Updated on 28. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles