1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Internal Server Error, Error 500

Internal Server Error, Error 500

Poruka Error 500 (Internal Server Error) je HTTP statusni kod koji se može videti prilikom pokušaja učitavanja veb-sajta. Ovaj kod se vraća sa veb-servera na veb-pretraživač kada se upit ne može obraditi.

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@mysupersite.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Ova poruka znači da je nešto sprečilo server da obradi zahtev klijenta i pripremi tačan odgovor za njega ili da ne postoje druge specifične informacije ili drugi statusni kod koji na odgovarajući način opisuje stanje koje je prouzrokovalo ovo odbijanje servera da odgovori.

Neki od razloga za primanje ove poruke mogu biti:

  • Neispravne dozvole za pristup datotekama i direktorijumima
  • Neispravne direktive u .htaccess fajlu

Ako dobijete poruku “error 500” na Vašem sajtu, prva stvar koju treba da uradite je da pogledate logove veb-servera (cPanel » Error Log). Veoma često postoje informacije o grešci, a najčešći razlog su neispravne dozvole za pristup.

Neispravne dozvole za pristup datotekama i direktorijumima

Dozvole za pristup fajlu, koji pokušavate da pokrenete, su takve da u njima mogu pisati i drugi, ne samo vlasnik. U ovom slučaju, u Error Log-u videćete poruku kao što je ova:

[2016-04-20 20:21:47]: error: file is writable by others: (/home/cpaneluser/public_html/pyt/do/fail/fail.php)

Da biste izbegli grešku, preporučujemo da dodelite fajlovima dozvolu: 644. To možete uraditi preko kontrolne table ili FTP klijenta koji koristite.

Dozvole za pristup direktorijumu u kojem se nalazi fajl su takve da u njemu mogu pisati i drugi osim vlasnika. U ovom slučaju, videćete poruku sličnu ovoj:

[2016-04-20 20:20:53]: error: directory is writable by others: (/home/cpaneluser/public_html/pyt/do/direktoria)

Da biste izbegli grešku, preporučujemo da dodelite direktorijuma dozvolu: 755. To možete uraditi preko kontrolne table ili FTP klijenta koji koristite.

Možete brzo i lako popraviti prava za pristup fajlovima i direktorijumima na hosting nalogu preko cPanel-a u meniju “Fix Permissions by Superhosting“.

Takođe, možete da popravite dozvole za pristup direktorijumima i fajlovima na hosting nalogu koristeći sledeću skriptu.

Neispravne dozvole u .htaccess fajlu

Ako se prilikom pokušaja da se sačuvaju pravila u .htaccess fajlu nađe neka sintaksna ili pravopisna greška, odgovarajuće pravilo neće moći da se obradi i javlja se Error 500. Informaciju o tome možete pronaći u meniju “Error log” u cPanel-u. Kada se primi greška, poruka je slična ovoj:

[Mon May 10 15:48:54 2016] [alert] [client XXX.XXX.XXX.XXX] /home/cpaneluser/public_html/.htaccess: Invalid command ‘RewriteEngineOn’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

U gornjem primeru, greška je u tome što piše “RewriteEngineOn”. Ispravno bi bilo:

RewriteEngine On

Updated on 1. November 2022.

Was this article helpful?

Related Articles